Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.2) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
183 s.

objednat
ISBN 80-7178-609-8 (brož.)
Spektrum
angličtina
Obsahuje úvod, poznámky
Přeloženo z angličtiny
Psychoanalýza - pojednání
000106946
Obsah // KAPITOLA I. // Nevědomí (Phil Mollori)...9 // 1. Chlípný vetřelec...9 // 2. Je nevědomí oprávněným pojmem?... 10 // 3. Prdy, skvrny a lži...13 // 4. Sny...16 // 5. Jak sny vyjadřují myšlenky - sdružování a přemísťování 22 // 6. Kognitivní nevědomí - šílený logik a oblak významů...26 // 7. Nevědomý modus myšlení při psychotických stavech...29 // 8. Psychotické vyhoštění...32 // 9. Nevědomé reprezentace v běžném životě...33 // 10. Varování a rady z nevědomí...35 // 11. Nevědomá reprezentace děsivé skutečnosti...36 // 12. Různé oblasti nevědomí...37 // 13. Neuropsychologické nevědomí...40 // 14. Hierarchické, nebo vícenásobné vědomí?...41 // 15. Nekonečné nevědomí...42 // 16. Poznámky... 44 // KAPITOLA II. // Afekty a emoce (Graham Music)...49 // 1. Úvod...49 // 2. Pudy a instinkty...52 // 3. Zvládání ztráty...55 // OBSAH 5 // 4. Raná zkušenost a emoční stavy...58 // 5. Odstřižení od pocitů...62 // 6. Dostat to z krku...66 // 7. Házení kamenů ze skleníku...67 // 8. Záplava pocitů...70 // 9. Emoční tělo...73 // 10. Být šťastný...75 // 11. Závěr...79 // 12. Poznámky... 81 // KAPITOLA III. // Úzkost (Ricky Emanuel)... 83 // 1. Úvod... 83 // 2. Co je úzkost?...84 // 3. Vytěsnění...86 // 4. Automatická a signální úzkost... 87 // 5. Vázání úzkosti... 90 // 6. Pohled Melanie Klein na úzkost...91 // 7. Hra a fantazie...95 // 8. Děs...98 // 9. Depresivní úzkost...100
// 10. Úzkost kvůli učení... 102 // 11. Zadržení úzkosti...103 // 12. Separační úzkost... 106 // 13. Vědění a nevědění - úzkost zahrnující učení, růst a vývoj... 109 // 14. Bezejmenná hrůza, pojmenování a chybné zadržení 111 // 15. Předtucha emoce... 113 // 16. Poznámky... 113 // KAPITOLA IV. // Fantazie (Julia Segal)... 117 // 1. Úvod... 117 // 2. Základní idea-denní snění... 117 // 3. Denní snění s dlouhodobými účinky... 119 // 4. Maskování...119 // 6 TÉMATA PSYCHOANALÝZY I. // 5. Interpretace...121 // 6. Freudovský pohled...123 // 7. Sny...125 // 8. Klein - dětská hra... 126 // 9. Fantazie jakožto vnímání...129 // 10. Primitivní fantazie... 131 // 11. Fantazie o hladu...133 // 12. Důležitost pravdy...134 // 13. Fantazie v akci...135 // 14. Funkce fantazie - zvládání konfliktů...141 // 15. Fantazie o rozštěpení matky znamenají rozštěpení self 142 // 16. Popření... 143 // 17. Poradenství, psychoterapie, psychoanalýza... 144 // 18. Aplikace uvedených myšlenek mimo poradnu...145 // 19. Psychoanalýza...146 // 20. Závěr...147 // 21. Poznámky... 148 // KAPITOLA V // Hysterie (Julia Borossa)... 149 // 1. Záhady, definice...149 // 2. „Hystorický“ přístup...151 // 3. Mysl, hmota a chování... 152 // 4. Charcot a divadlo materialismu...155 // 5. Síla sugesce... 157 // 6. Nedůvěryhodné pacientky - viděny, ale neslyšeny...160 // 7. Hysterie a „léčba mluvením“... 162 // 8. Sexualita, svádění
a oidipský komplex...167 // 9. Dora, Freud a nepoddajnost touhy...168 // 10. Hysterie, feminismus a psychoanalýza...170 // 11. Úskalí mužnosti... 173 // 12. Čáry, máry a je fuč...176 // 13. Hysterie a důsledky...179 // 14. Poznámky... 181 // obsah 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC