Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Bratislava : Archa, 1994

ISBN 80-7115-055-X
000106018
Rekat.
OBSAH // PREDSLOV [ 7 ] // PRVÁ KAPITOLA. - FILOZOFICKÁ LITERATÚRA STREDOVEKU [ 11 ] // I. - TEXTY A PREKLADY [ 11 ] 1. Grécky filozofický súbor [ 11 ] 2. Filozofický súbor arabský a židovský [ 16 ] // A) Arabské zdroje [ 16 ] B) Židovské zdroje [ 19 ] H — ŽÁNRE PÍSOMNÍCTVA A FORMY VEDENIA [ 20 ] 1. Pedagogické útvary: od škôl k univerzitám [ 20 ] 2. Žánre vyjadrovania: od glosy k sume [ 23 ] A) Glosy a komentáre [ 24 ] B) Quaestiones a Sentencie [ 25 ] C) Sumy a malé sumy [ 27 ] // KAPITOLA II. - LOGIKA [ 29 ] // I. - OD LOGIKY SÚBORU K VEDE O LOGIKE [ 29 J // 1. Konštituovanie súboru a rozdelenie logiky [ 29 ] 2. "Sumulic-ká" forma [ 31 ] ?. - VELKÉ ETAPY STREDOVEKEJ SÉMANTIKY TERMÍNOV [ 32 ] 1. Boethiovská sémantika [ 32 ] // A) "Quod est" a "quo est" [ 33 ] B) Zrodenie "suppositio" [ 33 ] // 2. Sémantika "Summulae logicales" [ 34 ] A) Oxford proti // Parížu [ 34 ] B) "Modi supponendi" [ 35 ] C) Metódy analýzy [ 36 ] D) Vlastnosti synkategorematických termínov [ 37 ] III. — ZÁKLADNÉ INOVÁCIE STREDOVEKEJ LOGIKY [ 38 ] 1. Od topickej argumentácie k teórii dôsledkov [ 38 ] 2. Od sofizmatickej dišputy k teórii paradoxov [ 39 ] A) Viazaná dišputa [ 40 ] // B) "Neriešiteľnosti” [ 41 ] // KAPITOLA III. - FYZIKA [ 43 J // I. - OD KOZMOGÓNIE K FYZIKE [ 43 ] 1. Platonizmus, exegéza a arabská veda [ 43 ] 2. Metafyzika a fyzika svetla [ 44 ) // 3. Fyzika pohybu [ 45 ] II. - DOBA KALKULU [ 49 ] 1. Vedecká revolúcia 14. storočia
[ 49] 2. Matematizácia fyziky a usudzovanie "secundum imaginationem" [ 51 ] // KAPITOLA IV. - METAFYZIKA [ 55 ] // I. — PROBLÉM BYTIA [ 55 ] 1. Boethius a "grécko-latinská" metafyzika [ 56 ] 2. Arabská filozofia a zrodenie "peripatetickej" metafyziky [ 57 ] 3. Metafyzika ako veda o "realitách, separovaných od látky" [ 60 ] 4. "Nominalistická" koncepcia metafyziky [ 62 ] II. - VELKÉ TÉMY STREDOVEKEJ METAFYZIKY BYTIA [ 64 ] 1. Bytie a esencia [ 64 ] 2. Analógia bytia [ 70 ] 3. Mimo bytia: metafyzika a henológia [ 74 ] // KAPITOLA V. - PSYCHOLÓGIA A ETIKA [ 77 ] // L - SUBJEKT MYSLENIA [ 78 ] 1. Objekt a definícia psychológie [ 79 ] 2. Štruktúra a fungovanie duše [ 80 ] A) Teória vlôh a mozgová lokalizácia [ 81 ] B) Pôvod poznania a trancendencia intelektu [ 82 ] C) Od psychológie k "mystike" [ 85 ] II. — OBJEKT MYSLENIA [ 88 ] III. - USTANOVENIE ETIKY A DOVŔŠENIE MYSLENIA [ 95 ] // BIBLIOGRAFIA [ 97 ]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC