Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Smíšené literární formy
Vyd. 1.
Praha : Československý spisovatel, 1982
588 s. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Výbor z publicistiky básníka, zasloužilého umělce, obsahuje pestrou paletu publicistických žánrů, kterou autor v rozmezí let 1935-1980 vytvořil, od sloupku, causerie, komentáře, kurzívy, reportáže, referátu, medailonu, vzpomínky a jiných druhů až po formu nejnáročnější - esej. Kniha je rozdělena do tří částí - Krajina a lidé, Kultura a poezie, Portréty a literární vzpomínky - a nese pečeť autorova vztahu ke krajinám, spisovatelům a umělcům.
000105497
Rekat.
OBSAH // Krajina a lidé // Kontrasty---11 // Několik včerejšků---13 // Domov, jeho kouzlo a tradice--15 // Listopadové probuzení---20 // Není možné zapomenout---24 // Tvoříme budoucnost---26 // Od srdce ? srdci--29 // Sedm všedních dní---31 // Slavnostní chvíle v Banské Bystrici-35 // O nového člověka---37 // Aby člověk člověku nebyl vlkem---40 // Mír země---45 // Lid, ano lid!--48 // Dvě vesnice---53 // Oravská voda buduje šťastnější život // Slovenska---55 // Zahrada Čech---60 // Přehrada na řece Svratce---64 // Jižní Morava---66 // Spoutaná řeka---70 // Píseň svobodného 1. máje---71 // V první linii--76 // O revolučním snění---79 // Květy země---86 // Bez lásky to nejde---89 // Vesnické vánoce---93 // Mezi svými - - - 96 // Kultura na vsi--99 // Novoroční fejeton---102 // Pro zelený život--105 // Vyzdvihl pravdu komunismu - - - 107 // Žena ve vesmíru---109 // Moderní Niobé---110 // Poselství internacionalismu--112 // Nesmíme mlčet---115 // Čím je mi venkov - - - 116 // Toulavé řádky---119 // Živly domova---121 // Cesta ? domovu---127 // 20. a 21. květen--133 // Tři akordy českého máje - - - 135 // Vesnice a město---138 // S vlajkou socialistické ČSSR-144 // Tradice, ? níž se budeme vracet-146 // Nepokoje naší doby---150 // Modré z nebe pro naši vlast - - - 156 Hold kamenné kráse Prahy - - - 160 // Zamyšlení nad spartakiádou---163 // ? jubilejní třicítce-165 // Rty---166 // Učme
se od dětí---168 // O ženách dneška - - - 170 Rozjímání - - - 174 // Květen---179 // Báseň o vůni---181 // Socialistická vlast--182 // Kultura a poezie // Poezie ve Studentském časopisu 187 // Středoškolák a jeho poezie-190 // Studenti o knize--194 // Několik poznámek na okraj---195 // Sborník mladých autorů---197 // Poprvé zase ve svobodné zemi 199 Pro novou cestu mladé české poezie-206 // Vzkříšení české kultury---208 // Před novými perspektivami vědy---210 // Poezie pro děti---211 __ // Za plnost a pravdivost života v literatuře 214 // O jednotu spisovatelů s lidem---217 // Verše pro nej menší---222 // Aby byl život plný poezie--226 // Básník-překladatel---229 // Poezie a čtenáři---234 // Besedovali jsme s vídeňskými krajany---237 // Poznámky o současné československé literatuře - - - 239 // Mezi knihovníky---245 // Za individuální tvář nakladatelství--249 // Za kulturní podnikání---253 // Praha básníků---257 // Mladí adepti poezie---260 // Péče o novou literaturu---264 // Tisíc let české poezie--270 // Proudy v současné české moderní poezii---272 // Lyričtí melancholici---275 // V zahradách se svítí---277 // Vyznání---279 // Pod Tatrami---280 // Několik myšlenek o překládání - - - 281 // Můj přístup ? pojetí polské poezie--285 // Citlivý seizmograf---292 // Úryvky z literárních anket a interviewů---295 // ? novému roku 1966---295 // O kontinuitě dneška s tradicí--297
// Lidé touží po poezii--298 // Literární anketa Rudého práva---300 // Květy se ptají: Co právě děláte?--302 // Anketa ? 30. výročí ČSSR---304 // Tvůrčí program — dnešek---306 // U příležitosti sjezdu Svazu českých // spisovatelů---307 // Osobě---308 // Prameny inspirace---311 // Mosty mezi lidmi---313 // Tři podoby---315 // Šedesát kruhů---318 // Na kus řeči---322 // Anketa časopisu Zwrot---323 // Pohled do dílny---324 // Rozhovor o dětské literatuře---327 // Glosy o poezii---332 // Slovo o poezii---340 // Portréty a literární vzpomínky // Čtvrtstoletí od smrti Jaroslava Vrchlického-345 // Jan Neruda, nesmrtelný národní básník---347 // Vítězslav Hálek---350 // Sto let od narození básníka Julia Zeyera-367 // Jeden zapomenutý---369 // Vzpomínka na básníka Jiřího Ortena - - - 373 // Nad dílem Petra Bezruče---374 // Dílo básníka ---376 // Básnický odkaz Josefa Hory---378 // Připravovatel nových cest--380 // Fráňa Šrámek---384 // Neruda — básník lidu--394 // Lid Botevův---398 // Drahý Petře Bezruči---405 // Se sovětskými básníky za kulatým stolem--406 // Setkání v Suchumi---416 // Na besedě s Karlem Novým---417 // Poslední chvíle Marie Pujmanové---420 // Básnický odkaz M. Puj manové---422 // Proměním bolest v naději---425 // Františku Hrubínovi---428 // Zdeněk Nejedlý, přítel spisovatelů-431 // O Janu Drdovi padesátiletém--432 // Z hlíny uhnětený svět Jana Kutálka--436
// Osobnost---438 // Život z jednoho kusu--441 // Pozdrav Vilému Závadovi---444 // Ivan Skála padesátiletý--447 // Na Slavíně ve výroční den úmrtí // J. Vrchlického---448 // Za Pablem Nerudou---452 // Laco Novomeský — ryzí člověk---457 // Jaromír Tomeček — básník přírody---458 // Portrét Rasula Gamzatova---460 // Ludmila Jiřincová -- malířka poezie - - - 468 // Nad hrobem Fráni Šrámka---470 // Opožděná splátka (Nad pražskými pobyty Pabla Nerudy)---473 // Čím je mi Jaroslav Vrchlický-483 // Za Janem Otčenáškem---487 // Malý portrét Josefa Rybáka---490 // Pokus o portrét Ivana Skály--492 // Ze zápisníku nakladatelského pracovníka--496 // Jarmila Glazarová — básnířka horkého srdce---503 // Vítězslav Nezval v mé paměti-506 // František Halas — patron mladých // spisovatelů---512 // Pozemšťan František Hrubín---518 // Básnický typ Pavla Horova---527 // O Josefu Kainarovi, Studentském časopisu aneb O ztracené generaci---534 // Sadař (Doslov M. Blahynky)---551 // Ediční poznámka---562 // Bibliografie statí zařazených do svazku-565 // Jmenný rejstřík---573
(OCoLC)85280811
cnb000154348

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC