Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2004
539 s.

objednat
ISBN 80-7298-103-X (váz.)
Knihovna raně křesťanské tradice ; [vol.] 3
Souběžné řecké a české vydání
Bibliografie na s. 521-538
Kléméns z Alexandreie, ca 150-ca 215 - dílo - vydání kritická
Patristika řecká - texty - vydání kritická
Škola alexandrijská - texty - vydání kritická
000105461
OBSAH // Filosofie jako rétorika víry // I. Dialektika eklektické filosofie...7 // II. Principy poznání. Platónská dialektika // a gnostická theologie...29 // III. Božská ekonomie rolníků víry...59 // IV. Dialektika Božího „hlasu“...91 // V. „Duch vnímavosti“. Princip souhlasu // a logika přivlastnění...HO // VI. Nemoc filosofie a pedagogika Boží prozřetelností...131 // VIL Slabý sylogismus. Rétorická strategie // božské ekonomie...156 // Klement Alexandrijský: Stromata I // Ústní a písemná tradice...177 // Učitel, posluchač, čtenář...185 // Klementovi učitelé...197 // O charakteru Stromat...\...201 // Filosofie jako božský dar...217 // Sofistika a moudrost...221 // Filosofie jako příprava cesty...233 // Sára a Hagar...241 // Filosofie jako výcvik intelektu...249 // Filosofie a pravda...255 // Prolhanost sofistiky...261 // Vzdělání jako obrana víry...271 // Rozum v jednání a řeči ...279 // Lidská a božská tradice...285 // Theologie Slova... ... :...299 // Dějiny a původ řecké filosofie...303 // Moudrost barbarů je starší než řecká filosofie...319 // Většina vynálezů pochází od barbarů...339 // Filosofie je krádež. Bůh za ni nenese vinu, // ale obrací ji ? dobru... 353 // Ve filosofii prosvítá pravda, hereze bloudí v poušti...371 // Filosofie napomáhá ? uchopení pravdy...383 // Chronologie jako důkaz starobylosti Židů...391 // Překlad Písma do řečtiny... 461 // Mojžíšův život...465
// Mojžíš jako stratég a vládce...475 // Řekové se inspirovali Mojžíšovým zákonem...485 // Zákon trestáním vychovává...497 // Dědictví Mojžíšovy filosofie...505 // Řekové jsou ještě děti...511 // Ediční poznámka ...519 // Seznam pramenů ...521 // Použitá literatura...526 // Zkratky periodik...539

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC