Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2002
ix,346 s.

objednat
ISBN 80-7179-309-4 (brož.)
Beckovy mezioborové učebníce
Obsahuje bibliografii na s. 327-329 a rejstříky
Diplomacie - dějiny - učebnice vysokošk.
000105968
Úvodem ...V // O autorech ...VI // Přehled použitých zkratek ...IX // KAPITOLA I. Diplomacie orientálních despocií ...3 // 1. Diplomacie egyptských faraónů ...3 // 2. Diplomacie Chetitů ...13 // 3. Diplomacie Asýrie ...21 // 4. Diplomacie Izraele a Judska ...25 // 5. Diplomacie starověké Indie ...33 // 6. Diplomacie starověké Číny ...37 // 7. Závěr ...42 // KAPITOLA II. / Diplomacie antického starověku a Byzance ...47 // 1. Diplomacie starého Řecka ...47 // 2. Instituce a pravidla diplomacie ve starém Římě ...57 // 3. Diplomacie Byzance ...67 // KAPITOLA III. Diplomacie středověku a počátků italské renesance ...73 // 1. Diplomacie středověku ...73 // 2. Teorie a praxe diplomacie konce středověku // a počátků renesance ...94 // KAPITOLA IV. / Diplomacie renesance ...101 // 1. Teorie a praxe renesanční diplomacie ...101 // 2. Renesanční diplomat ...110 // KAPITOLA V. Diplomacie v 17. století ...113 // 1. Diplomacie v období třicetileté války ...113 // 2. Vestfálský mír ...117 // 3. Diplomacie po Vestfálském míru ...119 // 4. ? historii diplomatických imunit ...125 // KAPITOLA VI. Diplomacie 18. století a počátku 19. století ...129 // 1. Francouzská diplomacie za vlády Ludvíka XV ...129 // 2. Diplomatická praxe 18. a počátku 19. století ...136 // 2.1. Ruská diplomacie a dělení Polska ...136 // 2.2. Diplomacie v období Velké francouzské revoluce a za panování Napoleona ...140 // 3. Francois de Callieres ...151 // KAPITOLA VII. Diplomacie v Evropě 19. století ...153 // 1. Vídeňský kongres a Svatá aliance ...153 // 2. Nástup revoluce ...158 // 3. Revoluce a kontrarevoluce ...162 // 4. Mimoevropská diplomacie ...165 // 5. Východní otázka ...168 // 6. Nástup diplomacie USA ...171 // 7. O jednotu Itálie ...175 // 8. Prusko a sjednocení Německa ...178 //
KAPITOLA VIII. Diplomacie konce 19. a počátku 20. století ...187 // 1. Diplomacie před I. světovou válkou ...187 // 2. První světová válka ...192 // 3. W. Wilson, jeho 14 bodů a konec I. světové války ...196 // 4. Versailleský systém a Společnost národů ...201 // KAPITOLA IX. Diplomacie 20. století ...227 // 1. Od hospodářské krize ? mnichovskému diktátu ...227 // 2. Diplomacie II. světové války ...236 // 3. Diplomacie na konci II. světové války ...241 // 4. Poválečná diplomacie ...248 // 5. Diplomacie konce 50. a 60. let ...256 // 6. Diplomacie 70. a 80. let ...262 // 7. Diplomacie konce 20. století ...276 // ZÁVĚR ...289 // Přílohy: // Příloha č. 1: Vídeňská dohoda z 18. dubna 1961 o diplomatických stycích ...291 // Příloha č. 2: Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ...303 // Vybrané prameny a literatura ...327 // Jmenný rejstřík ...331 // Věcný rejstřík ...341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC