Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Československý spisovatel, 1990

objednat
ISBN 80-202-0208-0
000106765
Rekat.
28 // 29 // 29 // 29 // 30 // 30 // 30 // 31 // 31 // 31 // 31 // 32 // 32 // 32 // 32 // 33 // 33 // 33 // 33 // 34 // 34 // 34 // 34 // 35 // 35 // 35 // 35 // 38 // 38 // 38 // I / EPIGRAMY 1845 // Obrácený svět Církvi // Nedůstatečnost // Toast // Definitio disciplinaris // „Ani jediný punktík nepomine z Zákona“ // Popsání ruských národních obyčejů a slavností // Perfectibilitas fidei catholicae // Mystický výklad // Mat. VIII, 28 -34 // Nový nápis // „Aus ihren Werken werdet ihr sie erkennen“ // Z historie literatury české Selský // Demonstratio miraculorum // Ecclesia militans // Pomněnky // Rožeň-Samson // Důkazy subjektivní // Evangelium sophisticum // Příčiny pádu jezovitského řádu // Societas Jesu // Kupecká výstraha // Etymologický // Kazuistický // Nápis na budoucí jezovitskou kolej v Praze Vetus testamentum praefiguravit novum Talenty // Králi // Erdengötter // Demokratský // Oberstlandesamtsprojekt // 39 // 39 // 39 // 39 // 40 // 40 // 40 // 40 // 42 // 42 // 42 // 42 // 43 // 43 // 43 // 44 // 44 // 45 // 45 // 45 // 46 // 46 // 46 // 48 // 48 // 48 // 48 // 49 // 49 // 49 // 49 // 314 // Ruská konstitucí // Ins Stammbuch Sr Hochgeboren // §1 // Politický // Figura inversionis // Sumární výtah z protokolu valného sněmu stavů českých i moravských Ius regale // Purkmistru slavné obce B... // Vlasti // Velmi mnohým českým básníkům // Etymologický // Obrana „Přítele mládeže“ // Etnografský
Geografický Meč a kalich Oznámení Ost und West Česká modlitba // Nápis na jistém domě na Hradčanech Nápis na sochu Karla IV. // Literární originálnost Nouze naučila Dalibora housti Účinky bělohorské bitvy Nápis na pražském nádraží // Múzám // Pražské vysoké školy // Verba docent, exempla trahunt // Antigall // Preparanda // Skeptická modlitba // Originálnost // Kvalifikací X., profesora historie Učený epigram z ruštiny // 50 // 50 // 50 // 50 // 51 // 51 // 51 // 51 // 52 // 53 // 53 // 53 // 54 // 54 // 54 // 55 // 55 // 55 // 55 // 61 // 61 // 61 // 62 // 62 // 62 // 62 // 63 // 63 // 65 // Nové kacířství // Vídeňská Akademie přírodních věd // Daguerrotyp // Text ? harmonii sfér // Allah kebir // Hudci ? svátku // Poeta laureatus // Obyčejný český literátor vece: // Z nej novější literatury // Světu // Misantropský Patroni Haliče Krakowiaki Mládencům a pannám Triplex immaculatio Indiferentský Umgang mit Menschen Vtip a břich // Satirik před soudnou stolicí Sympatetické léčení // II / OSTATNÍ EPIGRAMY Církvi // Hradištní jezoví ti // Námitka dr. Strauszovi // Apologie táboritů // Beata Virgo Maria jesuitis salutem // Co jest bůh? // Židovský // Les Bohémiens et les Carai’bes modernes * * * Bůh, náš Otec... // Podávání masa s omáčkou čili Laeta communio Výklad koránu (Logau) // 315 // 65 // 65 // 65 // 66 // 66 // 66 // 66 // 66 // 67 // 67 // 67 // 67 // 67 // 68 // 68 // 68 // 68
69 // 69 // 69 // 71 // 71 // 71 // 72 // 72 // 73 // 73 // 73 // 74 // 74 // 74 // 75 // 75 // Smrt (Logau) // Čeho zapotřebí (Haug) // Zázraky (Haug) // Kázání (Pfeffel) // Nic darmo (Mickiewicz) // Království boží násilí trpí (Mickiewicz) Pomáhat bohu (Mickiewicz) // Směr (Mickiewicz) // Mlčení (Mickiewicz) // Počet hvězd (Mickiewicz) // Šidba (Mickiewicz) // Ostatní pravdy (Mickiewicz) // Boží narození (Mickiewicz) // Králi // Aristokratický Výstraha císaři Nejkratší symbolum Modlitba byrokratů Novina z Prahy Dobrotivost V. // Šlechtická krev Pašije (Haug) // Návštěva mocnáře (Haug) // Mocnářové (Haug) // Známka vyšších (Mickiewicz) // Jedna vůle (Mickiewicz) // Vlasti // Krleš! Krleš! Krleš! // Comparatio a maiori ad minus Ex ungue leonem Česká hlava Zkažený krakowiak Nejsi-li Slovan, nejsi Čech! // Svornost // Alegorie // 75 // 75 // 77 // 77 // 78 // 78 // 78 // 79 // 79 // 79 // 79 // 80 // 81 // 81 // 81 // 81 // 82 // 82 // 82 // 82 // 83 // 83 // 84 // 84 // 84 // 85 // 85 // 85 // 85 // 86 // 86 // 86 // 88 // Pozdní rozum Jeszcze Polska niezgingla Dobrá rada (Logau) // Stupně pravdy (Mickiewicz) // Múzám // Nová literatura Každý něco pro vlast! Dobrosrdečnost epigramatisty Zle, matičko, zle! // Jeremiáda o českém divadle Initium sapientiae // * * * Kterakpak vám nenadali... Rada (Haug) // Rada spisovateli (Haug) // Pomsta (Haug) // Slovo a čin (Mickiewicz) // Shoda (Mickiewicz) // Světu // Logika
a pranostika Zlé a dobré srdce Člověk Výstraha Rady zvířat Versus memoriales Bajka politická Zloděj // Půjčka za oplátku Tomáš II. // *** Se sedlákem div se stal... Ekonomický Rada hloupému Jankovi Osel a liška // * * * Řádný člověk... // •i* -J- T v v • // * * * Lenoš a rvi... // Přátelé (Logau) // 317 // 88 // 88 // 89 // 89 // 89 // 90 // 90 // 90 // 90 // 90 // 91 // 91 // 91 // 91 // 91 // 91 // 97 // 99 // 100 // 102 // 105 // 106 // 106 // 107 // 107 // 109 // 111 // 112 // 114 // 115 // 318 // Ženský jazyk (Haug) // * * * Žes nás tupil... (Haug) Argumentace pijákova (Lessing) Arabské přísloví (Olearius) // Hrobní nápis (André) // Velké jmění (Démokritos) Nedotknutelnost (Mickiewicz) Žádost nesmrtelnosti (Mickiewicz) Průby (Mickiewicz) // Rozdíl (Mickiewicz) // Úvaha chromého (Mickiewicz) Praktika (Mickiewicz) // Sobectví (Mickiewicz) // Pokusy (Mickiewicz) // Vrch a základ (Mickiewicz) Moudrost (Mickiewicz) // III / POLITICKÉ SATIRY A PÍSNĚ // % // Píseň o tom německém parlamentě Loučení Čechů od německé říše Stadion jako chůva Tys bratr náš! // Šotkovy písně // I Jeláčku náš... // II Naše konstituce... // III Oktrojíruj pomaličku... // IV Utíkej Windo... // V Ministři, ministři... // Píseň // Fiala // Kytice // Ach, není tu, není // Mně se, mně se, mně se všecko zdá // 116 // 117 // 118 // 120 // 121 // 122 // 123 // 124 // 125 // 125 // 126 // 128 // 129 // 130 // 133
147 // 199 // 239 // 241 // 243 // 255 // 283 // 305 // Ze zpěvníku slovanského // I Po bitvě na Bílé hoře... (Dubia) // II Copak ti Češi dělají... (Dubia) // III Píseň o pánech Francích (Dubia) // My pole ořeme Píseň Čechů roku 1850 // Píseň pro Tomkovu ženu naschvál komponýrovaná Domov ruský (Dubia) // * * * Šebestov... // U hrobu ponocného (Dubia) // Profesor a taneční mistr (Dubia) // Zdvihni se, zdvihni! // Žádost bývalého českého literátora *** Já, níže psaný čtenář... // Moje píseň // IV / KRÁL LÁVRA // V / KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA // VI / TYROLSKÉ ELEGIE // VII / O POSLEDNÍCH VÉCECH ČLOVĚKA // Má hvězda Hrob // Život věčný // Básník Havlíček (Alexandr Stich) // Život a dílo Karla Havlíčka Borovského Vydavatelské poznámky // 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC