Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2002
162 s.

objednat
ISBN 80-85917-82-3 (brož.)
Obsahuje předmluvu, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 135-149
Latina středověká - učebnice vysokošk.
000104420
Předmluva ...9 // LATINSKÁ MEDIEVISTIKA // I. Co je, čím je zvláštní a jak dlouhý časový úsek studuje latinská // medievistika ...11 // II. Středolatinská studia od počátku novověku do dneška ...15 // ♦ 16. století 151 ♦ 17. století 151 ♦ 18. století 161 ♦ 19. století 171 ♦ 20. století 181 ♦ Vývoj oboru v českých zemích (ve 20. století) 201 ♦ Současná organizace středolatinských studií 211 // III. Učebnice středověké latiny ...23 // ♦ “Úvody” 231 ♦ Výbory textů 241 // IV. Existuje slovník středověké latiny? ...26 // ♦ Vývoj středolatinské lexikografie 261 ♦ Národní slovníky středověké latiny 281 ♦ Slovníky klasické latiny 301 ♦ Slovníky křesťanské a pozdní latiny 311 ♦ Určování místních jmen 311 ♦ Speciální slovníky 311 ♦ Biblické // konkordance 321 ♦ Indexy к jednotlivým autorům a okruhům 321 // V. Středověké latinsky psané texty a pomůcky к jejich studiu ...33 // ♦ Vydané texty 331 ♦ Bible 331 ♦ Kanonické právo 341 ♦ Církevní autoři 341 // ♦ Ediční řady středolatinské literatury 351 ♦ Ediční řady a repertoria latinské literatury českého středověku 371 ♦ Diplomatické texty 381 ♦ Databáze antických a středověkých autorů na CD-ROMech 381 ♦ Rukopisy 421 ♦ Soupisy rukopisů 421 ♦ Paleografie 431 ♦ Textová kritika 441 // VI. Kde se poučit o středolatinské literatuře? ...46 // ♦ Dějiny středolatinské literatury 461 ♦ Dějiny světové literatury 471 ♦ Dějiny středověké literatury 471 ♦ “Národní” latinské literatury 481 ♦ Česko-latinská středověká literatura 481 ♦ Problémy středolatinské literatury 491 // ♦ Literární slovníky 501 ♦ Patristika 501 //
VII. Co nesmí nechat zájemce o středověkou latinu stranou ...52 // ♦ Obecné dějiny 521 ♦ České dějiny 521 ♦ Dějiny filozofie 531 ♦ Církevní dějiny 551 // VIII. Encyklopedie, časopisy, řady, bibliografické pomůcky ...57 // ♦ Encyklopedie 571 ♦ Příruční encyklopedie 571 ♦ Teologické encyklopedie 581 ♦ Časopisy 581 ♦ České časopisy 581 ♦ Zahraniční časopisy 591 // ♦ Řady 611 ♦ Bibliografie 621 ♦ České bibliografie 631 // LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA VE STŘEDOVĚKU // IX. Na konci starověku ...65? // ♦ Jazyk 651 ♦ Slovní zásoba 661 ♦ Hláskosloví 671 ♦ Morfologie a syntax 671 ♦ Literatura 68i // X. Z čeho vznikl latinský jazyk středověku (latina klasická, křesťanská, lidová)- ...73 // ♦ Klasická latina 731 ♦ Křesťanská latina 731 ♦ Lidová latina 741 // XI. V raném středověku ...77 // ♦ Itálie 771 ♦ Galie 771 ♦ Merovejská latina 781 ♦ Hispánie 791 ♦ Islámský svět a středověká latina 791 ♦ Afrika 811 ♦ Irsko a Británie 811 ♦ Od karolinské po ottonskou renesanci 841 ♦ Karlova kulturní obnova 841 ♦ Důsledky karolínske renesance 861 ♦ Kulturní krize na přelomu 9. a 10. století ...871 // ♦ Ottonská renesance a definitivní obnova křesťanské Evropy ...871 // XII. Otazníky nad latinou - jazykem středověku ...89 // ♦ Charakter středověké latiny 891 ♦ Odchylky středověké latiny od klasické normy ...921 ♦ Hláskosloví (výslovnost a pravopis) ...921 ♦ Morfologie ...951 ♦ Syntax 961 ♦ Slovní zásoba ...971 // XIII. Latinská literatura ve vrcholném středověku ...99? // ♦ Poezie ♦ Prozódie ♦ Metrická poezie 100? ♦ Rytmická poezie 1011 ♦ Rytmo-metrická poezie 1031 ♦ Duchovní poezie 104? ♦ Hymnus 1051 ♦ Sekvence 1061 ♦ Tropus 1091 ♦ Cantio 1091 ♦ Středověké drama 1091 ♦
Světská poezie 111? ♦ Epika Lyrika 1121 ♦ Poetika-teorie básnictví 1151 ♦ Próza 1161 ♦ Žánry 1161 ♦ Formální znaky 1181 ♦ Rým 1181 ♦ Cursus 1181 ♦ Teorie 1201 ♦ Počátky českolatinské literatury 12ll ♦ Českolatinská legendistika 1231 ♦ Českolatinská historiografie 1251 // XIV. Středověk a antická kultura ...126 // ♦ Patristika a pozdní antika 1271 ♦ Benediktinské kláštery raného středověku 129? ♦ Humanismus 12. století 1311 ♦ “Raný humanismus” v českých zemích 1331 // Literatura ...135 // Zkrácené citace literatury a edicí ...150 // Jmenný rejstřík ...151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC