Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
2. upravené a doplněné vyd.
Písek : J & M, 1999
156 s. : il.

objednat
ISBN 80-86154-16-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 156
Kreslení technické - učebnice středošk.
000106356
Technické kreslení // OBSAH // 1. Úvod do technického kreslení // 1.1. Význam a úkoly ???...9 // 1.2. Základní pomůcky pro ???...9 // 1.3. Pravidla pro technické kreslení...10 // 1.4. Základní geometrické konstrukce...11 // 2. Normalizace v technickém kreslení // 2.1. Význam normalizace - druhy norem...14 // 2.2. Druhy technických výkresu...15 // 2.3. Formáty technických výkresu...16 // 2.4. Úprava výkresových listú...18 // 2.5. Skládání technických výkresu...20 // 2.6. Popisové pole...21 // 2.6.1 Interní číslování technických výkresů...22 // 2.7. Čáry na technických výkresech...23 // 2.7.1. Typy čar... 23 // 2.7.2. Rozmery čar...24 // 2.7.3. Čáry na výkresech ve strojírenství...26 // 2.7.4. Odkazové čáry...29 // 2.8. Měřítko...31 // 2.9. Technické písmo dle ISO...32 // 3. Základní pravidla zobrazování // 3.1. Pravoúhlé promítání...36 // 3.1.1. Metody pravoúhlého promítání...36 // 3.1.2. Tvary a rozmčry značek metod promítám...41 // 3.2. Axonometrické promítání...42 // 3.3. Pravidla pro zobrazování na výkresech...45 // 3.3.1. Pootočené obrazy...45 // 3.3.2. Tvarové podrobnosti...46 // 3.3.3. Pohledy...47 // 3.3.4. Řezy...50 // 3.3.5. Průřezy...56 // 3.3.6. Průniky...60 // 3.3.7. Kreslení průhledných předmětů...62 // 4. Kótování na technických výkresech // 4.1. Základní pojmy kótování...66 // 4.2. Základní zásady kótování...67 // 4.3. Provedení kót...67 // 4.3.1. Kótovací
a pomocné čáry ve strojírenství...67 // 4.3.2. Hraničící značky...70 // 4.3.3. Zapisování kót...72 // 4.4. Způsoby umísťování kót...73 // Technické kreslení // 4.5. Soustavy kót...75 // 4.6. Pravidla kótovaní geometrických a konstrukčních prvků...81 // 5. Předepisování presnosti rozměru // 5.1. Základní pojmy... 100 // 5.2. Uložení... 102 // 5.3. Tolerační soustavy... 103 // 5.3.1. Toleranční značky... 106 // 5.4. Zapisování mezních úchylek délkových a úhlových rozmčrů... 107 // 5.4.1. Toleranční značky ISO... 107 // 5.4.2. Číselné mezní úchylky... 107 // 5.4.3. Mezní rozměry... 108 // 5.4.4. Zapisování mezních úchylek na výkresech sestavení... 108 // 5.4.5. Zapisování mezních úchylek úhlových rozměrů... 109 // 6. Předepisování drsnosti povrchu // 6.1. Parametry drsnosti povrchu... 112 // 6.2. Předepisování jakosti povrchu na výkresech... 115 // 6.3. Umístění značek drsnosti na výkrese... 118 // 6.4. Normalizované hodnoty parametrů drsnosti... 119 // 7. Předepisování geometrických tolerancí // 7.1. Základní geometrické úchylky... 123 // 7.2. Způsoby předepisování geometrických úchylek... 129 // 7.3. Rozměry značek... 131 // 7.4. Základny a základní prvky... 132 // 7.5. Označování základen a soustav základen... 132 // 7.6. Dílčí základny... 135 // 7.7. Předepisování vztahů mezi délkovými a úhlovými rozměry... 136 // 7.7.1. Základní pravidlo tolerování...
136 // 7.7.2. Podmínka maxima materiálu... 136 // 7.7.3. Podmínka minima materiálu... 137 // 7.7.4. Podmínka reciprocity... 137 // 7.8. Prodloužené toleranční pole... 138 // 7.9. Tolerance umístění... 139 // 8. Doplňující náležitosti výrobních výkresů // 8.1. Předepisování úpravy povrchu a tep. zpracování... 140 // 8.2. Slovní a doplňující údaje na výkresech... 144 // 8.3. Změny a opravy na technických výkresech... 144 // 9. Vyvolená čísla... 146 // 10. Souhrnné praktické příklady pro procvičování...147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC