Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1979
274 s., [32] s. obr. příl., [2] l. mapy : il., mapy ; 25 cm

objednat
Populárně vědecká práce přibližuje nejstarší dějiny Sýrie, Palestiny a Zajordání. Seznamuje s archeologickými metodami a s nejstaršími antropologickými nálezy na Středním východě. Vypráví o historii Jericha a Megidda,Jeruzaléma, skalního města Petry a Gerásy, líčí složitá zavlažovací zařízení, způsob života a myšlení tehdejších obyvatel..
000106285
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 7 // Kapitola 1/ ARCHEOLOGIE A ARCHEOLOGOVÉ... 13-23 // Zprávy o dávných cestovatelích 13 Staré české cestopisy 14 Začátky vědeckého průzkumu země 16 První archeologické pokusy 16 Předpoklady archeologické práce 17 Pracovní postup 19 Vývoj pracovních metod 20 // Přehled archeologických období 22 // Kapitola 2/ OD PRAČLOVĚKA К HOMO SAPIENS... 24-32 // Nejstarší kosterní nálezy 24 Pračlověk galilejský 25 Amúdský nález 26 // Karmelské jeskyně 27 Tabúnský pračlověk 27 Suchulští pralidé 28 Dže- // bel kafzé 29 Natúfská kultura 30 Mesolitické nálezy 31 // Kapitola 3/ V NEJSTARŠÍM MĚSTĚ SVĚTA... 33-53 // Dnešní Jericho 33 Dřívější archeologický průzkum 34 Přípravy a postup Miss Kenyonové 36 Je Jericho opravdu nejstarším městem? 38 Předkera-mické neolitické Jericho A 38 Neolitické Jericho В 40 Jericho v keramickém neolitiku 42 Ghassúlské intermezzo 44 Jericho starší doby bronzové 46 Jericho střední doby bronzové 49 Příchod Izraele 52 // Kapitola 4/ MRTVÍ VYPOVÍDAJÍ O ŽIVÝCH... 54-75 // Strach z mrtvých 55 Pohřby pod podlahou 56 Dolmeny a ossuária 59 Hromadné hroby 61 Hroby vznešených 62 Rodinné hrobky 65 Pelištej-ské sarkofágy 68 Izraelské pohřby 71 Doba po babylónském zajetí 73 Ne- // slavné konce 74 // Kapitola 5/ DVACET VRSTEV MEGIDDA... 76-90 // Historické bitvy u Megidda 11 Archeologické výpravy 78 Začátky Megidda 80 Obrana města 82 Svatyně
84 Stáje a paláce 87 Písemné doklady a poklady 88 // Kapitola 6/ BEZ VODY SE NEDÁ ŽÍT...91-106 // Studny a cisterny 92 Nádrže a rybníky 93 Tunely a kanály 95 Jeruzalémské vodovody 97 Blouznivci a král 102 Řecký a římský přínos 104 // Kapitola 7/ PÍSMO SE MUSÍ VYMYSLET...107-130 // Počátky písma v Sumeru 108 Egyptská písma 111 Rozšíření klínopisu 115 Různá obrázková písma 119 Semitské abecedy 124 // Kapitola 8/ OD ZÁZNAMŮ KE KNIHOVNÁM...131-158 // Rás eš-Šamra, el-Amárna 132 Nejstarší střepy 134 Nejstarší nápisy v ke- // naanském písmu 136 Samařská ostraka aj. 140 Judské texty ze staršího období 142 Texty z konce judského království 144 Pečetě a razítka 147 Ele-fantinské papyry 149 Mince vlastní i cizí 152 Texty z doby druhého chrámu 156 // Kapitola 9/ DVĚ KRÁLOVSKÁ MĚSTA...159-179 // Původ a rozloha Jeruzaléma 160 Sto let archeologického průzkumu 162 Od počátku osídlení po Davida 165 Za Šalomouna a jeho nástupců 167 Z poroby к dočasné svobodě 169 Poslední rozkvět a pád 171 Královské město Samaří 174 Průhled dějinami 174 Samaří v době královské 176 Pod vládou cizinců 178 // Kapitola 10/ V OČEKÁVÁNI NOVÉHO VĚKU...180-198 // Poklad v hliněných nádobách 181 Bludnými cestami kxíli 182 Tajemná jeskyně 185 Nálezy svitků v minulosti 188 Nálezům není konce 189 Obsah písemností 190 Sídlo sekty 192 Původ a učení sekty 194 Kumrán a církev 196 Památky z dob
druhého povstání 197 // Kapitola 11/ DO POSLEDNÍHO MUŽE... 199-223 // Král se bojí 200 Neporažení 201 Po dvou tisíciletích 203 Královské soukromí 205 Královský dvůr 207 Králova starostlivost 209 Příjemné i povinné 211 Další nálezy pod troskami 213 Římské obležení 214 Poslední památky po obráncích 216 Nalezené písemnosti 218 Brigádničtí nadšenci 220 // Kapitola 12/ SKALNÍ MĚSTO SÉLA— PETRA... 224-237 // Znovuobjevené město 225 Původ Nabatejců 227 Starověké zprávy 227 Dějinné mezníky 229 Obživa obyvatelstva 230 Z náboženských představ 232 Hrobky či chrámy? 233 Chrámy, obětiště 234 // Kapitola 13/ MĚSTO V POUŠTI GERÁSA-DŽERAŠ... 238-247 // Pohled do dějin 239 Helénistická Gerása 241 Římská Gerása 242 Byzantská Gerása 245 // Kapitola 14/ VOLÁNÍ POUŠTĚ... 248-257 // Kusseir el-Amra 249 Kasr el-Charana 251 Kasr et-Tuba 252 el-Muvak-kar 252 Kasr el-Mšatta 254 Chirbet el-Mefdžer 254 // Kapitola 15/ ZAŠLÁ SLÁVA... 258-264 // Křižácké hrady 259 Arabské hrady 260 Křižácké kostely 261 Poslední pevnost 264 // Odkazy a poznámky... 265—274 // Seznam vyobrazení bez popisku // 275
(OCoLC)5475831
cnb000119075

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC