Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:10x 
BK
1. čes. vyd.
Praha : Wahlberg, 1996
268 s. : il.

objednat
ISBN 80-902110-0-3 (brož.)
Kovy - zpracování - technologie - učebnice středošk.
000106183
Přírodovědecké základy 5 // 1 Fyzikálni záKlady 5 // 1.1 Látky a jejich skupenství 5 // 1.2 Fyzikální jevy 5 // 1.3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky 5 // 1.4 Objem 8 // 1.5 Hmotnost 8 // 1.6 Hustota 8 // 1.7 Tíhová síla 9 // 1.8 Nauka o silách 10 // 1.9 Kladky a kladkostroje 15 // 1.10 Mechanická práce 16 // 1.11 Formy energie a jejich přeměna 17 // 1.12 Výkon 18 // 1.13 Mechanická účinnost 19 // 1.14 Nakloněná rovina 19 // 1.15 Šroub 20 // 1.16 Tření a třecí síla 21 // Í1.17 Základní pojmy z nauky o pohybu 22 // 1.18 Tlak v plynech a kapalinách 24 // 1.19 Základy nauky o teple 28 // 2 Základy chemie 32 // 2.1 Struktura materiálů - prvky 32 // 2.2 Stavba atomů 32 // 2.3 Periodická soustava prvků 33 // 2.4 Rozdělení prvků 34 // 2.5 Molekuly a chemické sloučeniny 35 // 2.6 Vazby atomů 35 // 2.7 Důležité prvky a jejich chemické sloučeniny 37 // 2.8 Směsi 40 // 2.9 Důležité kyseliny a zásady 40 // 2.10 Chemie a životní prostředí 41 // эЗ Základy elektrotechniky 44 // 3.1 Vznik elektrického proudu 44 // 3.2 Veličiny v elektrotechnice 45 // 3.3 Požadavky na elektrické vodiče 47 // 3.4 Zapojování elektrických rezistorů 47 // 3.5 Druhy proudu 48 // 3.6 Pojistky v elektrickém obvodu 49 // 1.7 Elektrická práce 50 // 1.8 Elektrický výkon 50 // 1.9 Působnost elektrického proudu 51 // 1.10 Transformátor 53 // 11 Princip motoru 54 // 12 Bezpečnost elektrických strojů a přístrojů -nebezpečí úrazu 55 // Technické materiály - materiály // Vi a pomocné látky 57 // Rozdělení, vlastnosti a výběr materiálů 57 // 1 Rozdělení materiálů 57 // 2 Všeobecné vlastnosti materiálů 57 // 3 Volba materiálů 58 // Základy metalografie (metalurgie) ..59 // 2.2.1 Krystalová struktura kovů - krystalová mřížky 59 //
2.2.2 Atomy kovu v prostorové mřížce při zahřívání a ochlazování 60 // 2.2.3 Prostorová mřížka a tvářitelnost kovů 61 // 2.2.4 Struktura a vlastnosti slitin 61 // 2.3 Železné kovy 62 // 2.3.1 Čisté železo 62 // 2.3.2 Železná ruda 62 // 2.3.3 Získávání surového železa 63 // 2.3.4 Slitiny železa a uhlíku 64 // 2.3.5 Výroba oceli 65 // 2.3.6 Další zpracování tekuté oceli 70 // 2.3.7 Číselné označení ocelí 71 // 2.3.8 Druhy polotovarů (tvar a velikost) 73 // 2.3.9 Důležité druhy ocelí a jejich použití .75 // 2.3.10 Litina - litinové materiály 83 // 2.4 Neželezné kovy 86 // 2.4.1 Lehké kovy 86 // 2.4.2 Těžké kovy 91 // 2.5 Slinuté materiály - // prášková metalurgie 96 // 2.5.1 Výroba slinutého výlisku 96 // 2.5.2 Slinuté materiály 97 // 2.6 Sdružené materiály 99 // 2.6.1 Plastické hmoty zpevněné vláknem 99 // 2.7 Plastické hmoty 100 // 2.7.1 Tvoření makromolekul 100 // 2.7.2 Termoplasty 102 // 2.7.3 Reaktoplasty 103 // 2.7.4 Elastomery 104 // 2.7.5 Pěnové hmoty ze syntetických // hmot 104 // 2.7.6 Zpracování plastických hmot 107 // 2.8 Nekovové materiály 111 // 2.9 Pomocné technické materiály // (ve strojírenství") 112 // 2.9.1 Mazací prostředky 112 // 2.9.2 Chladící mazadla a mazací // prostředky 116 // 2.9.3 Paliva 117 // 2.9.4 Pohonné látky 119 // 2.9.5 Brusné materiály 120 // 3. Tepelné zpracování - změna vlastností látek 122 // 3.1 Tepelné zpracování oceli 122 // 3.1.1 Změny struktury oceli zahříváním // a ochlazováním 122 // 3.1.2 Kalení oceli 124 // 3.1.3 Žíhání oceli 126 // 3.1.4 Zušlechťování oceli 126 // 3.2 Tepelné zpracování hliníkových slitin 126 // 3.2.1 Vytvrzování 126 // 3.3 Povrchové kalení (tvrdá povrchová vrstva) 127 // 3.3.1 Povrchové kalení bez předúpravy 127 //
3.3.2 Povrchové kalení vrstev po předchozí úpravě 128 // 4. Zkoušky materiálu 129 // 4.1 Mechanicko-technologické zkoušky 129 // 4.1.1 Dílenské zkoušky 129 // 4.1.2 Zkouška pevnosti v tahu (zkouška kovových materiálů) 130 // 4.1.3 Zkouška pevnosti v tlaku 132 // 4.1.4 Zkouška ohybem 132 // 4.1.5 Zkouška vrubové houževnatosti 132 // 4.2 Zkouška tvrdosti 133 // 4.2.1 Zkouška tvrdosti podle Brinella, // označení HB 133 // 4.2.2 Zkouška tvrdosti podle Vickera, označení HV 134 // 4.2.3 Měření tvrdosti podle Rockwella, // označení HR 135 // 4.3 Metalo-grafická kontrola 136 // 4.4 Zkoušky bez porušení materiálu // ..136 // 5. Výrobní technologie - výrobní // postupy 138 // 5.1 Odlévání a lití 138 // 5.1.1 Odlévání 138 // 5.2 Odlévání a lití 143 // 5.2.1 Základy tváření 143 // 5.2.2 Válcování 143 // 5.2.3 Protlačování 146 // 5.2.4 Kování - volné kování, // zápustkové kování 147 // 5.2.5 Tažení 150 // 5.2.6 Hluboké tažení plechů 150 // 5.2.7 Ohýbání 151 // 5.2.8 Kovotlačení 155 // 5.2.9 Rovnání 156 // 5.2.10 Ohýbání plechů 157 // 5.2.11 Tvářecí stroje 158 // 5.3 Základy obrábění 159 // 5.3.1 Dělení materiálů 159 // 5.3.2 Základy třískového obrábění 168 // 5.3.3 Orýsování - příprava obrobků // na obrábění 170 // 5.3.4 Sekání 174 // 5.3.5 Řezání 175 // 5.3.6 Pilování 179 // 5.3.7 Vrtání 182 // R Я R Ri iňní řp7Ání 7áviti°i 1 ЯП // 5.3.9 Zahlubování 193 // 5.3.10 Vystružování 196 // 5.4 Spojování součástí 199 // 5.4.1 Závity a šroubová spojení 199 // 5.4.2 Šrouby a šroubová spojení 203 // 5.4.3 Kolíky a kolíková spojení 208 // 5.4.4 Čepy a spojení pomocí čepů 209 // 5.4.5 Spojování pomocí kuželů 210 // 5.4.6 Spojování pomocí lisovaných spojů // 210 // 5.4.7 Klíny a klínové spoje 212 //
5.4.8 Pera a pevné spoje 213 // 5.4.9 Drážkované hřídele a náboje 215 // 5.4.10 Rozpínací spoje 215 // 5.4.11 Rychloupínací prvky // a západkové spoje 216 // 5.4.12 Nýty a nýtové spoje 217 // 5.4.13 Spojování plechů 220 // 5.4.14 Lepení a lepené spoje 221 // 5.4.15 Pájení a pájené spoje 223 // 5.4.16 Svařování a svarové spoje 228 // 6. Koroze a ochrana proti korozi 244 // 6.1 Koroze 244 // 6.1.1 Chemická koroze 244 // 6.1.2 Elektrochemická koroze 245 // 6.1.3 Chování důležitých kovů vůči // korozi 245 // 6.1.4 Formy výskytu koroze 246 // 6.2 Ochrana proti korozi 247 // 6.2.1 Příprava povrchů 247 // 6.2.2 Ochrana proti korozi nekovovými // povlaky a vrstvami 247 // 6.2.3 Ochrana proti korozi chemickými // a elektrochemickými povlaky 247 // 6.2.4 Ochrana proti korozi nanášením // kovových povlaků z kovů, odolných vůči korozi 248 // 6.2.5 Katodová ochrana proti korozi // kovových povrchů 249 // 7. Kontrola a měření 250 // 7.1 Měření délek 250 // 7.1.1 Činnosti při měření 250 // 7.1.2 Základní pojmy při měření // rozměrů 251 // 7.1.3 Měření délek 253 // 7.1.4 Kalibry 261 // 7.1.5 Číselníkové měřící přístroje 264 // 7.2 Kontrola a měření úhlů 265 // 7.2.1 Jednotky pro úhel 265 // 7.2.2 Pevné šablony na měření úhlů 266 // 7.2.3 Nastavitelné úhloměry 266 // 7.3 Kontrola rovinnosti ploch obrobků 268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC