Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
302 s. : il. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie a jmenný a věcný rejstřík
000106101
Úvod 9 // 1 TECHNICKÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY VE VYUČOVACÍM PROCESU (V. Rambousek) 11 // 1.1 Vyučovací proces 11 // 1.2 Didaktické prostředky 13 // 1.3 Materiálni didaktické prostředky 15 // 1.3.1 Systém materiálních didaktických prostředků 15 // 1.4 Technické výukové prostředky 19 // 1.4.1 Učební pomůcky 19 // 1.4.2 Didaktická technika 25 // 1.5 Funkce technických výukových prostředků 28 // 1.5.1 Funkce motivačné stimulační 29 // 1.5.2 Funkce informačné expoziční 31 // 1.5.3 Funkce procviCovací 34 // 1.5.4 Funkce aplikační 34 // 1.5.5 Funkce kontrolní 35 // 1.5.6 Funkce komunikační a řídící 37 // 1.5.7 Funkce racionalizační 39 // 2 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S DIDAKTICKOU TECHNIKOU (I. Tichý) 43 // 2.1 Směrnice pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 43 // 2.2 Hygienické zásady pro práci s didaktickou technikou 44 // 3 ZAŘÍZENÍ PRO NEPROMÍTANÝ ZÁZNAM (V. Rambousek, I. Tichý) 47 // 3.1 Nepromítaný záznam a jeho didaktické specifikum 47 // 3.2 Klasifikace zařízení pro nepromítaný záznam 48 // 5obsah // 3.3 Charakteristika hlavních druhů zařízení pro nepromítaný záznam 49 // 3.4 Aspekty výukového využití zařízení pro nepromítaný záznam 52 // 4 PROMÍTACÍ TECHNIKA 55 // 4.1 Obecná charakteristika projekce (J. Nikl, V Rambousek) 55 // 4.1.1 Základní fotometrické pojmy 55 // 4.1.2 Mechanismy a podmínky vnímání promítaných obrazů 60 // 4.1.3 Promítací přístroj 66 // 4.1.4 Promítací plochy a technické podmínky projekce 74 // 4.1.4.1 Reflexní promítací plochy 74 // 4.1.4.2 Průsvitné promítací plochy 78 // 4.1.4.3 Technické podmínky projekce 79 // 4.2 Statická projekce (J. Nikl, V. Rambousek) 81 // 4.2.1 Didaktické specifikum statické projekce 81 // 4.2.2 Diaprojekce 83 // 4.2.2.1 Předlohy pro diaprojekci 83 //
4.2.2.2 Diaprojektory 86 // 4.2.2.3 Instalace a údržba diaprojektorů 94 // 4.2.2.4 Aspekty výukového využití diaprojekce 95 // 4.2.2.5 Prohlížení diaobrázků 98 // 4.2.3 Zpětná projekce 99 // 4.2.3.1 Předlohy pro zpětnou projekci 100 // 4.2.3.2 Zpětné projektory 106 // 4.2.3.3 Instalace a údržba zpětných projektorů 111 // 4.2.3.4 Aspekty výukového využití zpětné projekce 112 // 4.2.3.5 Projekce mikrozáznamů 116 // 4.2.4 Epiprojekce 119 // 4.2.4.1 Předlohy pro epiprojekci 119 // 4.2.4.2 Epiprojektory 119 // 4.2.4.3 Instalace a údržba epiprojektorů 121 // 4.2.4.4 Aspekty výukového využití epiprojekce 122 // 4.3 Dynamická projekce (V. Rambousek, J. Zdražil) 123 // 4.3.1 Didaktické specifikum dynamické projekce 123 // 4.3.2 Vznik filmu a technický princip dynamické projekce 124 // 4.3.3 Kinematografický film 127 // 4.3.3.1 Struktura filmového pásu 127 // 4.3.3.2 Formáty úzkých filmů 128 // 4.3.3.3 Ozvučení filmu 130 // 4.3.4 Práce s filmovou kopií 133 // 4.3.5 Filmový projektor 137 // 4.3.6 Projektory pro formát 16 mm 140 // 4.3.7 Projektory pro promítání filmů šíře 8 mm 143 // 4.3.8 Údržba a běžné závady filmových projektorů 146 // 4.3.9 Aspekty výukového využití dynamické projekce 148 // 5 ZVUKOVÁ TECHNIKA (R. Chvála, V. Rambousek) 153 // 5.1 Didaktické specifikum prostředků zvukové techniky 153 // 5.2 Obecná charakteristika zvuku, jeho vnímání a zpracování 154 // 5.2.1 Základní pojmy z akustiky 154 // 5.2.2 Mechanismy a podmínky vnímání zvuku 156 // 5.2.3 Elektroakustické měniče a zesilovače 161 // 5.2.4 Zkreslení při záznamu a reprodukci zvuku 163 // 5.2.5 Akustické řešení učeben 165 // 5.2.6 Stereofonie 165 // 5.2.7 Propojování elektroakustických zařízení 167 // 5.3 Zařízení pro záznam a reprodukci zvuku 168 //
5.3.1 Mechanický záznam zvuku 168 // 5.3.1.1 Gramofonová deska 169 // 5.3.1.2 Gramofon 171 // 5.3.1.3 Instalace, údržba a běžné závady gramofonů 173 // 5.3.2 Magnetický záznam zvuku 173 // 5.3.2.1 Magnetický pásek 175 // 5.3.2.2 Magnetofon 178 // 5.3.2.3 Školní magnetofony 180 // 5.3.2.4 Instalace a údržba magnetofonů 183 // 5.3.2.5 Diafonová soustava 183 // 5.3.2.6 Svépomocná tvorba zvukových pomůcek 185 // 5.3.3 Digitální záznam zvuku 187 // 5.4 Dálkový přenos zvuku 190 // 5.5 Sluchátkové soupravy 192 // 5.6 Jazykové laboratoře 194 // 5.7 Aspekty výukového využití prostředků zvukové techniky 196 // 6 TELEVIZNÍ TECHNIKA (R. Chvála, V. Rambousek) 203 // 6.1 Vznik televize a její didaktické specifikum 203 // 6.2 Základy televizní techniky 204 // 6.2.1 Princip televize 204 // 6.2.2 Rozklad obrazu do snímků a řádků 205 // 6.2.3 Televizní kamera 205 // 6.2.4 Televizní obrazovka 206 // 6.2.5 Přenos televizního obrazu 207 // 6.2.6 Barevná televize 210 // 6.3 Záznam a reprodukce televizního obrazu a zvuku 210 // 6.3.1 Záznam na magnetický pás 210 // 6.3.2 Záznam na desku 212 // 6.4 Televizní technika používaná na školách a její využití ve výuce 212 // 6.4.1 Televizní kamery 213 // 6.4.2 Monitory, přijímače 214 // 6.4.3 Magnetoskopy 215 // 6.4.4 Sestavy výukových televizních systémů a možnosti jejich využití ve škole 218 // 6.5 Trendy vývoje televizní techniky 219 // 6.6 Aspekty výukového využití televize 222 // 7 VYUČOVACÍ TECHNICKÉ SYSTÉMY A VÝUKOVÉ POČÍTAČE 227 // 7.1 Pojetí řízení vyučovacího procesu a vývoj vyučovacích technických systémů (J. Sup) 227 // 7.1.1 BeHAVIORÁLNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ A PRVNÍ VYUČOVACÍ STROJE 227 // 7.1.2 Strategie adaptivního řízení a nová generace vyučovacích strojů 230 //
7.1.3 Vyučování jako proces komunikace a výukové databázové systémy 230 // 7.1.4 Strategie osvojování algoritmů a poetapového osvojování rozumových // operací 231 // 7.1.5 Ukázkykonstrukcekroků VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 231 // 7.2 Vyučovací stroje jako prostředky řízení výuky (V. Rambousek, J. Sup) 233 // 7.2.1 Druhy vyučovacích strojů 233 // 7.2.2 NejznáméjSI ČESKOSLOVENSKÉ VYUČOVACÍ STROJE 235 // 7.3 Výpočetní technika a výukové počítačové systémy (V. Rambousek, J. Sup) 241 // 7.3.1 Integrované obvody a kalkulätory 241 // 7.3.2 Mikroprocesor a mikropočítač 243 // 7.3.3 NeiznáméjšI československé školní a osobní mikropočítače 248 // 7.3.4 Aspekty výukového využit! školních mikropočítačů 257 // 8 REPROGRAFICKÁ TECHNIKA (R. Chvála) 261 // 8.1 Využití reprografické techniky ve škole 261 // 8.2 Kopírování a reprografické prístroje 261 // 8.3 Zkušenosti z používání reprografických přístrojů 265 // 9 VYBAVOVÁNÍ UČEBEN DIDAKTICKOU TECHNIKOU 267 // 9.1 Některé požadavky kladené na školní učebnu (J. Zdražil) 267 // 9.2 Sestavy didaktické techniky (V. Rambousek) 269 // 9.3 Pořizování pomůcek a didaktické techniky (J. Zdražil) 273 // PŘÍLOHY 275 // Použitá literatura 293 // Použité a doporučené normy 296 // Rejstřík 297
cnb000147390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC