Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Timy, 2001
128 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-8065-020-9 (váz.)
slovenština
Obsahuje bibliografie
000105837
128 // OBSAH // Úvodem 5 6 4 Kdy strečink cvičit? 112 // Proč cvičit strečink? 7 6. 5. Kolik času strečinku věnovat? . . . 113 // Trocha anatomie a fyziologie 11 6. 6. Prostředí a oděv 113 // Jak se strečink cvičí? 19 6. 7. Několik slov trenérům 113 // 4. 1. Metody strečinku 19 7. Sestavy strečinkových cvičení 115 // 4. 1. 1. Statická metoda Boba Andersena 19 7. 1. Strečink pro všední den // 4. 1. 2. Metody PNF 22 a rekreační sport 115 // 4. 1. 2. 1. Holtova metoda 3-S 22 7. 1. 1. Sestava na začátek 115 // 4. 1. 2. 2. Metoda PNF propagovaná Svenem 7. 1. 2. Strečink na každý den 115 // Sölvebornem 24 7. 1. 3. Strečink pro lidi se sedavým // 4. 1. 2. 3. Další metody PNF 25 zaměstnáním 116 // 4. 2. Jaká je účinnost jednotlivých 7. 1. 4. Strečink pro řidiče 116 // metod? 26 7. 1. 5. Strečink pro chirurgy a jiná povolání, // 4. 3. Pomůcky a cvičební nářadí 27 při kterých je nutné stát 117 // Cvičení strečinku 29 7. 1. 6. Strečink pro lidi nad 50 let 117 // 5. 1. Svaly nohy (chodidla), lýtka 7. 1. 7. Strečink pro rekreační běžce ... 118 // a bérce 29 7. 1. 8. Strečink pro rekreační tenisty . . . 118 // 5. 2. Svaly stehna a kyčelního kloubu 7. 1. 9. Strečink pro surfaře 119 // — flexory, extenzory, adduktory, 7. 1. 10. Strečink na túře 119 // abduktory 39 7. 2. Strečink pro některé sportovní // 5. 3. Svaly zad 68 disciplíny 119 // 5. 4. Svaly břicha 77 7. 2. 1. Strečink
pro fotbalisty 119 // 5. 5. Svaly hrudníku, ramenní a lopatkové, 7. 2. 2. Strečink pro košíkáře, házenkáře // paže a předloktí 82 a odbíjenkáře 120 // 5. 6. Svaly krku 102 7. 2. 3. Strečink pro plavce 120 // 5. 7. Svaly tváře a žvýkací svaly 107 7. 2. 4. Strečink pro cyklisty 121 // Systém cvičení strečinku 109 7. 2. 5. Strečink pro zápasníky a džudisty . 121 // 6. 1. Jak začít? 109 7. 2. 6. Strečink pro vzpěrače 122 // 6. 2. Jakou metodu strečinku zvolit? . . . 110 7. 2. 7. Strečink pro hokejisty 123 // 6. 3. Jak si vybrat cviky a jak je 7. 2. 8. Poznámky o strečinku pro ostatní // sestavovat? 111 sporty 123 // Použitá literatura: // Anderson, Bob: Stretching, Excercises for everday fitness and for twenty-five individual sports, Pelham Books, London, 1981. // Barcsay, J.: Anatomy for the Artist, Octopus Book, London, 1973. // Cooper, K. H.: Aerobický program pre aktívne zdravie, Šport, Bratislava, 1986. // Ganong, W. F.: Přehled lékařské fyziologie, 6. vyd., Avi-cenum, Praha, 1976. // Holt, L. E.: Scientific Stretching for Sport (3 S), Stencil, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, 1971. // Holt, L. E. - Travis, T. M. - Okita, T: Comparative Study of Three Stretching Techniques, Perceptual and Motor Skills, 31, 1970, str. 611. // Jedlička, P. - Krejčí, F. - Véle, F. : Vybrané kapitoly z neurofyziologie pro kliniky, Avicenum, Praha, 1972. // Karasek, R: Učebnice fyziologie, SZN, Praha, 1962. // Knott, M. - Voss,
D.: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Harper and Rowe, New York, 1968. // Maršala, J.: Systematická a funkčná neuroanatómía, Osveta, Martin, 1985. // Polášek, M.: Jóga, Šport, Bratislava, 1985. // Seliger, V. - Vinařický, R. - Trefný, Z.: Fyziologie tělesných cvičení Avicenum, Praha, 1980. // Sinélnikov, R. D.: Atlas anatomie člověka, Avicenum, Praha 1980. // Sölveborn, S. A.: Boken om Stretching, Sölvebok, Ystad, Sweden, 1982. // Šebej, F.: Karate, Šport, Bratislava, 1983. // Thompson, R. R: The Brain, An Introduction to Neuroscience, W. H. Freeman and Co., New York, 1985. // Zrzavý, J.: Anatomie pro výtvarníky, Avicenum, Praha, 1977. // Jihočeská vědecká knihovna ge;» Českých Budějovicích

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC