Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(8.7) Půjčeno:271x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Pedagogická fakulta, 1991
186 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7042-042-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 182
Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia
Materiály techické - druhy - znalosti - výchova pracovní - využití - učebnice vysokošk.
000106249
Rekat.
OBSAH // strana // ANOTACE 3 // ÖVODEM 5 // 1. DŘEVO - ÚVOD // 1.1 Funkce lesa // 1.2 Jesní hospodářství // 1.3 Život stromu // 1.4 Stavba, vzhled a funkce vegetativních // orgánů dřevin 10 // 1.5 Průmyslově významné dřeviny 11 // 1.6 Průmyslové zpracování dřeva 12 // 2. MIKROSKOPICKÍ STAVBA DRgVA 12 // 2.1 Stavba rostlinné bunky 12 // 2.2 Základní typy dřevních buněk 13 // 2.3 Anatomická stavba jehličnatého dřeva 17 // 2.4 Anatomická stavba Jistnatého dřeva 18 // 3. MAKROSKOPICKÁ STAVBA DREVA 20 // 3.1 Kůra, bárka, lýko a kambium 20 // 3.2 Dřevo, letokruhy 21 // 3.3 Běl* vyzrálé dřevo a jádro  v  22 // 3*4 Dřen, dřeňové paprsky, pryskyřičné // kanálky 23 // 4. CHEMICKÉ SLOŽEHÍ DŘEVA , 24 // 4.1 Celulóza, hemicelulóza a lignin 24 // 4.2 Průvodní (akcesorigké) látky ve dřevě 25 // 5. FYZIKÍLíIÍ VLASTHOSTI DREVA 26 // 5*1 Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva 27 // 5.2 Vlastnosti určující hmotnost dřeva 27 // 5.3 Vlastnosti určující vztah dřeva ? teplu 28 // 5*4 Vlastnosti určující vztah dřeva ke zvuku 28 // 5-5 Vlastnosti určující vztah dřeva ? // elekt inf 29 // 6. VODA VE DREVE 29 // 6.1 Vlhkgst dřeva 29 // 6.2 Zjištování vlhkosti dřeva 30 // 6.3 Bod nasycení dřevních vláken (BNV) 31 // 6.4 Hygroskopicita a rovnovážná vlhkost // dřeva  31 // 6.5 Změny objemu a tvaru dřeva 31 // 7. SUŠENÍ DREVA 32 // 7.1 Přirozené sušení dřeva 32 // 7.2 Umělé sušení dřeva
v 33 // 8. MECHANICKÉ VLASTNOSTI DREVA 34 // 8.1 Pružnost, pevnost, štípatelnost a // ohýbateinost dřeva 34 // 9. ‘VADY DREVA 35 // 9.1 Vady tvaru kmene 36 // 9.2 Vady struktury dřeva 36 // 9.3 Drevokazné houby 37 // 9*4 Dřevofcazný hmyz 38 // 10. OCHRANA DREVA - KONZERVACE 39 // 10.1 Fyzikální ochrana dřeva 39 // 10.2 Chemická ochrana dřeva 40 // 183 // VL> OD ?? —«3 // strana // il Äejd8ležitžjší DRUHY DŘEVA 41 // f 11.1 Klasifikace dřeva jehličnanů 41 // ? 11.2 Klasifikace listnáčů 42 // 11.3 Cizokrajné dřevo - exoty 45 // 12. KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY ZE DREVA 46 // 12.1 Rezivo 46 // 12.2 Dýhy 47 // 12.3 Prgkližky 48 // 12.4 Lat ovky 49 // 12.5 Dvéřovky 50 // 12.6 Dřevo lisované, ofcy/bané a vrstvené 51 // 13. AGLOlíEROVANÉ MATERIÁLY 51 // 13.1 Druhy aglomerovaných desek  52 // 13.2 Vlastnosti aglomerovaných materiálů 53 // 14. LEPENÍ A VLASTNOSTI LEPIDEL 54 // 14.1 Rozdělení lepidel 55 // 14.2 Vlastnosti lepidel 55 // 14.3 Použití lepidel 56 // 14.4 Zásady lepení , , 57 // 15. MATERIÁLY PRO POVRCHOVOU UPRAVU VÝROBKU 58 // 15.1 Úprava povrchu pro nátěr 58 // 15.2 Brusné pomůcky a nástroje 59 // 15.3 Nátěrové hmoty  59 // 15.4 Základní složení nátěrových hmot 60 // 15.5 Základní rozdělení nátěrových hmot 60 // 15.6 Přehled nejdůležitějších nátěrových hmot 61 // 15.7 Tmely a plniče pórů 62 // 15.8 Mořidla 63 // 15*9 Bělící prostředky 64 // 1. P A P í R 65 // 1.1 Průmyslová
výoba papíru 66 // 1.2 Hlavní zdroje vláknitých surovin pro // výrobu papíru 67 // 1.3 Príprava vláknin - I. fáze 69 // 1.4 Chemický způsob výroby a druhy buničiny 70 // 1.5 Mechanický způsob výroby a druhy dřevoviny 72 // 1.6 Výroba papírů, kartonů a lepenek // v papírnách - II. fáze 73 // 1.7 Výroba papíru na papírenském stroji - // III. fáze  76 // 1.8 Závěrečné úpravy papíru, kertonů a lepenek 78 // 1.9 Výrpha papírenského průmyslu 79 //  TľS.l Základní rozdělení papírů, kartonů // .a lepenek 80 // 1.9.2 Tiskové papíry  81 // 1.9.3 Psací a kreslící papír  82 // 1.9.4 Předsádkové a potahové papíry 83 // 1.9.5 Balící papíry 84 // 1.9.6 Technické a průmyslové papíry 86 // 1.9.7 Hygienické papíry 87 // 1.9.8 Kartóny 87 // 1.9.9 Lepenky  88 // 1.9.10 Nepapírové materiály 90 // 184 // strana // 1.10 Vlastnosti papíru, kartonů a lepenek 91 // 1.10.1 Mechanické vlastnosti 92 // 1.10.2 Fyzikální vlastnosti 95 // 1. TEXTILIE 99 // 1.1 Textilní suroviny 101 // 1.2 Rozdělení textilních vláken podle jejich // původu 102 // 1.3 Vlastnosti textilních vláken 103 // 1.4 Hlavní druhy přírodních textilních // surovin - původ, složení charakteristické vlastnosti, využití v praxi, údržba 106 // 1.4.1 Bavlna 106 // 1.4.2 Len 108 // 1.4.3 Konopí, juta, ramia, sisal 110 // 1.4.4 Vlna 111 // 1.4.5 Přírodní hedvábí 113 // 1.4.6 Přírodní vlna anorganického původu 114 // 1.4.7 Hlavní druhy
textilních vláken, jejich původ, charakteristika, využití // v praxi, údržba 115 // 1.4.8 Hlavní druhy chemických vláken // z chemických polymerů 117 // 1.4.9 Hlavní druhy chemických vláken ze // syntetických polymerů 118 // 1.5 Výroba plošných textilií 121 // 1.5.1 Výroba tkanin 124 // 1.5.2 Výroba pletenin 127 // . 1.5-3 Výroba netkaných textilií 127 // 1.6 Zušlechtování textilií 129 // 1.7 Užitkové vlastnosti hotových textilií 130 // 1.7.1 Trvanlivost textilií 130 // 1.7.2 Fyziologické vlastnosti 131 // 1.7.3 Estetické vlastnosti 132 // 1. MODELOVACÍ HMOTY  137 // 1.1 Původ, složení, vlastnosti a použití // keramických surovin 137 // 1.2 Vlastnosti hlíny 138 // 1.3 Druhy hlín a jílů # 139 // 2. PRŮMYSLOVÁ PRÍPRAVA KERAMICKÝCH HMOT 141 // 2.1 Způsoby tvarování keramických hmot 142 // 2.2 Sušení keramických výrobků 143 // 2.3 Vypalování v keramické peci 143 // 2.4 Glazování  144 // 2.5 Druhy keramických výrobků 144 // 2.5.1 Plastelína 145 // 2.5.2 Modurit 145 // 2.5.3 Sádra 147 // 185 // strana // 1. ? O y Y // 1.1 Železo // 1.2 Obrábění kovů // 2. KOMPOZITNÍ MATERIÁLY // 3. RUČNÍ NÁSTROJE // 149 // 149 // 155 // 157 // 158 // 1. PLASTY - IÍVOD // 1.1 Stavba a struktura makromolekularnicn látek // 1.2 Vlastnosti plastů // 1.3 Příprava plastůe // 1.4 Rozdělení plastů // 1.5 Přehled plastů // 1.6 Zpracování plastů // 1.7 Práce s některými druhy plastů // 1.7.1 Novodur (PVC) // 1.7.2 Organické
sklo // 1.7.3 Licí pryskyřice // 1.7.4 Lehcený polystyrén // 1.7.5 Laminování // 1.8 Recyklace plastů // 161 // 162 // 164 // 166 // 168 // 171 // 175 // 175 // 175 // 176 176 // 177 // 178 // 179 // LITERATURA // OBSAH x // 182 // 183 // 186
(OCoLC)39575510
cnb000060599

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC