Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : HZ Editio, 1995

objednat
ISBN 80-901918-5-1
000105678
Rekat.
OBSAH // ÚVOD // A. TRŽNÍ EKONOMIKA ... 7 // A. 1 TRH ... 8 // ??? TRH DOKONALÉ KONKURENCE ... 9 // ? ? .2 TRH NEDOKONALÉ KONKURENCE... 11 // ??.2? MONOPOL ... 13 // A. 1.2.2 MONOPOLNÍ KONKURENCE ... 13 // ??.2.3 OLIGOPOL ... 14 // ?.2 POPTÁVKA A ANALÝZA CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE... 15 // A. 3 NABÍDKA A ANALÝZA CHOVÁNÍ FIRMY ... 18 // B. MARKETING ... 22 // B.l POZNÁNÍ TRHU ... 23 // B.l.l SPOTŘEBITELÉ ... 23 // B.l.2 VÝZKUM TRHU ... 25 // B.2 MARKETING MIX ... 26 // B.2.1 VÝROBKOVÁ POLITIKA ... 27 // B.2.2 CENOVÁ POLITIKA ... 28 // B.2.3 DISTRIBUČNÍ POLITIKA ... 29 // B. 2.4 KOMUNIKAČNÍ POLITIKA ... 30 // B. 3 SPECIFICKÉ MARKETINGOVÉ PŘÍSTUPY ... 31 // C. ŘÍZENÍ VÝROBY ... 33 // C.l ORGANIZACE VÝROBY ... 34 // C. l.l ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ ... 35 // C.l.2 OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ ... 36 // C.2 ŘÍZENÍ ZÁSOB ... 37 // C.2.1 ANALÝZA ZÁSOB ... 38 // C.2.2 METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB ... 39 // C. 2.3 OPTIMALIZACE ZÁSOB ... 39 // C.3 KVALITA ... 40 // C. 4 ŘÍZENÍ INOVACÍ ... 41 // D. ÚČETNICTVÍ ... 44 // D.l FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ... 45 // D. l.l ÚČETNÍ ZÁSADY ... 45 // D.l.2 ÚČETNÍ VÝKAZY ... 46 // D.l.2.1 ROZVAHA ... 46 // D.l.2.1.1 AKTIVA ... 47 // D.l.2.1.1 PASÍVA ... 49 // D.l.2.2. VÝSLEDOVKA ... 51 // D. 1.2.3 PŘÍLOHA ... 54 // D.1.3 ÚČTOVÁ OSNOVA ... 54 // D.2 VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ ... 56 // D.2.1 NÁKLADY ... 56 // D.2.2 MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ ... 58 // D.2.3 KALKULACE ... 61 // D. 3 DAŇOVÝ SYSTÉM ...
63 // D.3.1 PŘÍMÉ DANĚ ... 64 // D.3.2 NEPŘÍMÉ DANĚ ... 67 // D. 3.3 MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ ... 69 // E. FINANČNÍ ŘÍZENÍ ... 72 // E l FINANČNÍ ANALÝZA ... 73 // E. 1.1 FINANČNÍ NÁSTROJE ... 73 // E. 1.1.1 TABULKA FINANCOVÁNÍ ... 73 // E. 1.1.2 POMĚROVÉ UKAZATELE ... 75 // E. 1.2 INVESTICE ... 81 // E. 1.2.1 TYPY INVESTIC ... 81 // E. 1.2.2 VÝBĚR INVESTIČNÍCH VARIANT. 82 // E. 1.2.3 INVESTIČNÍ RIZIKA ... 85 // E. 1.3 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ... 87 // E.2 FINANCOVÁNÍ ... 88 // E.2.1 FINANČNÍ TRH ... 88 // E.2.2 PROSTŘEDKY FINANCOVÁNÍ ... 89 // E.2.3 ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ ... 92 // F. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ... 93 // F.l ÚLOHA JEDNOTLIVCE V PODNIKU ... 94 // F. 1.1 RACIONALITA ... 94 // F. 1.1.1 RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP SKUPIN A // JEDNOTLIVCŮ ... 94 // F 1.1.2 MODELY RACIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU ... 95 // F.l.2 PRAVOMOCI ... % // F.1.3 MOTIVACE ... 97 // F. 1.3.1 TEORIE MOTIVACE ... 97 // F. 1.3.2 MOTIVAČNÍ STIMULY ... 98 // F. 2 KOMUNIKACE V PODNIKU ... 98 // F.2.1 INFORMACE ... 99 // F.2.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM ... 99 // F. 2.3 PODNIKOVÁ KULTURA ... 101 // G. MANAGEMENT ... 103 // G. 1 ORGANIZACE ... 104 // G. 1.1 TEORIE ORGANIZACE ... 104 // G. 1.2 TEORIE ROZHODOVÁNÍ ... 107 // G.2 STRATEGIE ... 109 // G.2.1 STYL ŘÍZENÍ ... 109 // G.2.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA ... Ill // G.2.3 STRATEGICKÉ POSTUPY ... 114 // G. 3 KONTROLA ... 116 // G.3.1 KONTROLA ŘÍZENÍ ... 116 // G. 3.2 AUDIT ... 118 // H. ZAHRANIČNÍ OBCHOD ... 120
H.l ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA ... 121 // H.2 VSTUP PODNIKU NA ZAHRANIČNÍ TRH ... 122 // H. 2.1 OBCHODNÍ OPERACE ... 122 // H.2.2 KAPITÁLOVĚ NENÁROČNÉ FORMY VSTUPU . 124 // H.2.3 KAPITÁLOVÁ FORMA VSTUPU ... 126 // H.3 KUPNÍ SMLOUVA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ... 126 // H.3.1 PŘEDMĚT, CENA, DODACÍ LHŮTA ... 127 // H.3.2 DODACÍ PARITA ... 128 // H.3.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY ... 130 // H.4 PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PŘEPRAV ... 131 // REJSTŘÍK ... 134 // SEZNAM LITERATURY // 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC