Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Praha : Idea servis, 1999
244 s. : il.

objednat
ISBN 80-85970-27-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie na s. 235-238
Ruch cestovní - učebnice vysokoškolské
000106841
ÚVOD 3 // 1 SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 5 // 3.1 Podstata a zvláštnosti služeb cestovního ruchu 6 // 1.2 Klasifikace a charakteristika služeb cestovního ruchu 7 // 1.3 Komplexnost služeb cestovního ruchu 12 // 1.4 Poskytování služeb cestovního ruchu z hlediska // živnostenského zákona 14 // 1.5 Občanskoprávní aspekty poskytování služeb cestovního ruchu 14 // 2 DOPRAVNÍ SLUŽBY 19 // 2.1 Služby železniční dopravy 20 // 2.1.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 20 // 2.1.2 Sortiment poskytovaných služeb 21 // 2.1.3 Práva a povinnosti cestujících 22 // 2.1.4 Jízdní řády 23 // 2.1.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace 24 // 2.2 Služby letecké dopravy 25 // 2.2.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 26 // 2.2.2 Sortiment poskytovaných služeb 27 // 2.2.3 Práva a povinnosti letecky přepravovaných cestujících 29 // 2.2.4 Letové řády 30 // 2.2.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace 31 // 2.2.6 Kódy ICAO a IATA v dopravních ceninách 33 // 2.3 Služby silniční dopravy 34 // 2.3.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 35 // 2.3.2 Sortiment poskytovaných služeb 36 // 2.3.3 Práva a povinnosti cestujících 37 // 2.3.4 Jízdní řády 37 // 2.3.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace 38 // 2.4 Služby vodní dopravy 38 // 2.4.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 39 // 2.4.2 Sortiment poskytovaných služeb 40 // 2.5 Služby ostatní dopravy 40 //
3 UBYTOVACÍ SLUŽBY 45 // 3.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 45 // 3.2 Kategorizace ubytovacích zařízení 46 // 3.3 Spolupráce ubytovacích zařízení 48 // 3.4 Péče o hosta v ubytovacím zařízení 49 // 3.4.1 Příjezd hosta 49 // 3.4.2 Pobyt hosta 50 // 3.4.3 Odjezd hosta 51 // 3.5 Služby ubytovacích zařízení 51 // 3.5.1 Placené a neplacené služby J 52 // 3.5.2 Služby jednotlivých pracovišť 53 // 3.6 Odpovědnost za vnesené věci a za škody způsobené // ubytovanému hostu 54 // 4 STRAVOVACÍ SLUŽBY 57 // 4.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb 57 // 4.2 Kategorizace hostinských zařízení 58 // 4.3 Nabídka produktu hostinských zařízení 60 // 4.4 Realizace produktu hostinských zařízení 62 // 4.4.1 Individuální obsluha 62 // 4.4.2 Samoobsluha 64 // 4.4.3 Kombinované systémy prodeje - obsluhy 65 // 4.4.4 Prodej pomocí automatů 66 // 4.4.5 Obsluha při společném stolování 67 // 4.5 Formy rychlého stravování 69 // 4.6 Stolování 70 // 4.7 Světová a národní gastronomie 71 // 4.8 Odpovědnost za škodu na odložených věcech hosta 72 // 5 SLUŽBY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 75 // 5.1 Význam a funkce cestovních kanceláří v rozvoji cestovního ruchu 76 // 5.2 Klasifikace cestovních kanceláří 78 // 5.3 Organizační struktura cestovních kanceláří 80 // 5.4 Spolupráce, koncentrace a integrace cestovních kanceláří 82 // 5.5 Mezinárodní spolupráce cestovních kanceláří 85 // 5.6 Produkt cestovních kanceláří 86 // 5.6.1 Poskytování informací 89 // 5.6.2 Soubor služeb cestovních kanceláří 91 // 5.6.2.1 Zájezdová činnost 91 // 5.6.2.2 Lázeňské pobyty 95 // 5.6.2.3 Kongresové akce 95 // 5.6.2.4 Lovecká turistika 96 // 5.6.2.5 Průvodcovské služby 97 // 5.6.3 Zprostředkování a poskytování jednotlivých služeb 98 //
5.6.4 Tvorba produktu cestovními kancelářemi 100 // 5.6.4.1 Zpracování trasy zájezdu - pobytu 101 // 240 // 5.6.4.2 Sestavení programu zájezdu - pobytu 103 // 5.6.4.3 Zabezpečení služeb pro účastníky zájezdu - pobytu 103 // 5.6.5 Cena produktu cestovních kanceláří 106 // 5.6.6 Nabídka produktu cestovními kancelářemi 107 // 5.6.7 Prodej produktu cestovními kancelářemi 110 // 5.6.7.1 Všeobecné a záruční podmínky cestovních kanceláří 113 // 5.6.7.2 Technika prodeje produktu 115 // 6 LÁZEŇSKÉ SLUŽBY 121 // 6.1 Indikační zaměření přírodních léčivých lázní 122 // 6.2 Materiálně-technické podmínky poskytování lázeňských služeb 124 // 6.3 Kategorizace lázeňských zařízení 124 // 6.4 Charakteristika a klasifikace lázeňských služeb 125 // 6.4.1 Základní služby 125 // 6.4.1.1 Vyšetření, ošetření a léčení 126 // 6.4.1.2 Ubytovací služby 126 // 6.4.1.3 Stravovací služby 127 // 6.4.1.4 Kulturně-společenské služby 127 // 6.4.2 Doplňkové služby 128 // 6.5 Formy lázeňských pobytů 129 // 7 KONGRESOVÉ SLUŽBY 131 // 7.1 Charakteristika a klasifikace kongresových akcí 131 // 7.2 Materiálně-technické podmínky poskytování kongresových služeb 134 // 7.3 Klasifikace kongresových služeb 135 // 7.4 Organizování kongresových akcí 136 // 7.4.1 Plánování akce 137 // 7.4.2 Příprava akce 138 // 7.4.2.1 Odborný program a časový plán akce 138 // 7.4.2.2 Místo akce a jednací místnosti 139 // 7.4.2.3 Dopravní, ubytovací a stravovací služby 139 // 7.4.2.4 Doplňkový program a doplňkové služby 140 // 7.4.2.5 Cenová kalkulace 141 // 7.4.2.6 Příprava a tisk materiálů 142 // 7.4.2.7 Propagace akce 143 // 7.4.2.8 Činnost bezprostředně před začátkem akce 144 // 7.4.3 Realizace akce 144 // 7.4.3.1 Služby během akce 144 // 7.4.3.2 Odborný program 145 // 7.4.4 Ukončení, vyúčtování a vyhodnocení akce 146 //
8 SLUŽBY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 149 // 8.1 Ubytovací služby 149 // 8.1.1 Zařízení ubytovacích služeb 150 // 8.1.2 Poskytování ubytovacích služeb 150 // 8.2 Stravovací služby 152 // 8.2.1 Zařízení stravovacích služeb 153 // 8.2.2 Poskytování stravovacích služeb 153 // 8.3 Doplňkové služby při venkovském cestovním ruchu 155 // 9 SLUŽBY VOLNÉHO ČASU A ANIMACE V CESTOVNÍM RUCHU 159 // 9.1 Volný čas a animace 159 // 9.2 К vymezení pojmu animace v cestovním ruchu 160 // 9.3 Vznik animace v cestovním ruchu 162 // 9.3.1 Změny v rozvoji cestovního ruchu jako faktor vzniku animace 162 // 9.3.2 Vznik a vývoj klubového cestovního ruchu 163 // 9.4 Zkušenosti s animací v cestovním ruchu v zahraničí 167 // 9.5 Zkušenosti s animací v cestovním ruchu v tuzemsku 168 // 9.6 Zabezpečení poskytování služeb volného času a animace // v cestovním ruchu 169 // 9.6.1 Organizačně-institucionální zabezpečení služeb volného času 170 // 9.6.2 Personální zabezpečení služeb volného času 172 // 9.6.3 Materiální zabezpečení služeb volného času 174 // 9.6.4 Ekonomické zabezpečení služeb volného času 175 // 9.7 Činnosti volného času a animace v cestovním ruchu 175 // 9.7.1 Pohybové a sportovní činnosti 178 // 9.7.2 Společenské a zábavní činnosti (styk s lidmi) 180 // 9.7.3 Tvořivé činnosti 183 // 9.7.4 Vzdělávací, poznávací a objevovací činnosti 184 // 9.7.5 Dobrodružné činnosti 186 // 9.7.6 Meditatívni činnosti 187 // 9.7.7 Činnosti pro děti a mládež 188 //
10 SMĚNÁRENSKÉ SLUŽBY 191 // 10.1 Směnárenská místa 191 // 10.2 Kurzy peněžních prostředků v cizí měně a kurzovní lístek 192 // 10.3 Předmět směnárenské činnosti 193 // 10.3.1 Nákup, prodej a směna hotových peněžních prostředků // v cizí měně 193 // 10.3.2 Honorování a prodej cestovních šeků 194 // 10.3.3 Akceptování a vystavování cestovních akreditivů 195 // 242 // 10.3.4 Akceptování a vydávání platebních karet 196 // 10.3.4.1 Manipulace s platebními kartami 197 // 10.3.4.2 Použití platebních karet v cestovním ruchu 198 // 10.3.5 Akceptováni soukromých a bankovních šeků 199 // 10.4 Peněžní pomoc konzulárních úřadu ČR českým občanům // v zahraničí 199 // 11 POJIŠTĚNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 201 // 11.1 Význam pojištění 201 // 11.2. Smlouvy upravující pojištění 202 // 11.2.1 Pojistná smlouva uzavřená přímo s klientem 202 // 11.2.2 Pojistná smlouva uzavřená s klientem zprostředkovaně 202 // 11.2.3 Smlouvy pojišťoven o spolupráci 203 // 11.3 Druhy pojištěni 203 // 11.3.1 Členění pojištění z formálního hlediska 203 // 11.3.2 Členění pojištění z obsahového hlediska 204 // 11.3.3 Připojištění 205 // 11.3.4 Asistenční služba 205 // 11.4 Postup při sjednávání pojištění a řešení pojistné události 205 // 11.4.1 Sjednání pojištění 206 // 11.4.2 Řešení pojistné události 207 //
12 SLUŽBY PASOVÝCH A CELNÍCH ORGÁNŮ 209 // 12.1 Cestovní doklady v zahraničním cestovním ruchu 209 // 12.1.1 Druhy cestovních dokladů České republiky 209 // 12.1.2 Vydávání cestovních dokladů 210 // 12.1.3 Neplatnost cestovního dokladu 211 // 12.1.4 Přestupky podle zákona o cestovních dokladech // a cestování do zahraničí 212 // 12.2 Vízum 212 // 12.3 Celní dohled a jeho provádění 215 // 12.3.1 Clo a celní sazebník 215 // 12.3.2 Dovoz zboží účastníky zahraničního cestovního ruchu 216 // 12.3.3 Vývoz zboží účastníky zahraničního cestovního ruchu 217 // 12.3.4 Celní kontrola v zahraničním cestovním ruchu 218 // 12.4 Devizová kontrola 219 // 13 ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ V ZAHRANIČNÍM CESTOVNÍM RUCHU 221 // 13.1 Zdravotní hlediska při cestě do zahraničí 221 // 13.2 Zdravotní doporučení pro pobyt v zahraničí 222 // 14 UPLATNĚNÍ INFORMATIKY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB // CESTOVNÍHO RUCHU 225 // 14.1 Počítačové rezervační systémy v cestovním ruchu 225 // 14.1.1 Vznik a vývoj rezervačních systémů 225 // 14.1.2 Charakteristika vybraných rezervačních systémů 226 // 14.1.2.1 Rezervační systémy v USA 226 // 14.1.2.2 Rezervační systémy v Evropě 227 // 14.1.2.3 Rezervační systémy v Asii a Austrálii 229 // 14.1.3 Zkušenosti s rezervačními systémy v tuzemsku 230 // 14.2 Využití internetu v cestovním ruchu 231 // 14.3 Další možnosti využití informatiky při poskytování služeb cestovního ruchu 232 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC