Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

cameron (@@20120511-12:14:16@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Victoria Publishing, 1996
475 s. : il.

objednat
ISBN 80-85865-21-1 (váz.)
Obsahuje předmluvy, seznam tabulek a obrázků, věcný a jmenný rejstřík
Dějiny hospodářské - svět - pojednání
Ekonomika světová - dějiny - pojednání
000105515
Předmluvy 11, 13 // Seznam tabulek 17 // Seznam obrázků 18 // 1 ÚVOD: EKONOMICKÉ DĚJINY A EKONOMICKÝ ROZVOJ 21 // Rozvinutost a nerozvinutost 22 // Růst, rozvoj a pokrok 24 // Determinanty ekonomického rozvoje 28 // Produkce a produktivita 31 // Ekonomická struktura a strukturální změny 33 // Logistická křivka ekonomického růstu 35 // Dodatek 38 // 2 EKONOMICKÝ ROZVOJ VE STAROVĚKU 39 // Ekonomika a vznik civilizace 41 // Ekonomické základy říše 49 // Obchod a rozvoj v oblasti Středozemí 52 // Ekonomická výkonnost a hranice starověké civilizace 57 // 3 EKONOMICKÝ ROZVOJ VE STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ 65 // Agrární základna 65 // Venkovská společnost 69 // Modely stability 70 // Hybné síly změn 72 // Evropa se rozšiřuje 76 // Znovuoživení měst 81 // Komerční trendy a postupy 84 // Průmyslová technologie a počátek využívání mech. energie 91 // Krize středověké ekonomiky 97 // 4 NEEVROPSKÉ EKONOMIKY V PREDVEČER EXPANZE ZÁPADU 101 // Islámský svět 101 // Osmanská říše 104 // Východní Asie 106 // Jižní Asie 110 // Afrika 114 // Severní a Jižní Amerika 115 // 5 DRUHÁ LOGISTICKÁ KŘIVKA EVROPSKÉHO RŮSTU 119 // Obyvatelstvo a životní úroveň 121 // Zeměpisné cesty a objevy 123 // Zámořská expanze a její zpětný vliv na Evropu 128 // Cenová revoluce 131 // Zemědělská technologie a produktivita 132 // Průmyslová technologie a produktivita 140 // Obchod, obchodní cesty a komerční organizace 146 // 6 EKONOMICKÝ NACIONALISMUS A IMPERIALISMUS 157 // Merkantilismus: Nesprávný termín 157 // Společné prvky 160 // Španělsko a španělská Amerika 161 // Portugalsko 169 // Střední, východní a severní Evropa 172 // Colbertismus ve Francii 178 // Obdivuhodný vzestup Nizozemí 182 // „Parlamentní colbertismus“ v Británii 186 // 7 V PŘEDVEČER MODERNÍHO PRŮMYSLU 193 // Charakteristika moderního průmyslu 194 //
Průmyslová revoluce: Nesprávný termín 195 // Předpoklady a průvodní jevy industrializace 198 // Průmyslová technologie a inovace 205 // Rozdíly ve vývoji jednotlivých regionů 217 // Sociální aspekty počáteční industrializace 220 // 8 ROZHODUJÍCÍ ČINITELÉ EKONOMICKÉHO VÝVOJE V 19. STOLETÍ 225 // Obyvatelstvo 225 // Zdroje 230 // Rozvoj a rozšíření technologie 230 // Hnací stroje a výroba energie 233 // Levná ocel 236 // Doprava a komunikace 239 // Uplatnění vědy v praxi 245 // Institucionální rámec 246 // Právní základy 247 // Ekonomické myšlení a hospodářská politika 250 // Třídní struktura a třídní boje 252 // Školství a vzdělanost 256 // Mezinárodní vztahy 258 // 9 MODELY ROZVOJE: PRVNÍ PRŮMYSLOVÉ ZEMĚ // Velká Británie 262 // Spojené státy americké 266 // Belgie 270 // Francie 275 // Německo 281 // 10 MODELY ROZVOJE: OPOZDILCI A TŘETÍ VLNA // Švýcarsko 290 // Nizozemsko a Skandinávie 294 // Rakousko-Uhersko 299 // Jižní a jihovýchodní Evropa 302 // Pyrenejský poloostrov 304 // Itálie 307 // Jihovýchodní Evropa 309 // Carské Rusko 310 // Japonsko 313 // 11 RŮST SVĚTOVÉ EKONOMIKY 319 // Velká Británie volí volný obchod 319 // Věk volného obchodu 321 // „Velká krize“ a návrat к protekcionismu 323 // Mezinárodní zlatý standard 329 // Mezinárodní migrace a investice 331 // Znovuoživení západního imperialismu 338 // Afrika 339 // Asie 343 // Vysvětlení imperialismu 345 // 12 STRATEGICKÉ SEKTORY 351 // Zemědělství 351 // Finance a bankovnictví 358 // Úloha státu 368 // 13 PŘEHLED SVĚTOVÉ EKONOMIKY VE DVACÁTÉM STOLETÍ 375 // Obyvatelstvo 375 // Zdroje 382 // Technologie 383 // Instituce 390 // Mezinárodní vztahy 390 // Úloha státu 393 // Formy podnikání 395 // Odbory 396 //
14 MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ DEZINTEGRACE // Ekonomické důsledky 1. světové války 399 // Ekonomické důsledky míru 403 // Velká krize 1929-33 410 // Soupeření v období rekonstrukce 414 // Ruské revoluce a Sovětský svaz 418 // Ekonomické aspekty 2. světové války 423 // 15 OBNOVA SVĚTOVÉ EKONOMIKY 425 // Plány pro poválečnou Evropu 426 // Marshallův plán a hospodářské „zázraky“ 428 // Vznik sovětského bloku 435 // Dekolonizace 441 // Vznik Evropského společenství 446 // 16 SVĚTOVÁ EKONOMIKA NA KONCI 20. STOLETÍ // Zhroucení sovětského bloku 454 // Další vývoj Evropského společenství 459 // Meze růstu? 461 // Věcný a jmenný rejstřík 463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC