Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998
119 s.

ISBN 80-85864-42-8 (brož.)
Obsahuje přílohu: Základní politická data subsaharské Afriky
Afrika subsaharská - pojednání
000104758
OBSAH // Üvod ...5 // Problem demokracie v zemích subsaharské Afriky ... // Břemena minulosti ... // Je třeba demokracie v subsaharské Africe? - Argumenty pro a proti ...12 // Nčkteré chybné koncepce demokratizace v Africe ...14 // Üloha vnéjSích faktorů...16 // Role mezinárodních finančních institucí (MFI) ...18 // Domácí prostředí ...20 // Plán demokratizace pro subsaharskou Afriku na konci tisíciletí...22 // Problém nacionalismu a jeho oživení v Africe...27 // Stručný výklad historické podstaty ctnicity v Africe...27 // Oživení nacionalismu po skončení studené války...32 // Problémy definice ...32 // Perspektiva: Návrat etnického nacionalismu a problém demokracie ...34 // Závěrečné poznámky...37 // Postkolonialismus rovná se postkomunismus?...41 // Historické srovnání ...41 // Problémy demokratické transformace...46 // Některé problémy studia mezinárodních vztahů // států subsaharské Afriky...51 // Argumenty o příčinách konfliktů a válek v mezinárodní politice...55 // a) Mezinárodní konflikty v zemích subsaharské Afriky ...58 // Konflikty uvnitř jednotlivých zemí ...59 // Konflikty mezi africkými státy ...62 // Konflikty mezi zájmy svčtových velmocí v Africe...63 // Konflikty mezi africkými státy a velmocemi...67 // b) Ideologie a národní zájmy... 71 // Princip národního zájmu v postkoloniálním vývoji // subsaharské Afriky ...73 // Nčkteré aspekty ideologie v politickém vývoji
subsaharské Afriky...77 // c) Politické determinanty...85 // Aspekty domácí a zahraniční politiky v zemích subsaharské Afriky ..86 // Intcrafrické vztahy...88 // Závěr...91 // Přílohy...93 // O O’

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC