Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Praha : FCC public, 1999
285 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-901985-6-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, přehled názvů některých chemických látek použitých v recepturách, možnosti nákupu chemických potřeb a surovin
Receptury chemické - návody
000106554
OBSAH // Předmluva ... 11 // Než začneme pracovat ...12 // I. Prostředky pro základní čištění materiálů // 1. Tuhá čistidla na kovy... 15 // 2. Prášková čistidla na kovy... 17 // 3. Pastovitá čistidla na kovy... 18 // 4. Tekutá čistidla na kov... 19 // 5. Čisticí prostředky na sklo, keramiku a porcelán...20 // 6. Čisticí prostředky na odstraňování skvrn...22 // II. Odrezovači prostředky // 1. Návody na odrezovači roztoky...31 // III. Brusné a leštící prostředky na různé materiály // 1. Podstata broušení a leštění...34 // 2. Základní brusné a leštící prostředky...34 // 3. Základní brusné a leštící nástroje a technologie...35 // 4. Třídění brusných a leštících prostředků podle velikosti zrna...38 // 5. Volba správného opracovávacího prostředku a vhodné technologie 40 // 6. Prostředky pro hrubé a jemné broušení kovů...40 // 7. Prostředky pro leštění kovů...41 // 8. Mazací pasty pro brusné a leštící kotouče...44 // 9. Chemické leštění kovů v lázních...45 // 10. Elektrolytické leštění kovů...46 // 11. Prostředky pro leštění plastů...49 // 12. Prostředky pro broušení a leštění nátěrů...50 // IV. Odmašťovací prostředky // 1. Chemické odmašťování...53 // 2. Elektrolytické odmašťování...56 // V. Mořicí a opalovací prostředky na kovy // 1. Chemické moření a opalování kovů...57 // 2. Elektrolytické mořicí lázně...63 // 5 // 14. Kobaltování...
105 // 15. Platinování... 105 // 16. Rhodiování... 106 // 17. Wolframování... 106 // 18. Indiování... 107 // 19. Paladiování... 108 // 20. Galvanické pokovování nekovových materiálů... 108 // X. Odstraňování kovových povlaků // 1. Odstraňování niklových povlaků... 111 // 2. Odstraňování měděných a mosazných povlaků... 112 // 3. Odstraňování chromových povlaků... 113 // 4. Odstraňování zinkových a kadmiových povlaků... 113 // 5. Odstraňování cínových povlaků... 114 // 6. Odstraňování olověných povlaků ... 114 // 7. Odstraňování stříbrných a zlatých povlaků... 115 // XI. Kalicí, popouštěcí, cementační a nitridační prostředky // 1. Kalicí lázně... 117 // 2. Prostředky na ochranu před zakalením... 118 // 3. Popouštěcí lázně... 119 // 4. Cementační lázně a pasty... 120 // 5. Prostředky na ochranu před ocementováním...121 // 6. Nitridační lázně... 121 // 7. Prostředky na ochranu před onitridováním... 122 // 8. Prostředky na ochranu před oduhličením a okujením... 122 // 9. Bezpečnost a hygiena při práci se solnými lázněmi... 123 // 10. Odhadování teplot při tepelném zpracování ocelí... 123 // XII. Pájecí a svařovací prostředky // 1. Pájecí roztoky pro jemné součásti... 126 // 2. Pájecí roztoky pro větší předměty a cínování... 127 // 3. Pájecí roztoky pro hrubé a znečištěné součásti... 130 // 4. Pájecí pasty pro jemné součásti... 131
// 5. Pájecí pasty pro větší dílce... 131 // 6. Pájecí prostředky pro pájení vysokotavitelnými pájkami... 133 // 7. Svařovací prostředky pro různé kovy... 133 // 8. Nízkotavitelné pájky... 137 // 9. Vysokotavitelné pájky... 140 // 10. Pájky pro drahé kovy... 141 // 7 // XIII. Prostředky pro označování a razítkování různých materiálů // 1. Inkousty na kovy... 143 // 2. Inkousty a vypalovací pasty na sklo... 147 // 3. Inkousty na porcelán a keramiku...,...151 // 4. Inkousty pro kovová razítka... 151 // 5. Inkoust pro pryžová razítka... 152 // 6. Inkousty na filmy, fotografie a fólie... 153 // 7. Razítkovací prostředky pro speciální použití... 154 // 8. Neviditelné inkousty tzv. sympatetické... 156 // XIV. Lepicí prostředky // 1. Základní složky lepidel... 157 // 2. Úprava lepicích prostředků před aplikací... 159 // 3. Úprava základních materiálů před lepením... 159 // 4. Lepený spoj... 168 // 5. Skladování lepidel a jejich ředidel... 174 // 6. Bezpečnost a hygiena při práci s lepidly a jejich ředidly... 175 // 7. Přehled lepicích prostředků podle jejich složení... 175 // 8. Receptury pro přípravu některých speciálních... // a neobvyklých lepicích prostředků... 180 // XV. Tmelící a těsnicí prostředky // 1. Základní složky tmelících prostředků... 191 // 2. Rozdělení tmelících prostředků podle složení... 192 // 3. Rozdělení tmelících prostředků podle použití...
195 // 4. Úpravy základních materiálů před tmelením... 196 // 5. Nanášení tmelů... 197 // 6. Vytvrzování tmelů... 197 // 7. Vlastnosti vytvrzených tmelů... 198 // 8. Úpravy vytvrzených tmelů... 198 // 9. Skladování tmelů a jejich ředidel... 198 // 10. Bezpečnost a hygiena při práci s tmely... 199 // 11. Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých // tmelících a těsnicích prostředků... 199 // XVI. Receptury pro přípravu vakuových tuků, vosků a tmelů ...211 // XVII. Receptury pro přípravu některých speciálních mazacích prostředků // 1. Mazací prostředky pro obrábění a tváření kovů...215 // 2. Mazací prostředky na kůži...217 // 3. Další mazací prostředky...219 // XVIII. Nátěrové hmoty // 1. Rozdělení nátěrových hmot...223 // 2. Barevné odstíny nátěrových hmot...224 // 3. Základní složky a přísady nátěrových hmot...225 // 4. Úprava nátěrových hmot před nanášením...226 // 5. Úprava podkladů před nanášením nátěrů...228 // 6. Nátěrové systémy...230 // 7. Zhotovování nátěrů...233 // 8. Bezpečnost a hygiena při práci s nátěrovými hmotami...236 // 9. Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých // nátěrových hmot...240 // XIX. Receptury pro přípravu některých impregnačních prostředků 251 // XX. Chladicí a nemrznoucí směsi // 1. Chladicí směsi...255 // 2. Prostředky snižující bod mrznutí vody...258 // XXI. Sušicí
látky pro různé materiály ...261 // XXII. Roztoky vytvářející požadovanou relativní vlhkost ...265 // XXIII. Čisticí a ochranné látky na elektrické kontakty // 1. Problematika znečišťování elektrických kontaktů...270 // 2. Odstraňování nečistot rozpouštědly...271 // 3. Návody na přípravu některých čisticích a ochranných prostředků // na kontakty...273 // XXIV. Přehled názvů některých chemických látek // použitých v recepturách ...277 // XXV. Možnosti nákupu chemických potřeb a surovin ...283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC