Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
1. čes. vyd.
Praha : Wahlberg, 1996
280 s.

objednat
ISBN 80-902110-1-1 (brož.)
Originál: Metalltechnik 2. Fachkenntnisse.
Obsahuje rejstřík.
Kovy - zpracování - technologie - učebnice středošk.
000106184
Obsah // 1 Kontrolní#.měřící technika 2 // 1.1 Technika kontroly délek // 1.1.1 Kontrola přesnými ůchylkoměry // 1.1.2 Kontrola pneumatickými měřícími přístroji // 1.1.3 Kontrola elektronickými měřícími přístroji // 1.1.4 Měření optickými měřícími // přístroji // 1.1.5 Stroje na měření délek // 1.2 Technika měření úhlů // 1.2.1 Křížová libela s mikroskopem // 1.2.2 Nastavitelné přístroje na měření úhlů // 1.3 Technika kontroly povrchů- // -Technické povrchy // 1.3.1 Charakter povrchů // 1.3.2 Parametry povrchu a drsnosti // 1.3.3 Kontrolní a měřící postupy // 1.4 Tolerance a lícování ISO // 1.4.1 Tolerance ISO // 1.4.2 Lícování ISO // 1.5 Tolerance tvaru a polohy // 2 Třískové obrábění na obráběcích strojích // 2.1 Soustružení // 2.1.1 Postupy soustružení // 2.1.2 Soustružnické nože // 2.1.3 Soustruhy // 2.1.4 Soustružnické práce // 2.2 Vrtání, zahlubování, // vystružování // 2.2.1 Stojanové a sloupové vrtačky // 2.2.2 Radiální vrtačky // 2.2.3 Souřadnicové vyvrtávačky // 2.2.4 Vodorovná vyvrtávačka // 2.3 Frézování // 2.3.1 Tvoření třísky // 2.3.2 Frézovací nástroje // 2.3.3 Frézky // 2.3.4 Frézovací práce // 2.4 Broušení // 2.4.1 Obrábění broušením // 2.4.2 Brousicí nástroje // 2.4.3 Označování a specifikace // brousicích kotoučů // 2.4.4 Kontrola upínání brousicích kotoučů, bezpečnost práce na bruskách // 2.4.5 Způsoby broušení a brusky // 2.4.6 Brousicí práce // 2.5 Honování // 2.6 Lapování // 2.7 Protahování // 2.7.1 Nástroje a tvorba třísky // 2.7.2 Protahovačky // 2.8 Nekonvenční metody obrábění // 2.8.1 Elektrojiskrové obrábění // 2.8.2 Elektrochemické obrábění // 2.9 Chlazení a mazání // 3 Číslicová technika // 3.1 Číslicově řízené obráběcí stroje //
3.1.1 Stroje s klasickými řídícími systémy (NC) // 3.1.2 Stroje s počítačovými řídícími systémy (CNC) // 3.2 Plánování výrobního postupu // 3.2.1 Podklady pro zpracování výrobního postupu // 3.2.2 Postup obrábění upínacího čepu // 3.3 Souřadné systémy u číslicově řízených obráběcích strojů // 3.3.1 Poloha souřadných os na obráběcích strojích // 3.3.2 Definování pohybu // 3.4 Vztažné body u číslicově řízených strojů // 3.5 Definice bodů obrysu u soustružených částí // 3.6 Zhotovování programů pro číslicové řízení // 3.6.1 Struktura programu // 3.6.2 Struktura věty // 3.6.3 Význam důležitých přípravných funkcí (funkce G) // 3.7 Seřizování stroje // 3.8 Korekce na poloměr špičky nože při soustružení // 3.8.1 Poloměrová korekce dráhy nástroje vlevo od obrysu (G 41) a vpravo od obrusu (G 42) // 3.8.2 Zrušení poloměrové korekce dráhy nástroje (G 40) // 3.9 Obráběcí cykly při soustružení // 3.9.1 Závitový cyklus // 3.9.2 Další obráběcí cykly // 3.10 Funkce obráběcího stroje s CNC // 3.10.1 Zadávání programu CNC // 3.10.2 Zpracovávání programu CNC // 3.10.3 Druhy řízení // 3.10.4 Úkoly přizpůsobovací logiky // 3.10.5 Polohový regulační obvod (smyčka) // 3.10.6 Rychlostní regulační obvod (smyčka) // 3.10.7 Systémy odměřování dráhy (odměřovací zařízení) // 3.10.8 Pohon posuvu // 3.10.9 Posuvové kuličkové šrouby // 3.10.10 Přesnost indikace a opakovaná přesnost // 3.11 Programování CNC frézek // 3.11.1 Zpracování výrobního postupu // 3.11.2 Zadávání programu pro CNC // 3.11.3 Seřizování frézky // 3.11.4 Měření během pracovního procesu // 3.12 Externí programování CNC // 3.12.1 Programovací pracoviště // 3.12.2 Systém CAD - CAM // 3.13 Integrovaná výroba počítačem (СІМ) //
3.14 Důsledky používání číslicové techniky // 4 Pružné výrobní systémy (PVS) // 4.1 Pružné výrobní systémy // 4.2 Operační manipulace s nástroji // 4.2.1 Výměna nástrojů // 4.2.2 Nahrazování nástrojů // 4.2.3 Kódování nástrojů // 4.2.4 Kontrola nástrojů // 4.3 Manipulace s obrobky // 4.3.1 Systémy upínání obrobků // 4.3.2 Systémy dopravy obrobků // 4.3.3 Zásobník palet a výměna palet // 4.4 Uspořádání technologických // pracovišť // 5 Řídící a regulační technika // 5.1 Charakteristika a význam řízení a regulace // 5.1.1 Příklad řízení // 5.1.2 Příklad regulace // 5.1.3 Příklady řízení v technické praxi // 5.2 Řízení realizované logickými // obvody // 5.2.1 Pneumatická řízení // 5.2.2 Elektrická řízení // 5.2.3 Postup při řešení úlohy řízení // 5.2.4 Sekvenční řízení // 5.2.5 Hydraulické prvky // 5.2.6 Navrhování hydraulického sekvenčního řízení // 5.2.7 Pneumatické sekvenční řízení prací // 5.2.8 Funkční test zařízení // 5.2.9 Elektrické řízení // 5.2.10 Porovnání druhů pohonů // 5.3 Řízení realizovaná programem // 5.3.1 Programovatelné automaty (PA) // 5.3.2 Řízení mikropočítačem // 5.3.3 Systémové řešení // 5.4 Porovnání způsobů fyzikální // realizace řízení // 5.5 Bezpečnostní zařízení // 5.5.1 Zařízení pro Central STOP // 5.5.2 Hlavní vypínač // 5.5.3 Elektronická řízení // 6 Zpracovávání informací // 6.1 Počítač a povolání // 6.1.1 Počítač ve světě profesí a zkušeností // 6.1.2 Vývoj zpracovávání informací // 6.1.3 Způsoby znázorňování informací // 6.1.4 Princip zpracovávání informací // 6.2 Hardware a software pro // zpracovávání informací // 6.2.1 Struktura počítače // 6.2.2 Software systémů pro zpracovávání informací //
6.3 Programování výrobních systémů // 6.3.1 Způsoby popisu a systematické kroky řešení // 6.3.2 Programovací jazyky 231 // 6.4 Vlivy nových technologií na svět profesí a zkušeností 234 // 7 Montážní technika 236 // 7.1 Šroubové spoje 236 // 7.1.1 Princip šroubového spojení (silové poměry na šroubu) 236 // 7.1.2 Pojištění šroubového spojení" 238 // 7.2 Osy a hřídele 240 // 7.2.1 Osy 240 // 7.2.2 Hřídele 241 // 7.2.3 Čepy na osách a hřídelích 242 // 7.3 Ložiska 243 // 7.3.1 Kluzná ložiska 243 // 7.3.2 Valivá ložiska 247 // 7.4 Přímočará vedení 252 // 7.4.1 Kluzná vedení 252 // 7.4.2 Valivá vedení 252 // 7.5 Spojky 253 // 7.5.1 Nevýsuvné spojky 253 // 7.5.2 Výsuvné spojky 255 // 7.5.3 Pojistné a prokluzovací třecí // spojky 257 // 7.5.4 Zvláštní druhy spojek 257 // 7.6 Ozubená kola a ozubené // převody 258 // 7.6.1 Tvary zubů 258 // 7.6.2 Výroba ozubených kol 259 // 7.6.3 Rozměry ozubených kol 260 // 7.6.4 Pár ozubených kol (soukolí) 261 // 7.6.5 Převody s ozubenými koly 265 // 7.7 Řetězy a řetězové převody 267 // 7.8 Řemeny a řemenové převody 268 // 7.8.1 Řemenové převody se silovým stykem 268 // 7.8.2 Řemenové převody s tvarovým stykem 271 // 7.9 Převody s plynule měnitelným převodovým poměrem (variátory) 272 // 7.9.1 Variátory s širokým klínovým řemenem a převody s lamelovým řetězem 272 // 7.9.2 Hydrostatické převody 273 // 7.9.3 Třecí převody 273 // 7.10 Vyvažování rotujících strojních součástí a uzlů 274 // 7.11 Pružiny 275 // 7.12 Těsnění částí strojů 276 // 7.12.1 Těsnění vzájemně nepohyblivých ploch 276 // 7.12.2 Těsnění pro pohyblivé části 276 // 7.12.3 Těsnění bez těsnícího prostředku 278 // 7.12.4 Těsnění těsnícím tmelem 278 // Rejstřík 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC