Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963
371 s. ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Ruská resumé
000104702
Předmluva ...5 // I. OBECNÁ PROBLEMATIKA SPISOVNÉHO JAZYKA, ZEJMÉNA ČESKÉHO // Funkce spisovného jazyka ...11 // Vliv funkce spisovného jazyka na fenologickou a gramatickou strukturu spisovné češtiny ...19 // Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura ...30 // K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka ..60 // Z cyklu „O básnickém jazyce“: 1. Význam jazyka spisovného pro jazyk básnický ...69 // 2. Působení jazyka básnického na jazyk spisovný. ...73 // Stylistika ...77 // Terminologie ...81 // Resumé: Основная проблематика литературного языка ...85 // K obecným vývojovým zákonitostem spisovných jazyků. (Vývoj spisovného jazyka českého ve vztahu k vývoji národního společenství.) ...90 // Kulturní revoluce a kultura jazyka ...101 // Resumé: Основные закономерности развития чешского литературного языка ...104 // II. KONKRÉTNI OTÁZKY SPISOVNÉ ČEŠTINY // A. Otázky její kodifikace // Obecné zásady pro kulturu jazyka ...111 // Mluvnická kodifikace spisovné češtiny ...119 // Adjektiva bezpříznakový, bezpřízvučný, bezdrátový apod ...125 // Zásady Pražského lingvistického kroužku a nová kodifikace spisovné češtiny ...133 // Demokratizace spisovného jazyka ...145 // B. Otázky literárního jazyka a jeho tvůrců // O dobovém zabarvení jazyka u Jiráska ...151 // Jazyk Máchův ...164 // Josef Jungmann a český jazyk. (Ocenění k stoletému výročí jeho smrti z dnešního hlediska.) 195 // Studie o jazyce a díle Boženy Němcové: 1. Lidový podklad jazyka v Babičce Boženy Němcové ...200 // 2. K stylu Národních báchorek a pověstí Boženy Němcové ...210 // 3. Velká žena — bojovnice ...214 // O jazyce literárního díla a překladu z hlediska nové lingvistiky ...218 //
Marxistická jazykověda a jazyk nové české literatury ...234 // Jazyk dnešní české prózy ...247 // Literatura a spisovný jazyk ...253 // Resumé: Kонкретные вопросы литературного языка ...258 // III. SROVNÁVACÍ STUDIE O SPISOVNÝCH JAZYCÍCH SLOVANSKÝCH A O JEJICH VZTAZÍCH // Příspěvek k tvoření slov ve spisovných jazycích slovanských. (Adjektiva s významem latinských adjektiv na -bilisJ ...265 // K adaptaci fonologických systémů ve spisovných jazycích slovanských ...282 // Vlivy spisovné češtiny na jiné jazyky slovanské v době feudalismu ...291 // Otázka existence církevní slovanštiny v Polsku ...305 // Byly rukopisy polské královny Jadwigy polské nebo české? ...312 // Význam staršího českého mluvnictví pro jiné slovanské jazyky ...318 // Vliv nové spisovné češtiny na spisovné jazyky jihoslovanské ...322 // K otázce mezislovanských vztahů spisovných jazyků ...328 // Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských ...337 // Resumé: Специфические задачи сравнительно-исторического изучения славянских литературных языков ...345 // Seznam zkratek ...353 // Rejstřík věcný ...354
(OCoLC)42110736
cnb000475557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC