Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

řeč těla (@@20121108-13:49:31@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(34.8) Půjčeno:173x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2000
289 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-406-0 (brož.)
Pedagogická praxe
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, slovníček pojmů, údaje o autorovi
Třídy školní - řízení - strategie - výklady
Vyučování - učení - efektivnost - nápady - cvičení - hry - příručky
Vyučování - žáci - vztahy a spolupráce - příručky
000105458
Obsah // Předmluva 13 // Poděkování 15 // Poznámka českého vydavatele 16 // CAST I 1 Co vede žáky ke spolupráci při vyučování? // Co vede žáky ? nespolupracujícímu chování? 19 // KAPITOLA 1 Úvahy o úloze učitele 21 // Účel kapitoly 21 // Rozdíl mezi uspokojivými a frustrujícími zkušenostmi z vyučování 21 Model vyučovacího procesu 22 // Vymezený a přechodový čas 24 // Spolupráce a zapojení žáků do studijních činností // a spolupracující či nespolupracující chování 24 // Rušivé chování 25 // Jak řešit otázku spolupráce a zapojení žáků 26 // Rozdíly mezi žáky 26 // Jak vést svou třídu 29 // KAPITOLA 2 Jak naučíme žáky spolupracovat 31 // Účel kapitoly 31 // Žáci se učí spolupracovat 31 // Kouninova metoda - vhled a organizace 32 // Vhled 33 // Vliv reakcí učitele na nesprávné chování 33 // Jak se věnovat několika činnostem současně 33 // Hladkost přechodu a spád Soustředění skupiny // Jonesoua metoda - řeč těla, kladné stimuly, účinná pomoc Řeč těla a fyzická vzdálenost Kladné stimuly // Poskytování individuální pomoci // Ginottova metoda - spolupráce prostřednictvím komunikace Popis místo charakterizace Vyhněte se "nálepkování" // Negativní vliv chvály Zaměření na cíl // Glasserova metoda - racionální výběr Neomluvitelné chování Rozhovor se skupinou a s jednotlivcem Dreikursova metoda - mylné názory Demokracie ve třídě Nesprávné názory na
přijetí ve skupině Metoda canterových - asertivní kázeň Šest doporučení Asertivní chování Neomluvitelné chování Potřeby učitele // Podpora rodičů, kolegů, inspektorů a vedení školy Behaviorální metoda - podmiňování reakcí Naučené reakce Modifikace chování Ojedinělé chování a vzorce chování Kladné zpevňující podněty Destruktivní kladné zpevňující činitele Trest // Destruktivní trest Negativní zpevnění // Úvahy o integraci žáků se specifickými potřebami do normálních tříd Skupinová dynamika // 34 // 36 // 37 // 37 // 38 // 39 // 40 // 40 // 41 // 41 // 42 42 // 42 // 43 45 45 45 47 47 47 49 49 49 51 51 // 51 // 52 52 // 54 // 55 // 57 // 58 // 59 62 // CAST II Jak získáme žáky pro spolupráci? // Jak zabráníme vzniku kázeňských problémů? 63 // KAPITOLA 3 Vytvoření příznivého klimatu 65 // Účel kapitoly 65 // Vytvoření "podnikatelské" atmosféry 66 // Výhody "podnikatelské" atmosféry 66 // Význam pojmu "podnikatelský" // Pět kroků k vytvoření "podnikatelské" atmosféry Začátek školního roku Představy žáků Využití počáteční nejistoty Příprava na příznivý začátek Učební činnosti podporující příznivý začátek Příprava a organizace // Důležitost třetího a čtvrtého kroku v modelu vyučovacího procesu Vliv přípravy na atmosféru ve třídě a účinnost vyučování Zkrácení přechodových časů na minimum Vyřizování administrativních úkolů
Neefektivní využití vyučovacího času Účelné využití času ve škole // Možnosti ušetření času při rozdávání pomůcek a vydávání pokynů Účelné a neúčelné metody // Výhody možnosti nemuset mluvit k celé třídě najednou Proč rozdávat pomůcky předem Signály pro účinné provádění rutinních činností (často se opakujících) // Úspory času použitím audiovizuálních pomůcek Úspora času prací ve skupinách // Jak sladit práci ve třídě, když jednotliví žáci dokončí úkol dříve než jiní // Vytvoření příjemné a neohrožující atmosféry Děsivé místo Ohrožená sebeúcta // Oddělení osobní hodnoty žáka od úspěchů ve studiu // 67 // 68 68 68 68 69 72 75 // 75 // 76 // 77 // 78 // 78 // 79 79 79 81 82 // 82 // 84 // 85 // 87 // 88 88 // 89 // 90 // KAPITOLA 4 Komunikace s žáky 93 // Účel kapitoly 93 // Popisný jazyk místo posuzujícího 93 // Rozdíl mezi popisným a posuzujícím jazykem 93 // Důsledky posuzujícího vyjadřování 93 // Jak se vyhnout označování 94 // Klamnost nálepek 95 // Naučte žáky, aby vám naslouchali 95 // Bohatství popisného jazyka 95 // Moudré používání slov 96 // Než promluvíte, přemýšlejte 97 // Další a další neužitečná slova 98 // Mluvte pouze k člověku, kterého se sdělení týká 99 // Řeč těla 100 // Mluvte jen k pozorným posluchačům 101 // Naslouchejte žákům 101 // Reagujte podporujícím způsobem Přijetí pocitů Zmírnění
zklamání Zmírnění konfliktu // Vyhněte se předávání nechtěných sdělení Riziko nedorozumění Buďte vzorem "podnikatelského" postoje Nechovejte se rušivě // Nepoužívejte destruktivní kladné zpevňující činitele Vyhýbejte se destruktivním trestům Každý je zodpovědný za své chování Formativní versus finálni hodnocení // Dva důvody, proč je třeba hodnotit prospěch žáků Důraz na formativní hodnocení Známky jako forma komunikace Komunikace s rodiči // Zaměření na formativní hodnocení Rodičovské schůzky Písemná komunikace Profesionální důvěra a práva žáků Neprofesionální chování Důvěrné informace Asertivní komunikace // 102 // 102 // 103 // 104 // 105 // 105 // 106 106 107 // 107 // 108 109 // 109 // 110 111 112 112 // 113 // 114 114 // 114 // 115 // 116 // KAPITOLA 5 Postupy a pravidla chování 121 // Účel kapitoly 121 // Formulace funkčních pravidel 120 // Sémantika 120 // Soustřeďte se na účel pravidla 120 // Počet funkčně vyjádřených pravidel 122 // Postupy pro hladký průběh výuky ve třídě 122 // Nezbytná pravidla chování 123 // Čtyři cíle, jež sledujeme zaváděním pravidel 123 // Ospravedlnění existence pravidla 123 // Zdvořilost a ohleduplnost 124 // Důsledky nadbytečných pravidel 126 // Kdy stanovit pravidla a rutinní postupy 126 // Kdo by měl vytvářet pravidla? 127 // Jak žáky učit pravidlům 127 // Jak učitelé efektivně stanovují, naučí a prosazují
pravidla // a postupy 128 // Kázeňská politika školy 133 // 139 // KAPITOLA 6 Příprava a vedení poutavých učebních činností // Účel kapitoly Vnitřní a vnější motivace Nezájem žáků Vnitřní motivace Vnější motivace Preferovaný druh motivace Problémové učení // Přístup, při němž se k výuce nepoužívá řešení problémů Problémové učení // Vnitřní motivace vytvořená problémovým učením Podněty ke způsobu vydávání pokynů Zřetelnost, konkrétnost a přímost Devět bodů o pokynech k výuce Rozmanitost studijních činností Podněty pro výklad ve výuce // Zapojení žáků do studia během výkladu Čtrnáct bodů k výuce výkladem Podněty pro skupinové učební činnosti Žáci se učí jeden od druhého // Vedení a struktura, které vytvoří podmínky pro soustavné zapojení žáků do učební činnosti Deset bodů k výuce ve skupinách Podněty pro diskuse // Zapojení žáků během diskusí Šest bodů k diskusím Podněty pro řízené diskuse // Zapojení žáků do řízené diskuse // Šest bodů k řízeným diskusím o náročnějších otázkách Podněty pro výuku metodou zadání samostatné práce ve třídě // Zapojení žáků během samostatné práce ve třídě Čtyři body k výuce metodou samostatné práce Podněty pro domácí úkoly // Zapojení žáků do práce na domácích úkolech Osm bodů k domácím úkolům Uspořádání učebny, zvyšující možnost zapojení žáků do studijních
činností // 139 // 139 // 139 // 137 // 137 // 138 // 139 // 139 // 140 // 141 143 143 // 147 // 148 148 148 152 155 155 // 155 // 157 // 159 // 159 // 161 // 162 // 162 // 166 // 167 // 167 // 168 169 169 171 // 173 // CAST III Co dělat, když žáci nespolupracují? // Jak řešit kázeňské problémy? // KAPITOLA 7 Systematický přístup ? nespolupracujícímu // chování // Účel kapitoly // Při řešení nespolupracujícího chování postupujte podle modelu vyučovacího procesu Mechanismus pro soustředění pozornosti Použití modelu v komplikovanějších případech Zůstaňte v klidu a utřiďte si myšlenky Vyřešte nespolupracující chování dřív, než vás vyvede z míry Na nespolupracující chování buď reagujte rozhodně, nebo ho zcela přehlížejte // Rozlišujte mezi vedením žáků ke spolupracujícímu chování a utvářením charakteru Odpovědnost a možnosti učitele Soustředění na hlavní úkol // Rozlišujte mezi ojedinělým nespolupracujícím chováním // a pravidelně se opakujícím vzorcem nespolupracujícího chování Mějte pod kontrolou, kdy a kde budete nespolupracující chování řešit // Dejte žákům možnost důstojně ukončit nespolupracující chování Nesnažte se hrát si na detektiva Používejte alternativní plán výuky Využívejte pomoci kolegů Využívejte pomoci rodičů a nadřízených Mýtus dobrého" učitele Asertivita // Nepoužívejte tělesné tresty Tělesný trest // Tělesné tresty:
Důvody pro a proti Tělesný trest - špatná volba Buďte si vědomi svých práv a hranic svých možností Držte se svých názorů Poznejte sami sebe a poznejte své žáky // KAPITOLA 8 Modifikace vzorců nespolupracujícího chování // Účel kapitoly // Systematické metody pro změny návyků // Vytváření a odstraňování (eliminace) vzorců chování Potřeba systematického pozorování Aplikace pravidla vyhasínání Pravidlo // 189 // 191 // 191 // 191 // 191 // 189 // 194 // 195 // 195 // 197 // 197 // 198 // 198 // 199 199 201 202 202 203 // 203 // 204 206 206 209 211 211 212 212 // 217 // 217 // 217 // 217 // 214 // 215 215 // Bezděčné vyhasínání Záměrné vyhasínání Alternativní vzorce chování Aplikace principu formování (tvarování) // Jak udržet žádoucí změny v chování Rozvrhy udílení zpevňujících podnětů Pevný (fixní) rozvrh Přerušovaný rozvrh Plánované rozvrhy zpevnění Využití signálů Generalizace a diskriminace Myšlenka // Pravidlo generalizace Pravidlo diskriminace (rozlišení) // Rozlišení mezi pravidlem generalizace a pravidlem diskriminace // Aplikace pravidla modelování (napodobování) Aplikace pravidla přesycení // 216 // 216 // 217 // 218 219 219 // 219 // 220 221 222 223 223 223 // 223 // 224 // 225 227 // KAPITOLA 9 Jak řešit případy nerušivého // nespolupracujícího chování 233 // Účel kapitoly // Nerušivé nespolupracující chování // Toulání mysli a denní snění // Jak
je zjistit a jak na ně reagovat Strategie // Žák odmítá podílet se na studijní činnosti ve třídě // Neplnění domácích úkolů Smysluplné domácí úlohy Strategie // Žáci nenosí pomůcky // Jak jednat, je-li žák pod vlivem omamných látek Postoje učitele Strategie // Pozdní příchody a chození za školu // Jak žákům pomáhat, aby si vytvořili vnitřní motivaci pro chození do školy - celoškolská politika Jak žákům pomáhat, aby získali vnější motivaci pro chození do školy - politika jednotlivých učitelů Iracionalita některých rozšířených metod kontroly školní docházky Strategie // Podvádění při testech Devět případů Strategie // 233 // 233 // 230 // 230 // 232 // 233 238 // 238 // 239 // 240 // 241 // 241 // 242 247 // 247 // 248 // 249 // 250 // 251 251 254 // KAPITOLA 10 Jak řešit rušivé chování // 261 // Účel kapitoly 261 // Rušivá chování 261 // Rušivé mluvení 261 // Skákání do řeči 260 // Předvádění se 261 // Všeobecná nezdvořilost 264 // Neuklízení si po sobě 265 // Vandalismus 266 // Násilné jednání vůči žákům 267 // Násilné chování vůči učitelům 270 // Příčiny 270 // Strategie 273 // ČÁST IV Proč někdy osvědčené metody selžou? // Jak můžete dosáhnout toho, // aby osvědčené metody pomáhaly i vám? 280 // KAPITOLA 11 Začlenění nových myšlenek do osobního stylu // vyučování 282 // Účel kapitoly 282 // Vycházejte ze zkušeností 282
Odborná asistence učitelům 278 // Hodnocení vlastní výuky 281 // Experimentace 281 // Vaše jedinečnost 282 // Slovníček pojmů // 285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC