Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
1. autorské vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998
183 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-074-1 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: bdění, sny, spánek
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 178-180
Věda kognitivní - filozofie - pojednání
000104506
Obsah // Obsah // 1. kapitola. ÚVODEM...7 // 2. kapitola. EMPIRICKÁ TRADICE - ZDROJE A VÝCHODISKA ...II // 1. Karteziánske základy novoveké racionality...11 // 2. Pokus o překonání substančního pojetí u J. Locka...15 // 3. Humův radikální prístup k problémům substancí...18 // 3 kapitola. POKRAČOVÁNÍ EMPIRICKÉ TRADICE...22 // 1. Úvodní poznámka...22 // 2. Pragmatismus...22 // 3. Kritický průnik do zkušenosti - Empiriokriticismus...26 // 4. kapitola. ANALYTICKÁ FILOSOFIE...31 // 1. Úvodní poznámka...31 // 2. Filosofie vědy...31 // 1. Metodologie vědy...34 // 2. Výsledky vědecké práce...35 // 3. Vývoj vědeckých teorií...36 // 4. Racionalita a charakter současné vědy...42 // 3. Filosofie jazyka...47 // 1. Úvodní poznámka...47 // 2. B. Russell a základní východiska filosofie jazyka...48 // 3. L. Wittgenstein a analýza jazyka...53 // 4. Filosofie mysli...57 // 1. Úvodní poznámka...57 // 2. Mind - Body problém...57 // 2.1 Fyzikalismus...58 // 2.2 Mentalismus...59 // 2.3 Dualismus...61 // 2.4 Identismus...62 // 3. Identita Jáství...63 // 5. kapitola. FUNKČNÍ MODEL MYSLI...70 // 1. Úvodní poznámka... 70 // 1. Východiska při konstrukci modelu mysli...73 // 1.1 Freudovské inspirace...74 // 1.2 Jungovské inspirace...75 // 1.3 Omsteinovská a Ehrlichovská inspirace...78 // 1.4 Fodorovská inspirace...80 // 1.5 Inspirace modelu P. a P. Churchlandových...81 // 1.6 Ecclesovská inspirace...82 // 1.7 Pribramovská inspirace...83
// 2. První horizontální a vertikální průřez modelem mysli...84 // 1. Úvodní poznámka...84 // 2. Receptory...85 // 3. Vjemy a uvědomění...86 // 4. Endocepty...90 // 5. Kritérium novosti...91 // 6. Aktuální myšlení...94 // 5 // Svet poznáváni // 7. Pozornost... // 8. Kritérium bolesti a slasti // 9. Další kritéria... // 10. Předvědomí a jazyk. .. . // 11. Nevědomí... // 3. Druhý horizontální a vertikální průřez modelem mysli // 1. Střednědobá a dlouhodobá paměť... // 2. Spánek... // 3. Analýza snů... // 4. Myšlení... // 5. Formy reprezentací a pohybu obsahu mysli... // 4. Třetí horizontální a vertikální průřez modelem mysli // 1. Generátory a inhibitory myšlení... // 1.1 Asociace... // 1.2 První informace... // 1.3 Praktická činnost... // 1.4 Analogie... // 1.5 Metafora... // 1.6 Dominace... // 1.7 Další generátory a inhibitory myšlení... // 2. Přemýšlení... // 2.1 Spontánní meditace... // 2.2 Rozvažování - záměrné přemýšlení... // 3. Rozhodování... // 4. Tvořivost...,... // 5. Reflexy... // 6. Uvědomované reakce... // 5. Závěr ? funkčnímu modelu mysli // 95 // 96 // 97 // 98 // 99 // 100 101 103 105 109 lil // 114 // 114 // 116 // 118 // 119 // 120 121 121 122 122 123 123 126 128 // 130 // 131 // 132 // 6. kapitola. ARCHITEKTURA UMĚLÉ INTELIGENCE...133 // 1. Kořeny umělé inteligence...133 // 2. Architektura tradiční umělé inteligence...136 // 3. Neuronové sítě...141 // 4. Architektura
nové umělé inteligence...148 // 5. Závěrečná poznámka...157 // 7. kapitola. VZTAH MYSU A MOZKU PRIZMATEM UMĚLÉ INTELIGENCE...158 // 1. Úvodní poznámka...158 // 2. Emergence...158 // 3. Shodnosti a odlišnosti procesů probíhajících v centrální nervové soustavě // a v jednotkách umělé inteligence...163 // 1. Zpracování informací - reprezentace...163 // 2. Zpracování informací - vztah perceptu a endoceptů...165 // 3. Uchovávání a vybavování informací - paměť...167 // 4. Myšlení a kalkulační operace...170 // 5. Algoritmy a tvořivost...171 // 6. Závěrečná poznámka...173 // 4. Závěrečná poznámka ke vztahu mysli a mozku prizmatem umělé inteligence...174 // POUŽITÁ LITERATURA...178 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC