Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Publikace z konference
Dobřichovice : KAVA - PECH, 1997
226 s.

objednat
ISBN 80-85853-28-0 (brož.)
Pedagogika kybernetická - konference - sborníky přednášek
Vzdělávání - otázky technologické - sborníky
000106938
Předmluva ...9 // Vorwort ...9 // Introduction ...10 // I. Technologické otázky vzdělávání / Technologische Fragen der Bildung / Technological Questions of Education ...11 // LÁNSKÝ, M.: Didaktická technologie ve světle idejí J. A. Komenského ...13 // MUŽIČ, V.: Über die Wissenschaftsparadigmen und Möglichkeit ihrer Synthese in der pädagogischen Forschung ...22 // MELEZINEK, A.: Ein Beitrag zur Qualitätessicherung der Lehre - ein europäisches Technical - Teacher Training ...26 // LANDA, L. N.: Methodological Drawback of Current Educational Software and Ways to Radically Improve It ...32 // STEVER, H.: Stand und Perspektiven der Bildungsinformatik ...36 // KOUBA, L.: Faktory didaktické technologie ...39 // FRANK, H.: Zur Präzisierung des Mediensbegriffs in der Bildungstechnologie ...42 // POLÁK, J.: Doktorandské štúdium technológie vzdelávania v Slovenskej republike ...46 // ŠVEJDA, G.: Doktorandské studium pedagogiky se zaměřením na didaktickou technologii v České republice ...47 // II. VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE / BILDUNGSTECHNOLOGIE / EDUCATIONAL TECHNOLOGY ...49 // KULIČ, V.: Kognitivní psychologie pro vzdělávání ...51 // ŠEBESTA, F.: Informační model člověka ...58 // Informational Model of Human ...61 // KARL, K.: Entscheidungssituationen vor dem Einsatz von Lehrprogrammen im Unterricht - Mathematisch - logische Modellierung ...62 // PŮLPÁN, Z.: Hodnocení vágních dat prostředky fuzzy ...67 // The Evaluation of Vaguenesses Date by Fuzzy Means ...68 // KOMENDA, S., ZAPLETALOVÁ, J.: Achievement Test - Estimation in the Logistic Model ...69 // LOPUŠAN, J., LIGAS, Š.: Futurologické aspekty vzdelávania z pohledu vzdelávacej technológie ...76 // Futurological Aspects of Education from the Perspective of Educational Technology ...78 // DOHNAL, G., KOLEK, L., VÁVRA, S., ZLATNÍK, Č.: Seberegulace v interaktivních vzdělávacích programech ...79 //
FANDELOVÁ, E.: Sociálne aspekty rizikovej tendencie ...82 // ŠMÍDOVÁ, J., MAŠEK, J.: The Role of Educational Technology in the Constructivist Learning Theory ...85 // HAŠKOVÁ, A.: K problematike formovania profesijných spôsobilostí učiteľa ...90 // On Teacher’s Professional Skills ...92 // FIALOVÁ, I.: Studenti a předmět Didaktická technologie ...93 // JIROUŠKOVÁ, I.: Audiovizuální systémy v novém pojetí výuky předmětu Didaktická technologie na PedF UK v Praze ...97 // OHLÍDKOVÁ, B.: Kurzy didaktické technologie v modulovém systému studia na PedF UK ...100 // III. POČÍTAČE V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ / RECHNER IM BILDUNGSPROZESS / COMPUTERS IN EDUCATION ...105 // КАМКЕ, I.: Možnost klasifikace softvéru v pedagogické oblasti ...107 // STOFFOVÁ, V.: Tvorba didaktického softvéru a jeho využívanie vo vyučovaní ...116 // DOSEDLA, Z.: Proč používat počítače při výuce na ZŠ ...120 // SÝKORA, R., ZOCHOVÁ, Z : Multimediální výukové programy ...125 // STOFFOVÁ, V., STOFF A, J.: Automatizace testování vědomostí počítačem ...128 // KUDĚLKA, M., SNÁŠEL, V.: Informatika jako nástroj pro experiment v mátematice ...131 // ČERNÝ, J.: „Mathematica“ a geometrie ...133 // DOČKAL, J.: Vliv počítačů na výuku matematiky ...137 // KUDĚLKA, M., SNÁŠEL, V. a kol.: Tvorba počítačových programů v rámci studentských prací 140 // ČIPERA, J. a kol.: Individualizace procesu osvojování učiva pomocí počítačových programů ...142 // HALBYCH, J., SUCHOMEL, P., ŠÍL, P., ŽÁK, Z.: Examinační počítačové programy ve výuce chemie ...145 // JONES, G. A., JONES, S. R.: Contexts and Considerations in the Implementation of Computer Aided Language Learning ...147 // ZEMAN, V.: Experimentální využití počítačů к prověřování znalostí cizích jazyků ...151
CYRUS, P.: Koncepce počítačové podpory výuky strojírenských předmětů na VŠ s pedagogickým zaměřením ...155 // OHLER, J. Online Community ...158 // IV. KOLOKVIUM DOKTORANDŮ TECHNOLOGIC VZDĚLÁVÁNÍ /KOLLOQUIUM DOKTORANTEN DER BILDUNGSTECHNOLOGIE / COLLOQUIUM DOCTORANDS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY ...163 // POLÁKOVÁ, E.: Systémovo modelový prístup k riešeniu problematiky technológie vzdelávania ...165 // BÍLEK, M.: Elementy systémové didaktiky v počítačem podporované výuce přírodním vědám ...170 // RYCHTERA, J.: Přírodovědný experiment a současné vzdělávací technologie ...174 // LIGAS, Š.: Farebnosť ovplyvňuje kreativitu a kognitivně schopnosti ...178 // TESAŘ, J.: Počítačové modelování jako výukový prostředek ...182 // MLČKOVÁ, M.: Distanční vzdělávání mění roli CAL ...186 // MAŠEK, J.: Mediální pedagogika, vzdělání a společnost ...189 // BURGEROVÁ, J.: Modely vzdělávacej informatiky vo vysokoškolskej výučbe technologie vzdělávania ...193 // POLÁŠKOVÁ, D.: Motivační prvky v počítačových výukových programech ...196 // PANUŠOVÁ, M.: Proces komunikace z hlediska výuky cizího jazyka ...199 // PEJSAR, Z.: Navození multimediálního pořadu ve vyučovací hodině na 2. stupni ZŠ ...202 // GERGELOVÁ, Z.: Využitie programovacieho jazyka Šimle Micro Prolog vo vyučovacom procese na základných školách ...206 // ROSINSKÝ, R.: Stavebnice LegoDacta a ich motivačná hodnota v tématickom prístupe vo vyučovaní na I. stupni ZS ...209 //
V. PREZENTACE FIREM ČINNÝCH V OBORU TECHNOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ / PRÄSENTATION DER FIRMEN IN BILDUNGSTECHNOLOGIE / PRESENTATION OF COMPANIES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY ...213 // SLÁDEK, E.: Prezentace firmy Schola nova - Comenium ...215 // ČERVENKA, R.: LEDA - Česká multimediální encyklopedie ...216 // CHRDLE, P.: KAVA-PECH ve službách vysokým školám a výzkumu ...218 // VI. Závěry konference a autoři příspěvků/ Konferenzschliisse und Autoren der Beiträge / Conference Concludes and Authors of the Addresses ...221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC