Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ostrava : Montanex, 1994
228 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85780-10-0 (váz.)
Přehled norem
000106026
Úvod 8 // 1 Mezinárodní technická normalizace // 1.1 Mezinárodní normalizační organizace 9 // 1.2 Technické komise ISO 9 // 1.3 Návrhy mezinárodních norem 9 // 1.4 Regionální technická normalizace v Evropě 10 // 1.5 Vztah mezi normami ISO, EN a ČSN II // 1.6 Změny v normách pro technické výkresy 13 // 2 Technické dokumenty 14 // 3 Základní pravidla zobrazování // 3.1 Přehled metod promítání 18 // 3.2 Pravoúhlé promítání 19 // 3.2.1 Metoda promítání v 1. kvadrantu 20 // 3.2.2 Metoda promítání ve 3. kvadrantu 22 // 3.2.3 Metoda promítání v daném směru 24 // 3.2.4 Zrcadlové pravoúhlé promítání 24 // 3.2.5 Tvary a rozměry značek metod promítání . 24 // 3.3 Axonometrické promítání 25 // 3.3.1 Všeobecně 25 // 3.3.2 Technická izometrie 27 // 3.3.3 Technická dimetrie 28 // 3.3.4 Kavalímí axonometrie 29 // 3.3.5 Kabinetní axonometrie 30 // 3.3.6 Plánometrická axonometrie 30 // 3.3 7 Středové promítáni 31 // 3.4 Čáry na technických výkresech 34 // 3.4.1 Typy čar 34 // 3.4.2 Rozměry čar 36 // 3.4.3 Čáry na výkresech ve strojírenství 40 // 3.4.4 Odkazové čáry 41 // 3.5 Pravidla pro zobrazování na výkresech 42 // 3.5.1 Pohledy 43 // 3.5.2 Řezy a průřezy 46 // 3.5.3 Průniky 52 // 3.6 Grafické označování materiálů v řezech 54 // 3.7 Kreslení průhledných předmětů 56 // 4 Kótování // 4.1 Pravidla kótování podle ISO 57 // 4.1.1 Základní zásady kótování 59 // 4.2 Provedení kót 60 // 4.2.1 Kót ovací a pomocné čáry 60 // 4.2.2 Hraničící značky 63 // 4.2.3 Zapisování kót 64 // 4.3 Soustavy kót 68 // 4.4 Pravidla kótování geometrických a konstrukčních // prvků součástí 26 // 4.4.1 Kótování oblouků 76 // 4.4.2 Kótování poloměrů 77 // 4.4.3 Kótování průměrů 79 // 4.4.4 Kótování koulí 80 // 4.4.5 Kótování kuželů 81 //
4.4.6 Kótování jehlanů 83 // 4.4.7 Kótování sklonu 84 // 4.4.8 Kótování zkosených hran 86 // 4.4.9 Kótování přechodů 89 // 4.4.10 Kótování hranolů 89 // 4.4.11 Kótování tlouštěk desek 90 // 4.4.12 Kótování děr 91 // 4.5 Kótovaní opakujících se konstrukčních prvků 92 // 4.6 Tabulkové kótování 94 // 4.7 Kótování rozměrů dané plochy 95 // 4.8 Kótování součástí na výkresech sestavení 96 // 4.9 Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových // rozměrů 96 // 4.9.1 Toleranční značky ISO 96 // 4.9.2 Číselné mezní úchylky 97 // 4.9.3 Mezní rozměry 97 // 4.9.4 Omezení rozměru v jednom směru 98 // 4.9.5 Zapisování mezních úchylek na výkresech // sestavení 98 // 4.9.6 Zapisování mezních úchylek úhlových rozměrů 99 // 5 Zobrazování a kótování strojních součástí a konstrukčních prvků // 5.1 Závity 100 // 5.1.1 Zobrazování a kótování závitů na součástech 100 // 5.1.2 Zobrazování závitů v sestavení 104 // 5.1.3 Označování závitů - přehled 105 // 5.2 Drážkování hřídelů a nábojů 107 // 5.3 Ozubení a ozubená kola 111 // 5.4 Spojovací šrouby 116 // 5.5 Pružiny 119 // 5.6 Valivá ložiska 125 // 5.7 Těsnění 127 // 5.8 Středící důlky 130 // 5.9 Svařované a pájené spoje 132 // 5.9.1 Všeobecně 132 // 5.9.2 Označování 133 // 5.9.3 Značky 136 // 5.9.4 Příklady užití značek 140 // 5.9.5 Předepisování rozměrů svarů 142 // 5.9.6 Způsoby označování bodových a švových spojů 145 // 5.9.7 Číselné značky způsobů svařování a pájení . 147 // 5.10 Odlitky a výkovky 149 // 5.11 Kreslení potrubí 153 // 5.11.1 Všeobecná ustanovení 153 // 5.11.2 Podpěry a závěsy potrubí 155 // 5.11.3 Zobrazení přírub 156 // 5.11.4 Potrubí v izometrické projekci 157 // 5.12 Kovové konstrukce 159 //
5.12.1 Označování prordů a tyčí 160 // 5.12.2 Díry, šrouby a nýty 161 // 5.12.3 Označování nýtovaných spojů na výkresech v // leteckém průmyslu 164 // 6 Technické výkresy // 6.1 Formáty výkresových listů 166 // 6.2 Úprava výkresových listů 167 // 6.3 Skládání výkresů 174 // 6.4 Požadavky na výkresy z hlediska reprografie 175 // 6.5 Měřítka zobrazení 182 // 6.6 Popisové pole 184 // 6.7 Soupis položek 185 // 6.8 Odkazy na položky 188 // 6.9 Technické písmo ISO 190 // 7 Předepisování drsnosti povrchu // 7.1 Parametry drsnosti povrchu 194 // 7.2 Způsoby předepisování jakosti povrchu na // výkresech 198 // 7.2.1 Předepisované parametry 198 // 7.2.2 Umístění značek drsnosti 200 // 7.2.3 Normalizované hodnoty parametrů drsnosti . 202 // 8 Předepisování geometrických tolerancí // 8.1 Geometrické tolerance 204 // 8.2 Způsoby předepisování 208 // 8.3 Rozměry značek 210 // 8.4 Základny a základní prvky 211 // 8.5 Označování základen a soustav základen 212 // 8.6 Dílčí základny 215 // 8.7 Předepisování vztahů mezi délkovými a úhlovými // rozměry a geometrickými vlastnostmi 217 // 8.7.1 Základni pravidlo tolerování 217 // 8.7.2 Podmínka maxima materiálu 218 // 8.7.3 Podmínka minima materiálu 218 // 8.7.4 Podmínka reciprocity 219 // 8.8 Prodloužené toleranční pole 220 // 8.9 Tolerance umístění 221 // 9 Všeobecné tolerance 221 // 10 Mezinárodní normy // 10.1 Normy pro úpravu výkresových listů 222 // 10.2 Normy pro technické písmo 223 // 10.3 Základní normy pro všeobecné zobrazování 224 // 10.4 Základní normy pro kótování a tolerování 225 // 10.5 Normy pro zobrazování a kótování konstrukčních prvků 226 //
(OCoLC)39566076
cnb000087500

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC