Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
98 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7184-797-6 (brož.)
ISBN 978-80-7184-797-7 (dotisk ; brož.)
Dotisk v r. 2001, 2004, 2007
Dotisky mají 100 s. (inovovaná bibliografie, text nezměněn)
Obsahuje bibliografii
Učební text pro posluchače Husitské teologické fakulty
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Pedagogika - dějiny - učebnice vysokošk.
000105607
Předmluva (autoři) 3 // I. Úvodem (autoři) 5 // II. Výchova a vzdělání ve starověkých orientálních civilizacích (M. Čadská) 7 // II.1. Výchova a vzdělání ve staré Mezopotámii 7 // II.2. Výchova a vzdělání ve starém Egyptě 7 // II.3. Výchova a vzdělání ve staré Číně 8 // II.4. Výchova a vzdělání ve staré Indii 8 // II.5. Hebrejská výchova 9 // III. Výchova a vzdělání ve starém Řecku (M. Čadská) 10 // III. 1. Spartský výchovný systém 10 // III.2. Athénský výchovný systém 11 // III.3. Výchova a vzdělání v období helénismu 14 // IV Výchova a vzdělání ve starém Římě (M. Čadská) 16 // IV. 1. Starořímská výchova 16 // IV.2. Římská výchova v době republiky 16 // IV.3. a) Postupné přejímání výchovných úkolů státem v době císařství 18 // IV. 3. b) Názory na výchovu a vzdělání v době císařství 19 // IV.4. Rysy antické výchovy a vzdělání 20 // V. Vývoj výchovy a vzdělání ve středověku V. Štverák) 22 // VI. Vznik křesťanských škol 22 // V. 2. První teoretikové křesťanští a vznik klášterů. Školy farní, klášterní a katedrální 24 // V.3. Poěátky vzdělanosti u nás 26 // V4. Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost 28 // V.5. Rytířská výchova a výchova lidu ve středověku 29 // V.6. „Zlatý věk“ země České za Karla IV ve vzdělanosti 30 // V.7. Středověké univerzity 30 // V. 8. Vliv reformace na výchovu a vzdělání u nás 32 // V.9. Městské (partikulární) školy a jejich organizace 34 // VI. Počátky a rozvoj výchovných teorií od konce 14. až do 17. století (V. Štverák) 37 // VI.1. Význam renesance pro rozvoj vědy, literatury a umění 37 // VI.2. Pedagogika doby renesance 37 // VI.3, Humanistická pedagogika v Čechách 40 // VI.4. Pedagogika doby reformace 40 // VI.5. Působení řeholních řádů ve výchově 41 // VI.6. Protestantské školství a kultura v českých zemích 45 //
VI.7. Rozvoj evropského pedagogického myšlení v 17. století 46 // VII. Pedagogika Jana Amose Komenského (V. Štverák) 49 // VIII. Pedagogika v Evropě od 17. st. do druhé poloviny 19. st. (V. Štverák) 51 // VIII.1. Názory Johna Locka na výchovu 51 // VIII.2. Pedagogické názory v dílech francouzských myslitelů 18. st. 51 // VIII.3. Pedagogický systém Jeana Jacqua Rousseaua 52 // VIII.4. Johann Heinrich Pestalozzi, iako zakladatel národní školy, didaktik a vychovatel lidu 53 // VIII.5. Pedagogické názory Roberta Owena 54 // VIII.6. Johann Bernhard Basedow a jeho filantropinum 54 // Vili.7. Pedagogický systém Johanna Friedricha Herbarta 55 // VIII.8. Výchova člověka u Friedricha Fröbela 56 // VIII.9. Adolf Diesterweg, pedagog a školský politik 57 // IX. Ruská pedagogika od 18. do první poloviny 20. století (V. Štverák) 59 // IX. 1. Výchova a vzdělání v Rusku 59 // IX. 2. Nejvýznamnější ruští pedagogové 62 // X. Vznik novodobého veřejného lidového školství (V. Štverák) 66 // X.1. Školské refonny v českých zemích na přelomu 18. a 19. st. 66 // X.2. Odraz uherských školských reforem na Slovensku 69 // X.3. Škola, učitelé a literatura v době obrozenské a poobrozenské 70 // X.4. Úsilí o reformu školy u nás v letech 1848-1849 71 // XI. Školství a pedagogika u nás od druhé poloviny 19. století do roku 1938 (V. Štverák) 74 // XI.1. Vývoj školy a pedagogických názorů v našich zemích po roce 1869 74 // XI.2. Herbartismus a jeho doznívání v českých zemích 76 // XI.3. Česká a slovenská škola, věda a výchova na konci 19. a v první polovině 20. století 78 // XI.4. Pedagogické teorie u nás od konce 19. století do roku 1938 . 81 // Literatura 87
(OCoLC)42616475
cnb000660716

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC