Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Idea servis, 1996

objednat
ISBN 80-85970-11-2
000107094
Rekat.
ÚVOD // З // 1 SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU___ 5 // 1.1 Podstata a zvláštnosti služeb cestovního ruchu___ 6 // f l.ŽKIasifikace a charakteristika služeb cestovního ruchu___ 8 // 1.3 Komplexnost služeb cestovního ruchu___ 11 // 1.4 Občanskoprávní aspekty poskytování služeb cestovního ruchu___ 12 // 2 SLUŽBY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ___ 17 // 2.1 Význam a funkce cestovních kanceláří v rozvoji cestovního ruchu 17 // 2.2 Klasifikace cestovních kanceláří___ 18 // 2.3 Cestovní kanceláře v ČR___ 19 // 2.4 Organizační struktura cestovní kanceláře___ 23 // 2.5 Sortiment služeb cestovních kanceláří___ 24 // 2.5.1 Zájezdová činnost___ 25 // 2.5.1.1 Organizačně-technické zabezpečení zájezdů___ 26 // 2.5.1.2 Ceny zájezdů ___ 27 // 2.5.1.3 Nabídka a prodej zájezdů___ 29 // 2.5.2 Specifické služby cestovních kanceláří___ 35 // 2.5.2.1 Obstarávání lázeňských léčebných pobytů___ 35 // 2.5.2.2 Kongresové akce___ 35 // 2.5.2.3 Lovecká turistika ___ 36 // 2.5.2.4 Ostatní specifické služby___ 37 // 3 DOPRAVNÍ SLUŽBY___ 39 // (’3.1 Služby železniční dopravy___ 39 // 3.1.1 Materiálně technické podmínky poskytování služeb___ 40 // 3.1.2 Sortiment poskytovaných služeb___40 // 3.1.3 Práva a povinnosti cestujících___ 41 // 3.1.4 Jízdní řády___ 42 // 3.1.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace___ 43 // 3.2 Služby letecké dopravy___ 45 // 3.2.1 Materiálně technické podmínky poskytování služeb___
45 // 3.2.2 Sortiment poskytovaných služeb___ 46 // 3.2.3 Práva a povinnosti cestujících___ 47 // 3.2.4 Letové řády___49 // 3.2.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace___ 50 // 3.2.6 Kódy ICAO a IATA v dopravních ceninách___ 52 // ( 3.3 Služby silniční dopravy___ gg // 3.3.1 Materiálně technické podmínky poskytování služeb___gg // 3.3.2 Sortiment poskytovaných služeb___ gg // 3.3.3 Práva a povinnosti cestujících___ gg // 3.3.4 Jízdní řády___gg // 3.3.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace___ gg // 3.4 Služby vodní dopravy___ 57 // 3.4.1 Materiálně technické podmínky poskytování služeb___ gg // 3.4.2 Sortiment poskytovaných služeb___gg // 3.5 Služby ostatní dopravy___ gg // 4 UBYTOVACÍ SLUŽBY___ // ---63 // 4.1 Kategorizace ubytovacích zařízení___03 // 4.2 Péče o hosta v ubytovacím zařízení___07 // 4.2.1 Příchod hosta___ 08 // 4.2.2 Pobyt hosta___08 // 4.2.3 Odjezd hosta Ѳ9 // 4.3 Služby v ubytovacím zařízení___09 // 4.3.1 Placené a neplacené služby 70 // 4.3.2 Služby jednotlivých pracovišť___ 70 // 4.4 Odpovědnost za vnesené věci a jiné škody způsobené ubytovanému hostu 72 // 4.5 Základní evidence v ubytovacím zařízení a možnosti jejího zpracování výpočetní technikou___ 73 // 4.6 Rezervační registrační systém ubytovacích zařízení___ 78 // 4.7 Ceny služeb ubytovacích zařízení a způsoby jejich zúčtování s hostem 80 // 5 STRAVOVACÍ SLUŽBY___ 85 // 5.1 Kategorizace
hostinských zařízení___ 85 // 5.2 Nabídka a prodej v hostinských zařízeních___ 88 // 5.2.1 Jídelní a nápojový lístek___ 88 // 5.2.2 Formy prodeje___ 89 // 5.2.3 Rychlé formy stravování 91 // 5.3 Stolování___ 92 // 5.4 Odpovědnost za škodu na odložených věcech hosta 92 // 5.5 Světová a národní gastronomie 93 // 6 LÁZEŇSKÉ SLUŽBY___. 99 // 6.1 Kategorizace lázeňských zařízení 100 // 6.2 Služby lázeňské péče___101 // 6.2.1 Základní služby___101 // 6.2.2 Doplňkové služby___ 103 // 6.3 Formy lázeňských pobytů___ . 104 // 7 POJIŠTĚNÍ V CESTOVNÍM RUCHU // 7.1 Druhy pojištění___ // 107 // 108 // 7.1.1 Hromadné sdružené pojištění účastníků zájezdů v tuzemsku // a účastníků hromadných cest v rámci individuální turistiky do ciziny organizované cestovní kanceláří___ 109 // 7.1.2 Hromadné sdružené pojištění účastníků zájezdů a pobytů v zahraničí organizovaných cestovní kanceláří___ 110 // 7.1.3 Devizové pojištění léčebných nákladů pro případ úrazu nebo___ // onemocnění v zahraničí___ 112 // 7.2 Hlášení a likvidace pojistných událostí___ 114 // SMĚNÁRENSKÉ SLUŽBY___ 115 // 8.1 Směnárenská místa___ 115 // 8.2 Kurs měny a kursovní lístek___ 116 // 8.3 Předmět směnárenské činnosti___ 116 // 8.4 Devizové účty fyzických osob___ 119 // 8.5 Peněžní pomoc konzulárních úřadů ČR českým občanům v zahraničí 120 //  SLUŽBY PASOVÝCH A CELNÍCH
ORGÁNŮ___ 123 // 9.1 Cestovní doklady v zahraničním cestovním ruchu___ 123 // 9.1.1 Druhy českých cestovních dokladů___ 123 // 9.1.2 Vydávání českých cestovních dokladů___ 125 // 9.1.3 Neplatnost českých cestovních dokladů___ 126 // 9.1.4 Přestupky podle zákona o cestovních dokladech a cestování // do zahraničí___126 // 9.1.5 Vízum___127 // 9.2. Celní řízení v zahraničním cestovním ruchu___ 130 // 9.2.1 Celní kontrola v zahraničním cestovním ruchu___ 133 // 9.3 Devizová kontrola___133 // 9.3.1 Vývoz a dovoz české měny a jiných hodnot znějících na českou měnu 134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC