Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1966
371 s. ; 25 cm

objednat
Estetická knihovna ; sv. 3
3500 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Soubor zahrnuje nejpodstatnější stati a časopisecké i rukopisné studie věnované otázkám obecné estetiky a srovnávací teorie umění jednotlivým oborům a problémům umění i jednotlivým českým moderním umělcům. Kniha tvoří organický, vnitřně spojený názorový celek, o kterém autor říká, že je "výsledkem práce určované od etapy k etapě jednotným směřováním noetickým". Doslov hodnotí Mukařovského dílo lingvistické i obecně estetické, jeho přínos k teorii a historii českého strukturalismu a jeho otevřený dynamický systém, s kterým přistupuje k současným problémům..
000104853
Felix Vodička: Tvůrčí proces v díle Mukařovského 7 // I. Obecná estetika // Estetická. Funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (1936) 17 // Význam estetiky (1942) 55 // Ükoly obecné estetiky (роб. 40. Let) 62 // Misto estetické funkce mezi ostatními (1942) 65 // Estetická norma (1937) 74 // Může míti estetická hodnota v uméní platnost všeobecnou? (1939) 78 // Uměn9 jako semiologický fakt (1934) 85 // Záměrnost a nezámérnost v uměnl (1943) 89 // O strukturalismu (1946) 109 // К pojmosloví československé teorie umění (1947) 117 // II. Teorie umění 125 // Umění (1943) 127 // Básnické dílo jako soubor hodnot (1932) 140 // Básník (1941); 144 // Dvě studie o básnickém pojmenování (1938, 1946) 153 // Jevištní řeč v avantgardním divadle (1937) 161 // К dnešnímu stavu teorie divadla (1941) 163 // К estetice filmu (1933) 172 // Čas ve filmu (2. pol. 30. let) 179 // Pokus o strukturní rozbor hereckého zjevu (1931) 184 // Podstata výtvarných umění (1944) 188 // К problému funkcí v architektuře (1937) 196 // Člověk ve světě funkcí (1946) 204 // Detail jako základní sémantická jednotka v lidovém umění (1942) 209 // Individuum v umění (1937) 223 // Individuum a literární vývoj (1943—45) 226 // Osobnost v umění (1944) 236 // Umění a světový názor (1947) 245 // III. Studie o umění a umělcích 253 // Dialektické rozpory v moderním umění (1935) 255 // Situace moderního umění (1938) 266 // Dvě studie o Vítězslavu Nezvalovi 269 // 1. Několik poznámek k nové Nezvalově sbírce Sbohem a šáteěek (1934) 269 // 2. Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař (1938) 272 // Dvě studie o Vladislavu Vančurovi 286 // 1. Několik poznámek k novému románu Vladislava Vančury (1934) 286 // 2. Od básníka k dílu (1941) - 291 // Poezie v malířském díle Jana Zrzavého (1941) 296 // Josef Šíma (1936) 304 //
K noetice a poetice surrealismu v malířství (1938) 309 // Toyen za války (1946) 312 // Jindřich Štýrský (1946) 315 // К umělecké situaci dnešního českého divadla (1945) 318 // D" — d4b ve vývoji českého divadla (1948) 326 // Otakar Zich (1934) 328 // F. X. Šalda (1937) 333 // Autorův dovětek 337 // Květoslav Chvatík: Estetika Jana Mukařovského 339 // Ediční poznámka 364 // Jmenný rejstřík 367
(OCoLC)42133451
cnb000161349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC