Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2. aktualiz. vyd.
Praha : Informatorium, 1997
255 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-09-2 (brož.)
Bibliografie: s. 256
Nábytek - výroba - učebnice středošk.
000106557
Obsah // 1 1.1 Strojní opracování materiálů ze dřeva a ostatních hmot Řezání dřevoobráběcími nástroji - základní teoretické poznatky . . 9 . . 9 // 111 . . 10 // 1.1.1 1.1.2 1 1 ? Řezná rychlost . . 11 . . 11 // 1.1. 1.1.4 11 Řezná síla a měrný odpor . . 11 . . 11 // 1.1.? 1.1.6 IIT Geometrie dřevoobráběcích nástrojů . . . 12 . . 14 // 1.1.7 1 1 Q . . 15 // 1.1.0 1.2 ITI Technologie dělení a formátování . . 21 . . 21 // l.Z.l 1.2.2 ITT Technologie tvarového opracování - formátování . . 22 // l.z.J 1.2.4 Beztřískové dělení dřeva . . 26 // l.Z.j 1.3 ITI Technologie konstrukčního obrábění // l.J.l 1.3.2 1.3.3 1 ? ? Činitele ovlivňující průběh a jakost obrábění Technologie obrábění vrtáním . . 30 . . 39 . . 43 // 1 T S . . 46 // i.j.j 1 á . . 47 // 1 i 1 . . 47 // 1 á T . . 51 // 1 á T . . 51 // 1 á 4 // 1.?.? 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1 S ?. . . 58 // . . 62 // . . 62 // . . 62 // // 1.?.4 1 s s // 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.6 2 2.1 . . 63 // . . 63 // . . 63 // . . 63 // Tváření dřeva a ostatních materiálů Účel a způsoby tváření dřeva // 2.2 Tváření dřeva ohýbáním... 67 // 2.2.1 Podstata ohýbání dřeva... 67 // 2.2.2 Vliv vlhkosti dřeva na ohýbatelnost ... 69 // 2.2.3 Paření dřeva... 70 // 2.2.4 Vaření dřeva... 71 // 2.2.5 Ohýbání hranolků ... 71 // 2.2.6 Sušení ohybů (tvarová stabilizace) ... 72 // 2.2.7 Klimatizace ohybů ... 72 // 2.3 Tváření dřeva lamelováním
... 73 // 2.3.1 Směrný postup pro výrobu tvarovaných výlisků ... 74 // 2.3.2 Vysokofrekvenční ohřev... 76 // 2.4 Tváření dřeva lisováním... 78 // 2.4.1 Průmyslová výroba zhuštěného dřeva ... 78 // 2.5 Tvarové konstrukce z ostatních hmot ... 80 // 2.5.1 Tvarování plastů... 80 // 2.5.2 Tvarové vypěňování lehčených plastů ... 83 // 3 Spojování dřeva a ostatních materiálů lepením ... 88 // 3.1 Základní poznatky z teorie lepení... 88 // 3.1.1 Základní pojmy a názvosloví v oblasti lepení... 89 // 3.1.2 Teorie lepení dřevěných a nedřevěných materiálů ... 91 // 3.1.3 Vliv různých dřevin na pevnost lepení... 93 // 3.2 Konstrukční lepení... 94 // 3.2.1 Lepení masívů... 94 // 3.2.2 Jednotlivé fáze lepení ... 96 // 3.2.3 Lepení v hydraulických lisech...103 // 3.2.4 Klimatizace lepených dílců...106 // 3.2.5 Vady při lepení - jejich příčiny a odstraňování ...107 // 3.3 Nalepování fólií...110 // 3.4 Olepování bočních ploch...110 // 3.4.1 Technologický princip a technika lepení...112 // 3.4.2 Termostabilita lepidel ...113 // 3.5 Montážní lepení...113 // 3.5.1 Lisovací tlak...114 // 3.5.2 Spojování lepením - způsob Folding...115 // 3.6 Spojování plastů...117 // 3.6.1 Mechanické spojování plastů ...117 // 3.6.2 Spojování plastů teplem ...118 // 3.6.3 Spojování tepelným kontaktem...120 // 3.6.4 Spojování plastů lepením...120 // 4 Povrchové úpravy materiálů ze dřeva ...123
// 4.1 Význam povrchové úpravy...123 // 4.1.1 Základní teoretické a technologické poznatky o povrchových // úpravách...123 // 4.2 Příprava a zušlechtování povrchů...125 // 4.2.1 Lepení podkladových fólií...125 // 4.2.2 Tmelení ...126 // 4.2.3 Vyplňování...126 // 4.2.4 Adhezívní příprava povrchu...126 // 4.2.5 Estetická příprava povrchu dřeva...127 // 4.3 // 4.3- 1 // 4.3.2 // 4.3.3 // 4.3.4 // 4.3.5 // 4.3.6 // 4.3- 7 // 4.3.8 // 4.3.9 4.4 // 4.4.1 // 4.4.2 // 4.4.3 // 4.4.4 // ?? // 4.5 // 4.5.1 // 4.5.2 // 4.5.3 // 4.5.4 // 4.5.5 // Povrchové úpravy... // Mokrý způsob povrchové úpravy ... // Materiály používané pro povrchovou úpravu... // Skladování nátěrových hmot... // Nanášení nátěrových hmot... // Sušení a vytvrzování nátěrových hmot... // Broušení nátěrových filmů za sucha ... // Broušení nátěrů za mokra... // Leštění nátěrů . . . ... // Úpravy povrchů plastů... // Suché způsoby povrchových úprav... // Laminace aglomerovaných materiálů...’ V ’ i’ // Lepení dekoračních povrchově upravených fólii na rovinné plochy // Lepení dekoračních laminátů na rovinné plochy ... // Technologie navalování (kašírování)... // Obalování tvarovaných ploch a dílců... // Lepení laminátů metodou dodatečného tvarování ... // Olepování profilů metodou softforming ... // Ekonomie různých způsobů olepování bočních ploch ... // Ochrana dřeva povrchovou konzervací...
Význam ochrany dřeva... // Rozdělení ochranných látek... // Činitele působící rozklad dřeva... // Technologie ochrany... // Zásady hygieny a bezpečnosti práce ... // 132 // 132 // 132 // 133 // 134 147 // 157 // 158 // 159 161 162 163 165 // 167 // 168 169 // 171 // 172 // 173 // 174 // 174 // 175 // 175 // 176 179 // 5 // 5.1 // 5.2 // 5.2.1 // 5.2.2 // 5.2.3 // 5.2.4 // ii: // 5.3.2 // 5.3.3 // 5.3.4 // 5.3.5 // 5.4 // 5.4.1 // 5.4.2 // 5.4.3 // 5.5 // 5.5.1 // 5.5.2 // 5.5.3 // 5.5.4 // Výroba nábytkových polotovarů ... // Charakteristika polotovarů... // Výroba dýhových sesazenek... // Vnější sesazenky (+)... // Vnitřní sesazenky (O)... // Sesazenky pro skryté plochy (•) ... // Sesazenky ? poddýhování... // Rozměry sesazenek... // Postup výroby sesazenek... // Výroba nekonečného vlysu ... // Druhy klínovitých spojů ... // Zhotovování klínovitých spojů... // Technologické podmínky zhotovování klínovitých spojů a jejich // spojování do nekonečného vlysu ... // Typový postup výroby nekonečného vlysu... // Linka na výrobu nekonečného vlysu... // Výroba spárovek ... // Materiály pro výrobu spárovek - • • ... // Technologické podmínky pro lepení spárovek ... // Typový postup výroby spárovek... // Výroba přířezů a hranolků... // Neopracované jehličnaté přířezy ... // Neopracované listnaté přířezy... // Neopracované listnaté přířezy (hranolky) ... // Opracované přířezy jehličnaté
(nábytkářské)... // 185 // 185 // 186 186 186 186 187 187 187 // 193 // 194 // 195 // 195 // 196 196 198 // 198 // 199 // 200 200 202 202 202 203 // 5.5.5 Způsoby výroby přířezů ...203 // 5.5.6 Třídění hranolků ...207 // 5.6 Výroba rámů a podnoží ...208 // 5.6.1 Druhy rámů a podnoží...208 // 5.6.2 Materiály pro výrobu rámů ...210 // 5.6.3 Typový postup výroby rámů ...210 // 5.7 Výroba zásuvek...210 // 5.7.1 Rozdělení zásuvek ...211 // 5.8 Výroba ostatních polotovarů obalovaných dýhou...216 // 5.8.1 Profily obalované dýhou...216 // 5.8.2 Tvarované dílce a součásti...217 // 5.8.3 Tvarované výlisky z dřevních třísek ...219 // 5.8.4 Tvarové překližky pro sedací nábytek ...220 // 6 Ostatní výroba ...222 // 6.1 Výroba dřevěných součástí a konstrukcí staveb...222 // 6.1.1 Konstrukce a výroba stěnových panelů...223 // 6.1.2 Konstrukce stropních panelů ...223 // 6.1.3 Výroba prostorových konstrukcí...226 // 6.1.4 Dřevěné materiály ...227 // 6.1.5 Lepidla...227 // 6.1.6 Technologický postup výroby lepených konstrukcí...229 // 6.1.7 Konzervace lepených prvků...230 // 6.1.8 Jakostní požadavky na lepené střešní konstrukce...230 // 6.2 Stavebně truhlářská výroba ...231 // 6.2.1 Okna...233 // 6.2.2 Dveře...239 // 6.3 Výroba sportovních potřeb...241 // 6.3.1 Výroba saní...241 // 6.3.2 Výroba tenisových raket...242 // 6.3.3 Výroba hokejových holí ...242 // 6.3.4 Výroba lyží...243
6.3.5 Výroba disků ...245 // 6.3.6 Výroba oštěpů...246 // 6.3.7 Výroba luků...246 // 6.3.8 Výroba člunů a plachetnic...246 // 6.4 Výroba tužek ...247 // 6.5 Výroba dřevěných hraček ...249 // 7 Směry dalšího vývoje technologie ...252 // Literatura // 256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC