Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
116 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0814-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie na s. 109-111
Děti - tresty tělesné - studie
Tresty tělesné - děti - studie
000106187
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 9 // 1. TĚLESNÉ TRESTY V HISTORICKÉM KONTEXTU...13 // 1.1 Kořeny tělesných trestu ...13 // 1.2 ?? a obsah výchovy dětí...14 // 1.3 První milníky ? výchově bez tělesných trestu...16 // 2. VÝCHOVA DĚTÍ, ODMĚNY A TRESTY...19 // 2.1 Reciprocita výchovy neboli o vztahu mezi vychovatelem // a dítětem...19 // 2.2 Sebekoncepce dítěte a životní sila...21 // 2.3 Odměna a trest...21 // 2.4 Výchova autoritativní a antiautoritativní...22 // 2.5 Výchova kojenců bez tělesného trestu...24 // 2.6 Výchova batolete bez tělesného trestu...25 // 2.7 Výchova předškoláků bez tělesného trestu...26 // 2.8 Výchova dětí školního věku bez tělesného trestu...27 // 2.9 Devět klíčových myšlenek...28 // 2.10 Typologie násilí...29 // 3. DEFINICE TĚLESNÉHO TRESTU ...31 // 3.1 Definice a formy tělesného trestu...31 // 3.2 Nejčastější forma tělesného trestu v naší kultuře ...32 // 3.3 Definice tělesného trestu naplňujícího podstatu tělesného týrání 33 // 3.4 Charakteristika tělesných trestů...33 // 3.5 Funkce trestů...34 // 3.6 Fenomén spravedlivého potrestání...35 // 3.7 Kdy trestáme...37 // 3.8 Tělesný trest - prostředek autoritativní výchovy...38 // 3.9 Identifikační tělesné známky tělesného potrestání...40 // 3.9.1 Specifické identifikační tělesné známky...41 // 3.9.2 Nespecifické identifikační známky všech forem násilí . 41 // 4. TĚLESNÝ TREST JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO
// ŽIVOTA DĚTÍ...43 // 4.1 Tělesný trest - součást každodenního života dětí...43 // 4.2 Tělesný trest pomáhá dospělému...43 // 4.3 Opravdový zájem rodičů...45 // 4.4 Jeden školní den...46 // 4.5 Rodinné rituály...47 // 4.6 Mikroklima a makroklima pomáhá tělesným trestům...47 // 5. TĚLESNÝ TREST A PRÁVA DĚTÍ...50 // 5.1 Právo na respekt lidské důstojnosti a tělesné integrity.50 // 5.2 Světové právní dokumenty týkající se dětí...50 // 5.3 Úmluva o právech dítěte...52 // 5.3.1 Preambule Úmluvy o právech dítěte...52 // 5.3.2 Článek 19 Úmluvy o právech dítěte...52 // 5.3.3 Vybrané články Úmluvy o právech dítěte...52 // 5.3.4 Právní souvislosti ...53 // 5.3.5 Implementace Úmluvy o právech dítěte do právního // řádu...53 // 5.3.6 Sociální a politický rozměr práv dítěte ...54 // 5.3.7 Ochrana dětí před násilím vyjádřená kodexem trestní // odpovědnosti...54 // 6. TĚLESNÝ TREST V RODINĚ...56 // 6.1 Domácí řád...56 // 6.2 Dvě epidemiologické studie...57 // 6.2.1 Tělesné tresty v dětských domovech...57 // 6.2.2 Epidemiologická studie v roce 1994 a její výsledky ... 58 // 6.2.3 Trend vzestupu tělesně netrestaných dětí...62 // 6.2.4 Epidemiologická studie v roce 2003 a její výsledky ... 63 // 6.3 Známky chování svědčící o vnitřním problému dítěte...65 // 7. TĚLESNÉ TRESTY VE ŠKOLE...67 // 7.1 Školní kapitál a školní známka...67 // 7.2 Úloha školy v
dokumentu Světové zdravotnické organizace . . 68 // 7.3 Kázeňský prostředek...69 // 7.4 Klima na základních školách...70 // 7.5 Epidemiologické studie ...71 // 7.5.1 Tělesné trestání dětí ve školách - výsledky studie // z roku 1994 ... 71 // 72 // 7.5.2 Sonda o tělesných trestech v roce 2000 ... // 7.5.3 Trend vzestupu tělesně trestaných dětí ve školách - // výsledky studie z roku 2003 ... 72 // 7.5.4 Tělesné tresty ve škole naplňující definici týrání ... 72 // 7.6 Znalost učitelů Úmluvy o právech dítěte...73 // 7.7 Problémy dětí s poruchami učení a chování...73 // 8. TĚLESNÝ TREST - DŮLEŽITÝ ZDROJ OSOBNOSTI...75 // 8.1 Osobnost dítěte...75 // 8.2 Vývoj osobnosti ...76 // 8.3 Chování tělesně trestaných dětí, traumatogenní dynamika ... 77 // 8.4 Traumatizovaná osobnost dítěte...79 // 8.5 Tělesný trest - riziko pro nebezpečný vývoj osobnosti dítěte . . 79 // 9. DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY TĚLESNÉHO TRESTÁNÍ // DĚTÍ...80 // 9.1 Trauma...80 // 9.2 Emocionální reakce dítěte na trauma...80 // 9.3 Dlouhodobý následek násilí uzavírá cyklus přenosů násilí ... 82 // 9.4 Posttraumatická stresová porucha...83 // 9.4.1 Diagnostické trias PSTP u dětí...83 // 9.4.2 Důsledky posttraumatické stresové poruchy...84 // 9.4.3 Spouštěče posttraumatické stresové poruchy u dětí ... 85 // 9.4.4 Terapie posttraumatické stresové poruchy...85 // 9.5 Tělesný trest dětí ve výzkumných projektech...86
// 9.6 Ochrana dítěte před zlým osudem, který má kořeny v rodině . . 86 // 10. STRES A RESILIENCE...88 // 10.1 Definice stresu...88 // 10.2 Stresory dětí...89 // 10.3 Příznaky stresu...89 // 10.4 Adaptace a coping...90 // 10.5 Resilience...91 // 11. DOPAD TĚLESNÝCH TRESTŮ NA RODIČE // A SPOLEČNOST...93 // 11.1 Tělesný trest má oboustranný dopad...93 // 11.2 Přenos násilí v rodině...94 // 11.3 Vliv tělesných trestů na rodiče...94 // 11.4 Domácí násilí a šikanování...96 // 11.5 Anketa dospelé i detské populace o existenci tělesných trestů // v rodině... 96 // 11.6 Program SZO Integrovaná ochrana dětí... 97 // 12. GLOBÁLNÍ INICIATIVA... 99 // 12.1 Záměr Globální iniciativy... 99 // 12.2 Obsah Globální iniciativy...100 // 12.3 Podpora a koordinace Globální iniciativy ...101 // 12.4 Tělesné tresty dětí ve světě...102 // 12.5 Seminář ? tělesným trestům...103 // 13. POHLED NA TĚLESNÝ TREST OČIMA DĚTÍ...105 // 13.1 Co říkají o tělesných trestech samy děti ...105 // 13.2 Ideální rodič očima dětí...106 // 13.3 Tělesný trest v kostce...107 // LITERATURA...109 // REJSTŘÍK...112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC