Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002
165 s.

objednat
ISBN 80-7192-486-5 (brož.)
Studium ; sv. 158
Teologie
italština
Přeloženo z italštiny
Obsahuje předmluvu, úvod, údaje o autorovi a jeho fotografii
Teologie - spása - příručky
000106728
OBSAH // Obsah // Předmluva k českému vydání (Monika Schreier)... 9 // TEOLOGIE DĚJIN SPÁSY... 13 // Úvod ... 13 // I. Ve věčném tajemství... 14 // 1. Věčné tajemství... 14 // Tajemství Otce... 16 // Tajemství Krista... 25 // Tajemství církve... 27 // Tajemství člověka... 31 // 2. Tajemství nepravosti... 34 // Vykupitel a hřích... 35 // „Rozpornost“ lásky a hříchu... 39 // II. Dějiny spásy... 44 // 1. Dějiny a dějiny spásy... 44 // Lidské dějiny... 44 // Dějiny a „dějiny spásy“... 46 // „Dějiny“ Krista... 48 // Dějiny tajemství nepravosti... 49 // 2. Doba očekávání... 50 // Očekávání a příprava... 50 // Stvoření . . ... 52 // Počáteční spravedlnost... 54 // Hřích... 55 // Vyvolený národ... 59 // 3. Plnost časů... 62 // Vtělení... 64 // Kříž... 64 // Oslavení... 65 // 4. Doba poslání... 66 // Církev a svět... 68 // Doba církve a Kristus... 70 // 5. Ve věčném království... 70 // „Blažené patření“... 71 // Přítomnost dějin ve věčnosti... 72 // 5 // OBSAH // KRISTOVO PRVENSTVÍ V TAJEMSTVÍ SPÁSY... 75 // Úvod ... 75 // I. Kristovo prvenství v současné výměně názoru... 77 // 1. Tradiční stanoviska... 77 // 2. Současná stanoviska... 80 // H. Na cestě k řešení... 83 // 1. „Celý Kristus“ v Božím tajemství... 83 // 2. Vtělení a vykoupení... 84 // 3. Vykoupení a království hříchu... 86 // 4. Vykoupení od žádostivosti... 88 // 5. „Lidský stav“
během původní spravedlnosti... 91 // III. Prvenství Vykupitele... 98 // 1. Boží „dobrozdání“... 98 // 2. Prvenství v tajemství lásky... 99 // 3. Výkupná láska... 101 // 4. Dějinně spásná „rozpornost“... 103 // 5. Výkupný obsah prvenství... 105 // Závěr ... 108 // OD ZKUŠENOSTI SMRTI ? SETKÁNÍ S KŘÍŽEM... 113 // 1. Smrt v lidské zkušenosti... 114 // 2. Filosofická záhada smrti... 119 // 3. Moudrost kříže... 123 // ESCHATOLOGIE... 127 // Úvod ... 127 // I. Smrt jako závěrečné rozhodnutí... 130 // 1. Smrt jako „kenosis“... 131 // 2. Smrt jako „hodina“ spásy... 132 // 3. Předjímání smrti... 134 // Dodatky // 1. Nesmrtelnost duše... 135 // 2. Smrt a všeobecná spása... 136 // 6 // // OBSAH // II. Smrt jako setkání s Kristem soudcem... 137 // 1. Slovo Krista soudce... 137 // 2. Zvláštní soud... 137 // III. Smrt a povolání ? věčnému životu... 140 // 1. Smrt, věčný život, vzkříšení... 141 // 2. Věčný život v Kristu... 146 // Dodatky // 1. Oslavené tělo... 150 // 2. Zásluha věčného života... 151 // 3. Limbus... 152 // IV. Smrt jako očista a proměna... 154 // 1. Očistec jako dokonalá „metanoia“... 154 // 2. Očistec jako odpykání... 156 // Dodatek // „Místo“ očistce... 158 // V. Smrt jako záhuba... 160 // 1. Záhuba, dílo hříchu... 160 // 2. Záhuba jako potrestání... 161 // 3. Neodvolatelná záhuba... 163 // Závěr ... 164 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC