Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2. aktualiz. vyd.
Praha : Informatorium, 1997
239 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-04-1 (brož.)
Bibliografie: s. 239
Nábytek - výroba - učebnice středošk.
000106558
Obsah // i // 1 // u // 1.1.1 // 1.1.2 // 1.1.3 // 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 // 1.2.3 // 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 2 // 2.1 // 2.1.1 // 2.2 2.2.1 // 2.3 // 2.3.1 // 2.3.2 // 2.3.3 // a? // 2.3.8 // 2.4 2-41 // 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.6 2.7 // 2.7.1 // 2.7.2 // Úvod... 8 // Technická příprava výroby... 9 // Obsah a úkoly technické přípravy výroby... 9 // Konstrukční příprava výroby (KPV)... 9 // Technologická příprava výroby (TgPV)... 9 // Konstrukce výrobků po technologické stránce... 10 // Obsah a úkoly technologické přípravy výroby... 10 // Technologická dokumentace ... 11 // Technologické předpisy a jejich náležitosti... 12 // Materiálové směrnice... 13 // Výrobní postupy... 17 // Technické prostředky a metody technické přípravy výroby ... 18 // Úroveň a systém spolupráce s výpočetní technikou ... 18 // Členění technické přípravy výroby při aplikaci výpočetní techniky . 20 // Technologie výroby nábytku... 35 // Požadavky kladené na jakost nábytku... 35 // Druhy kontrol kvality ve výrobe nábytku... 37 // Výrobní proces ... 37 // Pracovní prostředí a pracovní podmínky... 38 // Členění výrobního procesu... 43 // Výroba skříňkového a skříňového nábytku... 43 // Rozměrové dělení velkoplošných konstrukčních materiálů . . , . 48 // Tloušťková egalizace plošných přířezů nábytkových dílců... 51 // Dýhování a lepení... 53 // Rozměrové, tvarové a konstrukční opracování
dílců a součástí ... 69 // Vrtání... 77 // Broušení povrchů... 78 // Povrchová úprava... 79 // Výroba stolového nábytku ... 89 // Technologické podmínky výroby... 91 // Výroba sedacího nábytku... 91 // Výroba ohýbaného nábytku... 91 // Výroba sedacího nábytku lamelového ... 99 // Výroba lůžkového nábytku... 101 // Výroba čalouněného nábytku... 102 // Delení čalounických materiálů... 103 // Úprava, připevňování a vázání pružin... 108 // 2.7.3 Přibíjení ... // 2.7.4 Šití (ruční a strojní) ... // 2.7.5 Lepení a svařování čalounických materiálů . . . // 2.7.6 Potahování čalouněného nábytku... // 2.7.7 Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků // 2.7.8 Postupy průmyslové výroby čalouněných výrobků // 2.8 Výroba vestavného nábytku... // 2.8.1 Vmontovatelné skříně... // 2.8.2 Vmontovatelné skříňové příčky a stěny... // 2.8.3 Obklady stavebních konstrukcí ... // 2.8.4 Technologie výroby vestavných skříní... // 109 // 110 110 113 115 117 123 123 125 129 129 // 3 Montáž a balení nábytku // 140 // 3.1 Význam montáže nábytku ... // 3.2 Organizační formy montáže... // 3.2.1 Stacionární montáž... // 3.2.2 Proudová montáž... // 3.3 Členění výrobního úseku montáže... // 3.3.1 Mezisklad dílců... // 3.3.2 Předmontáž dílců... // 3.3.3 Montáž korpusů... // 3.3.4 Konečná montáž... // 3.3.5 Kompletace elementů ... // 3.3.6 Čištění, kontrola,
opravy... // 3.3.7 Balení nábytku ... // 3.3.8 Kompletace souprav (sestav) ... // 3.3.9 Demontovatelný nábytek... // 3.4 Stroje a zařízení - vybavení specializovaných pracovišť úseku // •montáže ... // 3.4.1 Mezisklad dílců... // 3.4.2 Ruční předmontáž... // 3.4.3 Mechanizovaná předmontáž... // 3.4.4 Montáž korpusů... // 3.4.5 Dopravní zařízení montážních linek... // 3.5 Příklady řešení montážních a balicích linek... // 3.5.1 Mechanizovaná montážní a balicí linka drobných elementů . . . . // 3.5.2 Souborovací a balicí linka demontovaného nábytku... // 3.6 Zásobování pracovišť montážní linky... // 3.7 Projektování montážních linek... // 3.8 Balení nábytku ... // 3.8.1 Význam balení nábytku... // 3.8.2 Charakteristika manipulace s hotovými výrobky... // 3.8.3 Požadavky na balení nábytku... // 3.8.4 Způsoby balení nábytku ... // 3.8.5 Obalové materiály... // 3.8.6 Druhy obalů a způsoby balení nábytku... // 140 // 140 // 140 // 140 // 142 // 143 // 143 // 144 149 149 149 149 // 149 // 150 // 151 151 151 // 151 // 152 // 153 153 153 155 // 155 // 156 158 158 160 162 163 163 165 // 4 Výrobní linky // 169 // 4.1 Druhy linek . . . . // 4.1.1 Skladba uzlů a linek // 170 // 171 // 4.2 // 4.2.1 // 4.2.2 // 4.2.3 // 4.2.4 // 4.2.5 // 4.3 // 4.3.1 // 4.3.2 // 4.4 // 4.4.1 // 4.4.2 // 4.4.3 // 4.4.4 // 4.4.5 // 4.4.6 // Charakteristika linek... 171 // Volba a výběr linek ... 171 // Vliv mechanizovaných
linek na technickou úroveň a organizaci // výroby... 172 // Analýza výrobně ekonomických podmínek před realizací linek . . 172 // Technická úroveň a stupně mechanizace a automatizace výrobních // linek... 174 // Příklady linek... 177 // Ekonomické posuzování linek... 206 // Linky konstrukčního obrábění... 206 // Technickoekonomické aspekty jednotlivých systémů // povrchových úprav na linkách... 209 // Průmyslová výroba a životní prostředí... 215 // Zdroje znečištění ... 216 // Druhy znečištění ovzduší... 216 // Emise škodlivin v dopravě ... 217 // Emise škodlivin v průmyslu... 217 // Zařízení pro zachycování škodlivin... 221 // Ekonomika ochrany čistoty ovzduší a pracovního prostředí ... 221 // 5 Skladování nábytku // 227 // 5.1 Volně na podlaze skladu... 227 // 5.2 Na paletách - palety na podlaze... 227 // 5.3 Na paletách - palety na stozích... 227 // 5.4 V pojízdných skladovacích regálech s třetinovým dělením skladové // plochy... 228 // 5.5 Na paletách v regálech... 228 // 5.6 Na speciálních vozících s kovovou ohradou... 228 // 5.7 Na paletách pro čalouněný nábytek ... 230 // 5.8 Mikroklimatické podmínky... 230 // Směry vývoje technologie // 232 // 6.1 // 6.2 // s // s // 6.2.5 // Zhodnocení inovačních změn ve výrobě nábytku // Perspektivy rozvoje technologie... // Vývojové tendence v oblasti základních materiálů // Konstrukční desky... // Vývojové tendence v oblasti
chemických materiálů Vývojové tendence v oblasti technologie ... Vývojové tendence v oblasti techniky ... // 233 // 234 // 234 // 235 // 235 // 236 238 // Literatura // 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC