Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : SNTL, 1985
241 s. : il. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii
000105274
1. Úvod 9 // 2. Názvosloví 10 // 3. Vývoj střešních krytín 13 // 4. Rozdelení střech a jejich navrhovaní 16 // 4.1 Rozdělení střech 16 // 4.2 Navrhování střech 20 // 5. Krycí materiály 24 // 5.1 Pálená krytina 24 // 5.1.1 Výroba 24 // 5.1.2 Druhy 27 // 5.1.3 Normy 31 // 5.2 Betonové tašky 31 // 5.3 Azbestocementové hladké desky a hřebenáče 32 // 5.3.1 Výroba 32 // 5.3.2 Druhy 34 // 5.3.3 Normy 35 // 5.4 Azbestocementové vlnovky 35 // 5.4.1 Výroba 35 // 5.4.2 Druhy 36 // 5.5 Skleněné tašky 38 // 5.6 Přírodní břidlice 39 // 5.6.1 Výroba 39 // 5.6.2 Druhy 39 // 5.7 Polyesterové sklolamináty 41 // 5.8 Ocelové plechy tvarované 42 // 5.8.1 Výroba 43 // 5.8.2 Druhy 43 // 5.9 Hliníkové plechy vlnité a tvarované 47 // 5.9.1 Výroba 49 // 5.9.2 Druhy 49 // 5.10 Doškové krytiny 51 // 5.11 Krytina ze štípaného šindele 52 // 5.12 Povlakové krytiny 54 // 6. Spojovací, připevňovací, podkladový a pomocný materiál 63 // 6.1 Spojovací materiál 63 // 6.2 Připevňovací materiál 64 // 6.3 Podkladový a pomocný materiál 65 // 7. Pracovní nářadí a náčiní pro pokrývače 67 // 7.1 Nářadí pro skládané krytiny 67 // 7.1.1 Osobní vybavení pokrývače 67 // 7.1.2 Nářadí pro taškové a prejzové krytiny 68 // 7.1.3 Nářadí pro krytinu z azbestocementových desek a z přírodní břidlice 69 // 7.1.4 Nářadí pro krytinu z vlnitých azbestocementových desek, ze sklolaminátů a pro plechovou krytinu // Pomocné nářadí // Nářadí pro povlakové krytiny // Osobní pomůcky asfaltéra // Nářadí // Údržba asfaltérského nářadí // Dopravní zařízení // Lešení // Materiál // Technické požadavky // Montáž // Podmínky pro provoz lešení // Prohlídky a údržba // Speciální lešení // 8. Předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 80 // 8.1 Práce ve výškách 80 //
8.2 Práce na lehkých střešních pláštích 82 // 8.3 Práce na lešení 83 // 9. Doprava a skladování materiálu 84 // 9.1 Doprava a skladování pálené krytiny 84 // 9.2 Doprava a skladování hladké azbestocementové krytiny 86 // 9.3 Doprava a skladování vlnité krytiny z azbestocementu, ze skelných // laminátů a z ocelových a hliníkových plechů 86 // 9.4 Doprava a skladování přírodní břidlice 87 // 9.5 Doprava a skladování materiálu pro povlakovou krytinu 88 // 9.6 Doprava a skladování spojovacího materiálu 88 // 9.7 Doprava a skladování podkladového materiálu 88 // 10. Provádění krytin 89 // 10.1 Krytiny z pálených tašek 89 // 10.1.1 Jednoduchá krytina z obyčejných tašek na louče 89 // 10.1.2 Dvojitá krytina na řídké laťování (korunová) 91 // 10.1.3 Jednoduchá krytina na husté laťování (šupinová) 103 // 10.1.4 Krytina z jednodrážkových tažených tašek 106 // 10.1.5 Krytina z dvoudrážkových ražených tašek 109 // 10.1.6 Krytiny z bezdrážkových vlnovek (esovek) 113 // 10.1.7 Krytiny z drážkových vlnovek (tašky Holland a Portugal) 114 // 10.1.8 Přejzová krytina 115 // 10.1.9 Taškové krytiny věžových střech 125 // 10.1.10 Výpočet spotřeby materiálu u pálené krytiny 128 // 10.1.11 Bezpečnost práce při krytí pálenou krytinou 131 // 10.2 Krytiny z plochých azbestocementových desek 132 // 10.2.1 Jednoduchá krytina ze čtverců se zkosenými rohy 134 // 10.2.2 Jednoduchá krytina ze čtverců kladených úhlopříčně 13Э // 10.2.3 Dvojitá krytina ze čtverců kladených rovnoběžně s okapem 141 // 10.2.4 Jednoduchá krytina ze šupinových desek 141 // 10.2.5 Jednoduchá krytina z obdélníků kladených kratší stranou rovnoběžně s okapem 141 // 10.2.6 Jednoduchá krytina z obdélníkových desek kladených delší stranou rovnoběžně s okapem 142 //
10.2.7 Krytina z obdélníků se zkosenými rohy 143 // 10.2.8 Krytina z kosočtverců 143 // 10.2.9 Výpočet spotřeby materiálu u plochých azbestocementových střech 144 // Bezpečnost práce při krytí plochými azbestocementovýmí deskami 145 // Krytiny z azbestocementových vlnovek 145 // Výpočet spotřeby materiálu u střech z azbestocementových vlnovek 150 // Bezpečnost práce při krytí azbestocementovýmí vlnovkami 150 // Krytina z přírodní břidlice 151 // Obvyklé způsoby krytí 151 // Jiné způsoby krytí 159 // Krytiny věžových střech 161 // Bezpečnost práce při krytí azbestocementovou krytinou a přírodní břidlicí 162 // Krytina z betonových tašek 162 // Plechová krytina 164 // Krytiny z plochých plechů pozinkovaných, zinkových a měděných 164 // Krytiny z tvarovaných ocelových plechů 164 // Krytiny z vlnitých hliníkových plechů 166 // Krytina ze smaltovaných plechů KOB 167 // Krytina z tvarovaných hliníkových plechů 167 // Krytiny ze sklolaminátových vlnitých desek 170 // Povlakové krytiny 172 // Jednoduchá povlaková krytina AIP nahladko na bednění 175 // Jednoduchá povlaková krytina AIP na trojboké lišty 181 // Jednoduchá povlaková krytina AIP a NAIP na betonový podklad 184 // Dvojitá povlaková krytina AIP nahladko na bednění 185 // Dvojitá povlaková krytina AIP a NAIP na trojboké lišty 192 // Několikavrstvá povlaková krytina AIP a NAIP na bednění 192 // Několikavrstvá povlaková krytina NAIP na betonovém podkladu 194 // 195 // 196 // Povlakové krytiny NAIP křivoplochých skořepinových střech 197 // Povlakové krytiny bezespádových střech 197 // Předpisy o bezpečnosti práce při provádění živičných krytin 205 // Posyp živičné povlakové krytiny kremilkem // Dřevocementová krytina //
11. Příprava pracoviště. Spolupráce s pracovníky jiných oborů 207 // 11.1 Všeobecné zásady 207 // 11.2 Organizace pokrývačských prací 207 // 11.3 Spolupráce pokrývače s pracovníky jiných profesí 208 // 11.4 Základní prvky tesařských a klempířských střešních konstrukcí 210 // 12. Přejímání pracoviště 215 // 12.1 Převzetí pracoviště dodavatelem (prováděcím závodem) 215 // 12.2 Převzetí pracoviště pracovní četou 216 // 12.3 Vzor žádosti o provedení opravy střechy 217 // 13. Přejímání, oceňování a měření krytin 219 // 13.1 Přejímání krytin 219 // 13.2 Oceňování a měření pokrývačských prací 222 // 14. Kvalita, životnost a údržba krytin 225 // 14.1 Kvalita krytiny 225 // 14.2 Životnost krytiny 226 // 14.3 Údržba krytin 226 // 15. Opravy krytin 228 // 15.1 Opravy krytin z hladkých pálených tašek 228 // 15.2 Opravy krytin z drážkových tašek 232 // 15.3 Opravy krytin z ražených dvoudrážkových tašek 233 // 715.4 Opravy prejzových krytin, z tašek Holland, Portugal a esovek 233 // 15.5 Opravy krytin z betonových tašek 234 // 15.6 Opravy krytin z azbestocementových šablon a desek 235 // 15.7 Opravy krytin z vlnitých azbestocementových desek 236 // 15.8 Opravy a údržba krytin z vlnitých desek ze skelných laminátů 236 // 15.9 Opravy krytin z přírodní břidlice 238 // 15.10 Opravy povlakových krytin 237 // 15.11 Závady plochých střech 239 // Literatura 241
(OCoLC)39574047
cnb000024213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC