Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
Zlín : Archa, 1992
151 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-900249-4-7 (brožováno)
němčina
Přeložili: Karel Floss, Břetislav Horyna
Obsahuje bibliografické odkazy
000104322
A // Předmluva // Úvod // Není přežití bez světového étosu // Proč potřebujeme globální étos // /Od modemy k postmoderně // 1. Počátek střídání paradigmatu // a. Obrat: 1918 // b. Katastrofální a chybné vývojové linie // 2. Hesla bez budoucnosti // a. Státní socialismus // b. Neokapitalismus // c. "Japanismus" // 3. Konec velkých moderních ideologií // a. Kritika západních vymožeností // b. Deziluze z moderní ideologie pokroku // c. Mimo komunismus a kapitalismus // 4. Mezní zkušenosti a inovativní průlomy // a. Nutnost předcházet krizím // b. Mezní zkušenost uskutečnitelného // c. Postindustriální společnost // d. Postmoderní průlom // 5. Nadcházející světová konstelace postmoderny. // a. Dimenze celkové postmoderní konstelace // b. Ne rozklad hodnot, ale změna hodnot // c. Celistvý pohled // d. Ne protimoderna, ne ultramoderna, ale "povýšení" moderny jejím "překonáním" // II. K čemu je etika? // 1. Mimo dobro a zlo // a. Proč nečinit zlo? // b. Proč činit dobro? // 2. Není demokracie bez základního konsensu // a. Dilema demokracie // b. Minimum společných hodnot, norem a postoju // c. Svobodně zvolené svazky // 3. Heslo budoucnosti: Planetární odpovědnost // a. Místo etiky úspěchu etika odpovědnosti 37 // b. Odpovědnost za náš svět, za životní prostředí a za budoucí svět 38 // c. Cíl a kritérium: Člověk 39 // d. Etika jako veřejná záležitost 40 // e. Není světový řád bez světového étosu 41 // III. Koalice věřících a nevěřících 42 // 1. Proč není morálky bez náboženství? 43 // a. Náboženství jsou ambivaletní jevy 43 // b. Nemohou lidé žít morálně i bez náboženství? 43 // c. Svoboda rozhodnutí pro nebo proti náboženství 44 // 2. Společná odpovědnost při vzájemném respektu 45 // a. Nutnost koalice 45 // b. Uskutečnitelnost koalice 45 //
IV. Etika mezi autonomií a náboženstvím 46 // 1. Těžkosti rozumu s etikou 47 // a. Dialektika osvícenství 47 // b. Odkud čerpat závaznost? 48 // 2. Rozpornost náboženství 49 // a. Postmetafyzický věk? 49 // b. Konec náboženství? 50 // c. Náboženství - jen projekce? 52 // 3. Těžkosti náboženství s etikou 53 // a. Hotová morální řešení z nebe? 53 // b. Diferencovaná řešení na Zemi 53 // c. Vědecké metody 54 // d. Pravidla přednosti a jistoty 55 // 4. Náboženství - možný základ étosu 56 // a. Může to, co je lidsky podmíněné, být nepodmíněně závazné? 56 // b. Jen to, co je nepodmíněné, může bezpodmínečně zavazovat 57 // c. Základní funkce náboženství 58 // V. Světová náboženství a světový étos 59 // 1. Etické perspektivy světových náboženství // a. Blaho člověka // b. Maximy elementární lidskosti // g g g // c. Rozumná cesta středu 61 // d. Zlaté pravidlo 62 // e. Mravní motivace 63 // f. Smyslový horizont a určení cíle 63 // 2. Zvláštní angažovanost světových náboženství 64 // a. Kritéria hodnocení a rozlišování 64 // b. Globální neřesti a ctnosti? 65 // c. První společné prohlášení 66 // VI. Křesťanské konkretizace 67 // 1. Exemplární křesťanský příspěvek 67 // a. Církevní sebekritika 67 // b. Nový základní konsens ohledně integrujících humánních názorů 68 // 2. Postmoderní požadavky 69 // a. Nejen svoboda, ale současně spravedlnost 69 // b. Nejen rovnost, ale současně pluralita 70 // c. Nejen bratrství, ale také sesterství 70 // d. Nejen koexistence, ale mír 70 // e. Nejen produktivita, ale solidarita s přírodou 71 // f. Nejen tolerance, ale ekumenismus 71 // B. Není světového míru bez mini náboženského // Ekumenická cesta mezi fanatismem pro pravdu a opomíjením pravdy 72 // I. Dvojí tvář náboženských vyznání 72 //
1. Náboženství, která vedou k válce 72 // a. Případ Libanon 72 // b. Negativní následky 73 // 2. Náboženství vede k míru 74 // a. Opačné příklady Německa, Francie a Polska 74 // b. Světový mír nebude bez míru náboženského 75 // II. Otázka pravdy 76 // 1. Úkol 76 // a. Nesoučasnost vědomí 76 // b. Mezi fanatismem pro pravdu a opomíjením pravdy 77 // 2. Tři strategie - žádné řešení 77 // a. Strategie opevňování 77 // b. Strategie zlehčování 78 // c. Strategie objímání 79 // 3. Předpoklad ekumenické strategie: // Sebekritika 80 // a. Ne všechno je stejnč dobré a pravdivé 80 // b. Kritické zrcadlo svčtových náboženství 81 // c. Ve jménu náboženství všechno dovoleno? 82 // Hledání ekumenických kritérií pravdy 82 // 1. Míra, odvozená z původu 83 // a. Směrodatné spisy nebo postavy 83 // b. Nutnost a omezenost vlastních specifických kritérií pravdy 83 // 2. Čtvrtá, ekumenická strategie 84 // a. Obecně etická kritéria 84 // b. Pozdní prosazení lidských práv v křesťanství 85 // c. Náboženský základ humánních hodnot 86 // d. Pokrok ve směru k humanitě 86 // IV. "Humanum" jako základní etické kritérium 87 // 1. Důstojnost člověka jako základ 88 // a. První náboženské kolokvium při UNESCO 88 // b. To, co je vpravdě lidské jako všeobecné kritérium 88 // 2. Ke vztahu náboženství a lidskosti 89 // a. Náboženství mezi lidskostí a nelidskostí 89 // b. Náboženství - lidskost: Vzájemný dialektický vztah 89 // c. Možný konsens 90 // V. Schopnost dialogu a zásadovost - to nejsou protiklady 91 // 1. Co znamená "zásadovosť 92 // a. Zanedbávaná ctnost 92 // b. Stálost a schopnost klást odpor 92 // 2. Cesta k dialogu 93 // a. Zamezuje stanovisko víry dialog? 93 // b. Kritické ekumenické stanovisko 94 // c. Pravda ve svobodě 94 // 3. Mezináboženská kritériologie 95 //
Tři různorodá kritéria 95 // b. Ke specificky křesťanskému kritériu 95 // c. Perspektiva zvnějšku a zevnitř 96 // 4. Kam vede ochota k dialogu bez zásadovosti 97 // a Důsledky nezakotveného dialogu 97 // b. A v praxi? 98 // 5. Kam vede dialog na základě zásadovosti? 99 // a. Důsledky dialogu zakotveného ve víře 99 // b. A v praxi? 99 // 6. Schopnost dialogu je schopnost k míru 100 // a. Na cestě 101 // b. Epochální odvaha 101 // C.Není náboženského míru bez náboženského dialogu // Prolegomena k analýze náboženské situace doby 102 // L Náboženský dialog se neobejde bez základního výzkumu 102 // 1. Křesťanský teolog o jiných náboženstvích? 102 // a. Věcnost a sympatie 102 // b. Ekumenický výzkumný projekt náboženské situace doby 103 // 2. Nevyhýbejme se riziku syntézy 104 // a. Pokusme se vidět celek 104 // b. Dějinné pokusy 105 // IL Jak již nelze o dějinách psát 105 // 1. K filozofii dějin G. F. W. Hegela 105 // a. Filozofie světových dějin a náboženství 105 // b. Logicky nutný vývoj? 107 // 2. Ke kulturní morfologii Oswalda Spenglera 107 // a. Nástin morfologie světových dějin 107 // b. Tedy zánik západního světa? 108 // 3. K teorii kulturních okruhů Arnolda Toynbee 109 // a. Cyklická spirituální evoluce 109 // b. Směřujeme k jednotnému náboženství? 111 // III. Aplikace teorie paradigmat na náboženské systémy 112 // 1. Co chce teorie paradigmat? 112 // a. Multidisciplinární studium náboženství 112 // b. Historicko systematická metoda 114 // c. Trojí cíl 115 // 2. Totéž náboženství v různých paradigmatech 117 // a. Epochální zlomy 117 // b. Přetrvávání konkurujících paradigmat 118 // 3. Tři velké náboženské systémy dnes 118 // a. Soustředěnost na dnešní světová náboženství 118 // b. Prorocká, mystická, mudrcká náboženství 119 //
c. Podobné základní otázky a podobné cesty spásy 120 // IV. Ekumenická teologie pro mír 120 // 1. Dorozumění a spolupráce 121 // a. Nejde o jednotné náboženství 121 // b. Kreativně konkrétní mírová teologie 121 // c. Ekumenický horizont 122 // 2. Výhled 123 // a. Program 123 // b. Diferencovaný globální přehled 124 // V. Imperativy mezináboženského dialogu v postmoderně 125 // 1. Mezináboženský dialog se všemi skupinami 125 // a. Politikové, obchodníci, vědci 126 // b. Církve, teologie, výuka náboženství 126 // c. Různá náboženství 127 // 2. Mezináboženský dialog na všech úrovních 127 // a. Neoficiální a oficiální dialog 127 // b. Vědecký a duchovní dialog 128 // c. Každodenní dialog 128 // Poznámky 129
(OCoLC)39585637
cnb000069379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC