Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 1998
263 s. : il.

objednat
ISBN 80-7007-105-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické citace, jmenný a věcný rejstřík
Filozofie techniky - pojednání
000106937
OBSAH // Úvodní poznámky 9 // I. Informační a systémové dimenze techniky // 1. Technický svčt a jeho dimenze 15 // 2. Lze stanovit specifika technického světa? 18 // 3. Technologická činnost a technologické artefakty // jako delegovaná inteligence 20 // 4. Technologické artefakty jako společné // rozhraní (interface) 25 // 5. Integrace znalostí a hodnot ve sféře technologie 28 // Literatura 34 // II. Význam technologických znalostí // 1. Místo technologických znalostí v soustavách znalostí 35 // 2. Pojem „znalosti“ a jeho vztahy ? pojmu „poznání“ 38 // 3. Konceptuálni rámec technologických znalostí 45 // 4. Tematická a formální struktura technologických dat 48 // 5. Technologické usuzování 53 // Literatura 56 // III. Svět techniky a soustavy lidských činností // 1. Nepominutelná úloha racionálních činností // v technickém světě 57 // 2. Racionální činnost a rozhodování 61 // 3. Technologická činnost jako specifická účelově // racionální činnost 68 // 4. Technologická činnost, data a znalosti 73 // Literatura 80 // IV. Technologické artefakty jako systémy // 1. Artefakty jako výsledky cílevědomé činnosti 81 // 2. Vnitřní struktura technologického artefaktu 85 // 3. Vnější prostředí technologických artefaktu 90 // 4. Uživatelské dimenze technologického artefaktu 93 // Literatura 98 // V. Koncepční a informační príprava technologických // artefaktů // 1. In principio erat verbum 100
// 2. Primární iniciativy technologických změn 104 // 3. Projektování 111 // 4. Přijetí technologického artefaktu nebo // technologického řešení 115 // Literatura 120 // VI. Technologické artefakty a význam modelů // a modelování // 1. Pojem „modelu“ 121 // 2. Model jako artefakt s komunikační funkcí 126 // 3. Model jako homomorfní zobrazení 131 // 4. Úloha kompetence příjemce nebo uživatele modelu 134 // 5. Model jako společné rozhraní 137 // Literatura 140 // VII. Časové dimenze a technický svět // 1. Závažnost časových dimenzí 142 // 2. Časové dimenze v technologickém myšlení // a rozhodování 147 // 3. Časové horizonty, časové rytmy a cykly 152 // 4. Časová metrika v úlohách hodnocení techniky 157 // 5. Význam časového rozvrhu v koncepcích a projektech // technických systémů 161 // Literatura 164 // VIII. Prostorové dimenze, prostorové modely // a technický svět // 1. Funkce prostorových dimenzí a prostorových modelů // v technologickém myšlení a usuzování 165 // 2. Prostorové modely entit diskrétní povahy 168 // 3. Prostorové modely kontinua 173 // 4. Modely prostorové statistiky 181 // 5. Dynamické modely 188 // 6. Prostorové modely a globálni postoje k uvažovaným // technologickým řešením 197 // Literatura 201 // IX. Hodnocení a technologické myšlení a usuzování // 1. Hodnotící postoje ve světě techniky 202 // 2. Vznik a vývoj speciálního oboru hodnocení // techniky
(TA) 204 // 3. Multikriteriální hodnocení 212 // 4. Přínos hodnocení techniky pro soudobé // technologické myšlení 219 // Literatura 222 // X. Technologické myšlení, hodnoty a hodnotové // struktury // 1. Hodnoty jako integrální složka technologického // myšlení a usuzování 224 // 2. Vztahy empirických dat a hodnocení 228 // 3. Význam hodnotových dimenzí a povolání inženýra 236 // 4. Umění možného a hranice možného v technickém // světě 242 // Literatura 247 // Abstracts 249 // Věcný rejstřík 253 // Jmenný rejstřík 262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC