Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
9. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007
575 s., [92] s. barev. obr. příl.: il., mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7182-213-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 555-556 a rejstřík
000107090
/6/ // Obsah // Obecné vlastnosti živých soustav ...16 // Taxonomie organismů...16 // Přehled přirozeného systému živé přírody...16 // NEBUNĚČNl (podbuněční) (Subcellulata) ...17 // Praorganismy (Eobionta, Progenota) ...17 // Viry (Víra)...17 // PROKARYOTA ...19 // Bakterie (Bacteria)... 19 // Sinice (Cyanophyta)...20 // Prochlorofyty (Prochlorophyta)...21 // JADERNÍ (Eukaryota) ...21 // Stavba a struktura rostlinné buňky ...21 // Rozmnožování eukaryotických buněk (mitóza)...23 // Meióza...23 // Osmotické jevy v buňce...24 // Rostlinná pletiva...24 // Pletiva dělivá...25 // Pletiva trvalá...25 // Pletiva krycí...25 // Pletiva vodivá ...26 // Pletiva základní ...28 // Rostlinné orgány vegetativní...28 // Kořen ...28 // Stonek...29 // List ... 31 // Rozmnožovací orgány semenných rostlin...32 // Barevná obrazová příloha: MikrosnImky prokaryot, // ROSTLINNÝCH PLETIV A ŘAS ...Z3 Str. 32 // Opylení a oplození ...33 // Plody a jejich rozdělení...33 // Látkové složení rostlinného těla ...34 // Životní funkce a individuální vývoj rostlin...35 // Fotosyntéza ...35 // Dýchání...36 // Kvašení ...38 // Vodní režim rostliny...38 // Minerální výživa rostlin...40 // Růst rostlin...40 // Individuální vývoj rostlin...41 // Rozmnožováni rostlin ...42 // Dráždivost a pohyby rostlin ...43 // SYSTÉM ROSTLINNÉ ŘÍŠE... ...44 // Podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY (Protobionta) ...44 // Oddělení: RUDUCHY (Rhodophyta)
...45 // Oddělení: ZELENÉ ŘASY (Chlorophyta)...45 // Třída: ZELENIVKY (Chlorophyceae)... 45 // Třídy: KADEŘNATKOVITÉ, ŽABOVLASOVITÉ, TRUBICOVKOVITÉ ... 47 // Obsah // /7/ // Třída: SPÁJWKY(Conjugatophyceae) ...48 // Třída: PAROŽNATKY (Charophycecie) ...48 // VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta)...48 // Oddělení: RYNIOFYTY (Rhyniophyta) ...49 // Oddělení: MECHOROSTY (Bryophyta)...49 // Barevna obrazová příloha: Rostliny, houby a lišejníky...za str. 48 // Oddělení: PLAVUNE (Lycopodiophyta)...51 // Oddělení: PŘESLIČKY (Equisetophyta)...51 // Oddělení: KAPRADINY (Polypodiophyta)...51 // Oddělení: LYGINODENDROVÉ (Lyginodendrophyta)...51 // Oddělení: CYKASY (Cycadophyta) ...53 // Oddělení: JINANY (Ginkgophyta) ...53 // Oddělení: JEHLIČNANY (Pinophyta) ...53 // Oddělení: ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ (Magnoliophyta)...55 // Třída: ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ (Magnoliopsida) ...56 // Třída: ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ (Liliopsida)...57 // Říše: HOUBY (Fungi) ...57 // Oddělení: CHYTRIDIOMYCETY (Chytridiomycota)...58 // Oddělení: MIKROSPORIDIE (Microsporidiomycota)...58 // Oddělení: ZYGOMYCETY (Zygomycota) ...58 // Oddělení: HOUBY VŘECKOVÝTRUSNÉ (Ascomycota) ...59 // Třída: KVASINKY (Endomycetes, Hemiascomycetes)...59 // Třída: VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY (Ascomycetes)...60 // Oddělení: HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ (Basidiomycota)...61 // EKOLOGIE ROSTLIN A HUB...64 // Základní pojmy...64 // Organismy a prostředí...64 // Abiotické prostředí
...64 // 1. Sluneční záření...64 // 2. Teplota prostředí...65 // 3. Voda...65 // 4. Půda...65 // 5. Atmosféra...66 // Ekologie populace...67 // Ekologie společenstva...68 // Ekosystém...69 // Biomy ...69 // Rozšíření rostlin na Zemi...69 // Fytogeografické členění Země...69 // Fytogeografie ČR ...70 // Doplňky...71 // Chemické složení bakteriální buňky...71 // Pohlavní rozmnožování bakterie Escherichia coli...71 // Golgiho systém...72 // Přehled buněčných struktur...72 // Anatomie C3 listu ...73 // Anatomie C4 listu ...73 // Listy ...73 // Květní vzorec ...74 // Květní diagram ...74 // Fotosyntéza...75 // Calvinův cyklus ...76 // Kyseliny adenosinfosforečné a přenos energie v buňce ...79 // // /8/ // Obsah // Životní cyklus paličkovice nachové...79 // Životní cyklus rzi travní...79 // Říše: CHROMISTA (Chromista) ... // Kmen: CHROMOFYTA (Chromophyta) ... // Třída: ZLATIVKY (Chrysophyceae)... // Třída: ROZSIVKY (Bacillariophyceae)... // Třída: HNĚDÉ ŘASY (Phaeophyceae)... // Kmen: OOMYCETY (řasovky) (Oomycota) ... // Říše: PRVOCI (Protozoa) ... // Kmen: BlCÍKOVCI (Mastigophora)... // Kmen: KOŘENONOŽCI (Rhizopoda) ... // Kmen: PAPRSKOVCI (Actinopoda)... // Kmen: VÝTRUSOVCI (Sporozoa, Apicomplexa) // Kmen: HLENKY (Mycetozoa, Myxomycota) . .. // Kmen: NÁDOROVKY (Plasmodiophorida) . . . . // Kmen: NÁLEVNÍCI (Ciliophora) ... // Kmen: KRÁSNOOČKA (Euglenozoa)... // Kmen: OBRNÉNKY (Dinozoa) ... // 82 // .82
// .82 // .82 // 83 // .83 // .84 // .85 // .85 // .86 // .87 // .88 // .88 // .88 // Říše: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)...91 // CHARAKTERISTIKA ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY ...91 // VZNIK MNOHOBUNÉCNOSTI ...91 // DIBLASTICA ... 92 // Kmen: VLOCKOVCI (Placozoa) ... 92 // Kmen: HOUBOVCl (Porifera) ... 92 // Kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria)... 95 // Kmen: ŽEBERNATKY (Ctenophora) ... 98 // Kmen: MORULOVCI (Mesozoa) ... 98 // TRIBLASTICA... 98 // Kmen: PLOŠTÉNCI (Plathelminthes)... 99 // Kmen: PÁSNICE (Nemertini) ...102 // Kmen: VÍŘNÍCI (Rotatoria))...102 // Kmen: HLÍSTI (Nemathelminthes) ...102 // Kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)...104 // Kmen: KROUŽKOVCI (Anne/idaJ ...110 // Kmen: DRÄPKOVC1 (Onychophora) ...113 // Kmen: ČLENOVCI (Arthropoda) ...113 // Podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobita)...114 // Podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)...114 // Třída: HROTNATCI (Merostomata)...114 // Třída: PAVOUKOVCI (Arachnida)...115 // Podkmen: ŽABERNATÍ (Branchiata)...119 // Obsah // /9/ // rada: KORÝŠI (Crustacea)... 119 // Podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheam)...123 // reda: MNOHONOŽKY (Diplopoda)...123 // reda: STONOŽKY (Chilopoda)...123 // Třída: CHVOSTOSKOCI (Collembola) ...123 // reda: HMYZ (Insecta)...123 // Kmen: CHAPADLOVCI (Tentaculata) ...135 // Kmen: OSTNOKOŽCI (Echinodermata)...135 // Kmen: POLOSTRUNATCI (Hemichordata) ...136 // Kmen: STRUNATCI (Chordata)...137 // Podkmen: PLÁŠTĚNCI (Tunicata)...137 // Podkmen: KOPINATCI (Cephalochordata) ...138 // Podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata)...139
// reda: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata) ...140 // reda: PANCÍRNATCI (Placodermi) ...141 // reda: PARYBY (Chondrichthyes) ...141 // reda: RYBY (Osteichthyes)...143 // reda: OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) ...153 // Třída: PLAZI (Reptilia) ... 158 // Třída: PTÁCI (Aves)...167 // Třída: SPAICI (Mammalia)...185 // Barevna obrazová příloha: Živočichové...za str. 192 // HISTORICKÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE...204 // EVOLUCE ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ŽIVOČICHŮ...206 // reiní pokryv...206 // Soustava opěrná...206 // Svalstvo...207 // Nervová soustava...’...207 // Smyslové orgány ...208 // Trávicí soustava...209 // Dýchací soustava...210 // Cévní soustava...211 // Vylučovací a rozmnožovací soustava ...213 // ETOLOGIE ŽIVOČICHŮ...214 // Evoluce chování...214 // Vrozené chování...215 // Instinktivní chování...217 // Chování podmíněné látkovou výměnou ...217 // Chování ochranné a komfortní...218 // Rozmnožovací chování...220 // Sociální chování...221 // Komunikace živočichů...222 // Získané chování...224 // ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ ...226 // Ekologická nika...226 // Živé systémy ...228 // Potravní ekologie...229 // Populační ekologie...230 // BarevnA obrazová příloha: Biomy ...za str. 232 // Rozšíření živočichů ...233 // Areály výskytu živočišných druhů ...234 // Zoogeografické oblasti...236 // Ekologie rozmnožování ...237 // // ? // / 10/ // Obsah // Pohyb obratlovců...238 // Biologické
rytmy ...240 // Domestikace a laboratorní chovy živočichů ...240 // Divoká zvířata ...241 // původ a vývoj Člověka...244 // Metody určování stáří paleontologických nálezů...244 // Systematické zařazení člověka...244 // Barevna obrazová příloha: Evoluce člověka ...za str. 248 // Etnická antropologie...249 // ORGÁNOVÉ SOUSTAVY...249 // Tkáně ...249 // Soustava kosterní...251 // Soustava svalová ...255 // SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ...257 // Soustava oběhová...257 // Soustava dýchací ... 263 // Soustava trávicí ...266 // Soustava vylučovací...272 // Soustava kožní...273 // SOUSTAVY REGULAČNÍ ...275 // Řízení látkové (hormonální)...275 // Řízení nervové (reflexní) ...277 // Tělesná teplota a její udržování...284 // Ústrojí smyslová...285 // BarevnA obrazová příloha: Anatomie člověka ...za str. 288 // SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ...291 // Pohlavní soustava muže...291 // Pohlavní soustava ženy...292 // INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA...294 // Vývoj před narozením...294 // Vývoj po narození...296 // ÚVOD DO STUDIA OBECNÉ GENETIKY...298 // Molekulární základy dědičnosti ...298 // Genetika prokaryotické buňky ...301 // Genetika eukaryotické buňky ...303 // Dědičnost mnohobuněčného organismu...303 // Dědičnost kvalitativních znaků...304 // Barevná obrazová příloha: Od linného ke genovému inženýrství ---za str. 304 // Dědičnost kvantitativních znaků...309 // Mimojademá dědičnost
...310 // Genetická proměnlivost...310 // Základy genetiky populací ...312 // Genetika člověka ...313 // J // Obsah // /11 / // Dědičné choroby a dispozice...313 // Genové inženýrství...314 // Doplňky ...319 // Zjednodušené schéma vývoje krevních buněk ...319 // Lymfocyty B a lymfocyty T...320 // AIDS ...321 // Zevní projevy srdeční činnosti - EKG ...321 // Kalorické tabulky...321 // Přehled vitaminů ...322 // Gametogeneze ...324 // Mendelův životopis ...324 // Struktura a složení nukleových kyselin...325 // Přehled proteinogenních aminokyselin...327 // Dědičnost krevních skupin...328 // Příklady genetických chorob člověka...328 // Zkoumání rodokmenu...330 // Cytogenetika člověka...331 // Příklady z genetiky... 333 // Obecné vlastnosti společné všem živým soustavám ...336 // Stupeň složitosti organismů ...336 // BUNĚČNÁ BIOLOGIE...336 // Biomembrány...337 // Příjem a výdej látek buňkou...338 // PROKARY OTNl ORGANISMY...339 // Fyziologie prokaryot ...339 // Rozdělení prokaryot podle výživy ...340 // Genetika prokaryot...341 // Evoluce prokaryot ...341 // Taxonomie a systém prokaryot...341 // EUKARYOTNl ORGANISMY...341 // Jednobuněčné organismy ...341 // Mnohobuněčné organismy ...342 // Rozmnožování buněk, buněčný cyklus...342 // Diferenciace tkáňových buněk ...343 // Nádorové buňky...343 // ENERGETIKA ŽIVÝCH SYSTÉMŮ...343 // Přeměna chemické energie v pohybovou - molekulové motory
...343 // Přeměny energie v buňkách ...346 // Termodynamika živých systémů ...346 // VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI...347 // Názory na vznik života...347 // Kreační teorie...347 // Teorie samozplození...347 // Teorie panspermická...348 // Teorie evoluční abiogeneze...348 // /12/ // Obsah // BIOLOGICKÁ EVOLUCE ...352 // Vývoj evolučních teorií...352 // Lamarckismus ...352 // Darwinismus ...352 // Jiné názory na evoluci ...355 // ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ...356 // Vývoj vztahů člověka a prostředí ...356 // Růst lidské populace...356 // Člověk zemědělec ...356 // Člověk výrobce a spotřebitel ...357 // PROBLÉMY EKOLOGICKÉ...357 // Problémy znečištění ovzduší...357 // Znečištění vod ...359 // Ohrožení půdy a lesů ...359 // Odpady a jejich hromadění...359 // Idea ozdravení planety ...360 // OCHRANA PŘÍRODY ... . .360 // Doplňky...362 // Vznik fotochemického smogu...362 // Použití termodynamiky v teorii ontogeneze a fylogeneze ...363 // Buněčný odpad (ubikvitinace)...363 // Goldova teorie vzniku života na Zemi ...364 // PROKARY OTA...366 // 1. Práce s mikroskopem ... 368 // 2. Pozorování kolonií Azotobacter chroococcum...369 // ROSTLINNÁ BUŇKA, PLETIVA, ORGÁNY...370 // 3. Pozorování rostlinných buněk a jejich struktur ...373 // 4. Pozorování fází mitózy...373 // 5. Pozorování průduchů a trichomů...375 // 6. Cévní svazky ve stoncích ...376 // ŽIVOTNÍ FUNKCE A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ROSTLIN...378 // 7. Důkaz
bílkovin v rostlinném těle...381 // 8. Důkaz a reakce sacharidů ...382 // 9. Škrob a celulóza...383 // 10. Asimilační barviva ...385 // 11. Stanovení osmotické hodnoty rostlinné buňky...386 // NIŽŠÍ A VYŠŠÍ ROSTLINY ...389 // 12. Pozorování řasy šroubatky a rašeliníku...392 // 13. Rozbor květu ...393 // HOUBY...395 // 14. Pozorování kvasinek...397 // 15. Pozorování plísně hlavičkové a štětičkovce...398 // EKOLOGIE ROSTLIN A HUB ...401 // CHROMISTA A PRVOCI...405 // 16. Pozorování prvoků ...406 // Obsah // /13/ // DIBLASTICA ...413 // 17. Pozorování živočišných hub a žahavců...414 // SCHIZOCOELNÍ A PSEUDOCOELNÍ...418 // 18. Pozorování ploštěnců a hlístů ...419 // COELOMOVl - NECLÁNKOVANÍ ...422 // 19. Pozorování měkkýšů...424 // COELOMOVl - ČLÁNKOVANÍ STEJNOCENNĚ...428 // 20. Pozorování kroužkovců...429 // COELOMOVl - ČLÁNKOVANÍ NESTEJNOCENNĚ ...434 // 21. Pozorování členovců...436 // DRUHOÚSTl - BEZBLANNl...442 // 22. Pozorování bezblanných...445 // DRUHOÜST1 - BLANATl ...451 // 23. Pozorování ptáků ...456 // 24. Pozorování savců ...462 // FYLOGENEZE DRUHÜ A EVOLUCE ORGÁNŮ...465 // 25. Fylogeneze a evoluce orgánů ... 468 // ETOLOGIE ...473 // 26. Etologická pozorování ...476 // EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ...478 // 27. Ekologická pozorování...481 // PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, ORGÁNOVÉ SOUSTAVY...487 // 28. Epitely a pojivá...490 // 29. Svaly ...492 // SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ...494
// 30. Krevní tělíska...499 // 31. Oběhová soustava...500 // 32. Zátěžové testy...502 // 33. Anatomie trávicí soustavy...503 // 34. Vlastnosti slin...505 // 35. Dýchací soustava ...506 // 36. Močové ústrojí a kůže...508 // 37. Dermatoglyfika...509 // SOUSTAVY REGULAČNÍ ...512 // 38. Anatomie regulační soustavy...517 // 39. Smyslové orgány ...518 // SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ, INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA ...521 // 40. Rozmnožovací soustava ...523 // OBECNÁ GENETIKA...526 // 41. Genetická rovnováha a genový posun...530 // 42. Izolace DNA z buněk cibule kuchyňské...533 // OBECNÁ BIOLOGIE ...535 // 43. Nadmakromolekulámí struktury ...539 // ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ ...542 // 44. Toxické látky v prostředí 1...544 // 45. Toxické látky v prostředí II...545 // Souhrnný test z biologie...547 // Doporučená literatura...555 // Rejstřík ...557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC