Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 1997
224 s.

objednat
ISBN 80-7168-481-3 (brož.)
Bibliografie: s. 218 - 219
Spisovatelé čeští - r.1800-1945 - dílo - rozbory - příručky
000106072
OBSAH // Úvodem ... 7 // JAKUB ARBES // Jakub Arbes: Akrobati... 9 // Dopis Janu Nerudovi, 8.12.1877 ... 9 // J. S. Machar: Konfese literáta ... 10 // František Langer: Vzpomínání na Jaroslava Haška (Byli a bylo) 12 // Jiří Karásek ze Lvovic: Psychologické poznámky к poznání literární // generace let devadesátých ... 14 // JINDŘICH ŠIMON B A A R // Jan Vrba: Za Jindřichem Šimonem Baarem (Otokar Březina // a jiní přátelé v mé paměti) ... 15 // J. Š. Baar: Těžké počátky (Obrázky z mého života) ... 16 // Alois Jindřich: Baar za války (sb. J. Š. Baar v zrcadle vzpomínek) 18 // Marie Soukupová: Baar člověk (sb. J. Š. Baar v zrcadle vzpomínek) ... 19 // EDUARD BASS // Edmond Konrád: Když kozel, tak modrovous (Nač vzpomenu) ... 20 // Eduard Bass: Dopis Jaromíru Johnovi, 7. 9.1941 ... 22 // BOŽENA BENEŠOVÁ // Edmond Konrád: Nápadníci Boženy Benešové (Nač vzpomenu) ... 24 // PETR BEZRUČ // Dopis Janu Herbenovi, 26. 9.1899 ... 26 // Dopis Janu Kabelíkovi, po 12.12.1906 ... 27 // Dopis Vojtěchu Preissigovi, 15.12.1907 ... 28 // E. E. Kisch: Den s Petrem Bezručem (Dobrodružství v pěti dílech světa) . 28 // OTOKAR BŘEZINA // Emanuel Chalupný: Březina o sobě. Vlastní životopis z r. 1928 // (Dopisy Otokara Březiny 2) ... 30 // Otokar Březina: Dopis Františku Bauerovi, 25. 3.1890 ... 32 // Dopis Anně Pammrové, 15.1.1891 ... 33 // Dopis Anně Pammrové, 1896 ... 34 // Dopis Anně Pammrové, 12. 5.1897 ... 34 // Jan
Vrba: Otokar Březina v mé paměti (Otokar Březina a jiní přátelé // v mé paměti)... 35 // Otakar Štorch-Marien: Ohňostroj II ... 37 // Helena Čapková: O Březinovi (Moji milí bratři) ... 38 // Jiří Karásek ze Lvovic: Počátky Moderní revue ... 39 // Jakub Demi: Mé svědectví o Otokaru Březinovi ... 40 // 220 // JOSEF ČAPEK // Helena Čapková: Krakonošova zahrada a starosti s Pečou // (Moji milí bratři)... 42 // Peča se žení (Moji milí bratři) ... 43 // Helena Koželuhová: Čapci očima rodiny... 45 // Josef Čapek: Dopis Jarmile Pospíšilové, 22. 4.1911 ... 46 // Když plachá divá zvěř (Básně z koncentračního tábora) ... 48 // KAREL ČAPEK // Helena Čapková: Malý Karel (Moji milí bratři)... 49 // Olga Scheinpflugová: Byla jsem na světě... 50 // Ferdinand Peroutka: O Pátečnících (Deníky, dopisy, vzpomínky) ... 53 // Edmond Konrád: Čapek jezdí a kreslí (Nač vzpomenu) -... 54 // Čapek zdaleka a zblízka (Nač vzpomenu)... 56 // Julius Firt: Zářivé hlubiny - Bratří Čapkové (Knihy a osudy) ... 56 // KAREL MATĚJ ČAPEK CHOD // Edmond Konrád: Jejich poslední polemika (Nač vzpomenu) ... 60 // Miloslav Hýsek: Ze vzpomínek na K. M. Čapka Choda ... 62 // Jaroslav Kvapil: Nejzápadnější Slovan (O čem vím I)... 62 // SVATOPLUK ČECH // Svatopluk Čech: Z mých literárních začátků (Rozličná próza) ... 67 // Z upomínek na bratra Vladimíra (Vzpomínky z cest a života III) — 68 Karel Václav Rais:
Svatopluk Čech samotář (Ze vzpomínek III) ... 69 // FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ // Dopis (koncept) hraběti Hanuši Kolovratu Krakovskému, asi prosinec 1835 . 72 // Dopis Františku Palackému, 2. 6.1842 ... 73 // Dopis Antonii Rajské, 20. 8.1844 ... 74 // Dopis J. V. Plánkoví, 9. 5.1847 ... 75 // JAN ČEP // Jan Čep: Moje sedmimostí ... 75 // Bedřich Fučík: Poutník na zemi (Čtrnáctero zastavení) ... 79 // JAKUB DEML // Jakub Demi: Domů ... 82 // Dopis Otokaru Březinovi, 4. 2.1913... 84 // Dopis Otokaru Březinovi, 27.7.1917 ... 85 // Bedřich Fučík: Loučení s Jakubem Demlem (sb. Básníku Jakubu // Demlovi к devadesátinám) ... 86 // Tasov (Čtrnáctero zastavení) ... 87 // Jan Vrba: Otokar Březina v mé paměti (Otokar Březina a jiní přátelé // v mé paměti)... 88 // Václav Černý: Křik Koruny české. Paměti 1938-1945 ... 89 // 221 // JAROSLAV DURYCH // Jaroslav Durych: Pramáti (Vzpomínky z mládí)... 90 // Aloys Skoumal: Rozhovor s Jaroslavem Durychem ... 93 // Václav Durych: Chudoba jako podmínka _... 93 // A. C. Nor: Syndikát českých spisovatelů (Život nebyl sen 1) ... 96 // VIKTOR DYK // Jiří Karásek ze Lvovic: Viktor Dyk a Moderní revue ... 97 // Viktor Dyk: O politickém diletantismu ... 98 // 1914-1916... 99 // František Skácelík: Dykova družnost ...102 // Kamilla Neumannová: Trochu vzpomínání ...103 // KAREL JAROMÍR ERBEN // Karel Václav Rais: Řeč při slavnostním odhalení pamětní desky // v Miletíně
dne 22. 5.1899 (Ze vzpomínek III) ...104 // K. J. Erben: Dopis K. V. Zapovi, 20.12.1843 ... 105 // Dopis Stanku Vrázovi, 6. 4.1848 ... 107 // Dopis Josefu Roštlapilovi, 9.1.1860 ... 108 // Dopis Antonínu Rybičkovi, 8.10.1862 ... 109 // Dopis Josefu Roštlapilovi, 14. 2.1868 ... 109 // FRANTIŠEK GELLNER // Stanislav Kostka Neumann: O Františku Gellnerovi (Vzpomínky) ---110 // Kamilla Neumannová: O Františku Gellnerovi ...113 // J. R. Marek: Smutný cynik ...114 // Arnošt Heinrich: O Františku Gellnerovi. Jak přišel do Brna ...114 // František Gellner: Anarchista na vojně ...115 // FRANTIŠEK HALAS // František Halas: O sobě (Imagena)...118 // Nepublikované interview s Jindřichem Chalupeckým (Imagena) .. 119 // Jaroslav Seifert: Čas plný písní (Všecky krásy světa) ...120 // Éós, bohyně ranních červánků ( Všecky krásy světa) ...120 // Bedřich Fučík: Nezbylo než mlčet (Čtrnáctero zastavení)...121 // Theodor Hejl: Julis Verne (Dětství s Františkem Halasem) ...123 // Libuše Halasová: František Halas a Kunštát // (sb. Kunštátské akordy) ...125 // VÍTĚZSLAV HÁLEK // Vítězslav Hálek: Vlastní životopis...127 // Dopis Dorotce Horáčkové, 20. 5.1865 ... 130 // Karolina Světlá: Z literárního soukromí ...131 // Ignát Herrmann: Josef Holeček verbířem do tanečního věnečku // (sb. Jubilejní almanach Umělecké besedy 1863-1913) ... 132 // 222 // JAROSLAV HAŠEK // Eduard Bass: O Jaroslavu Haškovi (Postavy a siluety)
...133 // František Langer: Vzpomínání na Jaroslava Haška // (Byli a bylo) ...134 // Josef Lada: Jaroslav Hašek (Kronika mého života) ...141 // Kliment Štěpánek: Vzpomínky na poslední léta Jaroslava Haška ...143 // KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ // Vilém Gabler: Karel Havlíček ...146 // Karel Havlíček: Dopis páteru Slavíkovi, 18.10.1840 ... 147 // Dopis Fanny Weidenhoferové, 25.11.1845 ... 148 // Dopis Fanny Weidenhoferové, 24. 6.1846 ... 149 // Dopis Julii Sýkorové, 6.2.1848 ... 149 // Sestra K. H. B. Jana: Karel Havlíček v rodinných vzpomínkách ...150 // Karel Havlíček: Dopis Františku Palackému, 4.7.1851 ...151 // Dopis Františku Palackému, 23.12.1851 z Brixenu...153 // Dopis Františku Palackému, 25. 8.1852 z Brixenu...154 // Místodržitel Mecséry šéfovi nejvyššího policejního úřadu Kempenovi, // 15. 4.1855 ... 155 // Božena Němcová: Dopis Vilému Dušanu Lamblovi, 2. 8.1856 ... 156 // IGNÁT HERRMANN // Ignát Herrmann: Napsat - vytisknout - prodat ...158 // Kterak jsme se sešli s panem F. Topičem // (sb. Topičův Jubilejní Katalog 1923)... 158 // Edmond Konrád: Ignát Herrmann (Nač vzpomenu) ...159 // KAREL HLAVÁČEK // Jiří Karásek ze Lvovic: Počátky Moderní revue ...161 // Karel Hlaváček: Dopis Marii Balounové, 22.12.1895 ... 163 // Jiří Karásek ze Lvovic: Básníkova tvář a maska...164 // Vítězslav Nezval: Z mého života...165 // VLADIMÍR HOLAN // Vladimír Justl: Dialog s básníkem - Rozhovor sedmi
nocí // (V. Holan: Noční hlídka srdce)...166 // Jaroslav Seifert: Pět kapek Vladimíra Holana // (Všecky krásy světa)...169 // JOSEF HORA // Josef Hora: Vzpomínky z dětství (Čas bratr mého srdce) ...171 // A. C. Nor: Literární kavárna Tůmovka (Život nebyl sen 1)...173 // O jedné literárně politické události (Život nebyl sen 1)...175 // Ivan Herben: Člověk Josef Hora...175 // Josef Palivec: S Josefem Horou...176 // 223 // Vladimír Holan: Byl to velký přítel... // (J. Hora: Čas bratr mého srdce) ...176 // EGON HOSŤOVSKÝ // Egon Hostovský: Všechny cesty vedou z domova // (Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině) ...179 // Antonín J. Liehm: Poslední rozhovor (sb. Egon Hostovský) ...183 // FRANTIŠEK HRUBÍN // František Hrubín: Můj čtenářský životopis ...185 // Medardova kápě (Lásky) ... 186 // Jak jsem psal verše pro děti ...188 // Jobova noc ...189 // Vilém Závada: František Hrubín (Krajina a lidé mého srdce)...189 // ALOIS JIRÁSEK // Alois Jirásek: Z mých pamětí ...191 // Jaroslav Kvapil: Jirásek dramatik (O čem vím II) ...193 // Jirásek za války (O čem vím II) ...195 // Tři dojaté chvíle Jiráskovy (O čem vím II) ...195 // JAN KARAFIÁT // Jan Karafiát: Jak jsem se měl v Imramově já - U maminky (Paměti // spisovatele Broučků I) ...196 // JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC // Jiří Karásek ze Lvovic: Psychologické poznámky к poznání literární // generace let devadesátých ...197
// Počátky Moderní revue ...200 // LADISLAV KLÍMA // Ladislav Klíma: Vlastní životopis filozofa Ladislava Klímy...201 // JAN KOLLÁR // Jan Kollár: Paměti z mladších let života...204 // ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ // Eliška Krásnohorská: Literární konfese ...206 // JAROSLAV KVAPIL // Jaroslav Kvapil: Osmadvacátého října (O čem vím I)...209 // FRANTIŠEK LANGER // František Langer: Byli a bylo ...213 // Základní použitá literatura ...218 // 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC