Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2003
140 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7041-569-X (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy
000104370
Předmluva...5 // Soupis používaných zkratek...7 // Úvodem...8 // 1. Antroponyma a hypokoristika... 17 // 1.1 Hypokoristika jako specifický druh antroponym...17 // 1.2 Zkoumání hypokoristik v rámci antroponomastiky...20 // 1.3 Antroponyma a antroponomastika ve stávající onomastické terminologii...26 // 2. Hypokoristika v současnosti...31 // 2.1 Hypokoristika jako výsledek fází poj meno vávacího procesu...31 // 2.2 Hypokoristika a hypokorističnost...33 // 3. Hypokoristika z teleologického hlediska...36 // 3.1 К teleologickému pojetí hypokoristik...36 // 3.2 Možnosti lexikografického zpracování současných hypokoristických podob rodných jmen v češtině...42 // 3.2.1 Návrh koncepce a zpracování slovníku hypokoristik...42 // 3.3 Ukázky ze zpracovávaných slovníkových hesel...44 // 3.3.1 Soupis mužských RJ a jejich hypokoristických podob // z Rychnova nad Kněžnou ...44 // 3.3.2 Ukázka slovníkového zpracování hypokoristických podob mužských RJ z Rychnova nad Kněžnou ...46 // 3.4 Ke grafickému záznamu hypokoristik ve slovníku...58 // 4. Hypokoristika a česká jazykověda...65 // 5. Hypokoristika a česká antroponymická soustava...72 // 5.1 К vývoji antroponymické soustavy v české společnosti...72 // 5.2. Hypokoristika a přezdívky...83 // 6. Obohacování lexikální množiny hypokoristických obměn RJ // v současnosti...90 // 7. Expresivita hypokoristik...99 // 8. Modelování a modelové vzorce při lexikografickém
zpracovávání hypokoristických obměn rodných jmen...106 // 8-1 Modelování při analýze současných hypokoristických obměn // rodných jmen v češtině ...106 // 8-2 Vztahové modelové vzorce hypokoristik...108 // 8.3 Slovotvorné modelové vzorce hypokoristik...11} // 8.4 Komplexní modelové vzorce hypokoristik...113 // 9. Hypokoristika: od statutu ke statutu...116 // 10. Možnosti doplnění pojmosloví pro další hypokoristická šetření.. 121 // 11. Schémata...123 // 12. Shrnutí...125 // 13. Závěry...127 // 14. Seznam literatury...130 // 15. Přílohy...136 // 15.1 Dotazník...136 // 15.2 Výběrová bibliografie autorových onomastických příspěvků...137
(OCoLC)53271974
cnb001245254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC