Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1998
301 s.

objednat
ISBN 80-200-0657-5 (váz.)
angličtina
Obsahuje předmluvu, úvod, chronologický přehled, bibliografické pokyny, mapy, rejstřík
Evropa střední - dějiny - pojednání
000104902
Předmluva k českému vydání ...7 // Poznámka překladatele. - Ediční poznámka ...9 // Úvod Co rozumíme pod pojmem středovýchodní Evropa? ...11 // Kapitola 1. Dědictví středověku ...21 // Začátky ...21 // První tři století ...28 // Velké přeměny ...31 // Pozdní středověk ...39 // Kapitola 11. Výzva novověku ...48 // Renesance a reformace ...48 // Hospodářství a společnost ...54 // Politika ...61 // Jagellonci a Habsburkové ...64 // Rzeczpospolita obou národů ...69 // Kapitola III. Krize sedmnáctého století ...75 // Obsah a význam pojmu krize ...75 // Pod vládou Habsburků ...79 // Rzeczpospolita ...83 // Od Bílé hory k Rákóczyho válkám ...88 // Před ..potopou" a po ní ...95 // Kapitola IV. Osvícený absolutismus, nebo osvícená svoboda? ...101 // Osmnácté století ...101 // První dekády ...105 // Marie Terezie a josefinismus ...111 // Osvícená svoboda a její ztráta ...117 // Kapitola V. Éra liberalismu a nacionalismu ...128 // Národ a nacionalismus: případ Polska ...128 // V zemích svatoštěpánské a svatováclavské koruny ...135 // Doba napoleonská a ponapoleonská ...141 // Od ..Jara národů" do šedesátých let ...148 // 5 // Kapitola VI. Od kompromisu k nezávislosti ...157 // Průmyslová revoluce ...157 // Různé modely ve středovýchodní Evropě ...161 // Od šedesátých let do roku 1890 ...170 // Od roku 1890 k Sarajevu ...176 // První světová válka ...183 //
Kapitola VII. Obtížná nezávislost ...189 // Mezinárodní vztahy ...189 // Ekonomika, společnost a kultura ...193 // Politika ...201 // Dvacetiletí 1919-1939 ...206 // Druhá světová válka ...214 // Kapitola VIII. Těžká cesta ke svobodě ...222 // Poválečná éra ...222 // Převzetí moci komunisty a stalinismus ...229 // Vznik a pád revizionismu ...235 // K „Solidaritě“ a pádu komunismu ...243 // Středovýchodní Evropa v postkomunistické éře ...250 // Chronologický přehled ...259 // Bibliografické pokyny ...277 // Mapy 285 // Jmenný rejstřík ...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC