Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:54x 
BK
Příručka
4., rozš. vyd.
Praha : Maxdorf, c2008
499 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-169-1 (váz.)
Jessenius
Obsahuje bibliografii na s. 464-477 a rejstřík
000107169
O autorce 10 // Předmluva 12 // Předmluva ke čtvrtému vydání 13 // 1 Úvod 14 // 2 Základy funkční anatomie, biomechaniky a funkce páteře 20 // 2.1 Páteř jako celek 20 // 2.2 Pánev a sakroiliakální klouby 24 // 2.3 Funkční anatomie bederní páteře 27 // 2.4 Funkční anatomie hrudní páteře 27 // 2.5 Funkční anatomie krční páteře 28 // 2.6 Funkce páteře jako celku 34 // 3 Etiopatogeneze funkčních vertebrogenních poruch a jejich klinické projevy 41 // 3.1 Teorie zánětlivého původu 41 // 3.2 Degenerativní změny 42 // 3.3 Funkční poruchy páteře 46 // 3.4 Klinické projevy funkční kloubní blokády 55 // 3.5 Bolest a pohybový systém 57 // 3.6 Reflexní změny 58 // 3.7 Příčiny vzniku funkčních kloubních blokád 66 // 4 Vyšetřování a diagnostika funkčních vertebrogenních poruch 68 // 4.1 Anamnéza 68 // 4.2 Objektivní funkční vyšetření páteře 70 // 4.3 Vyšetření stoje 73 // 4.4 Vyšetření chůze 75 // 4.5 Vyšetření aktivních pohybů 76 // 4.6 Vyšetření pánve 78 // 4.7 Vyšetření bederní páteře 98 // 4.8 Vyšetření torakolumbálního přechodu 107 // 4.9 Vyšetření hrudní páteře 109 // 4.10 Vyšetření krční páteře 121 // 4.11 Vyšetření cervikotorakálního přechodu vsedě 129 // 4.12 Vyšetření krční páteře vleže 132 // 4.13 Vyšetření cervikotorakálního přechodu vleže na boku 138 // 4.14 Vyšetření nejčastěji zkrácených a oslabených svalů 140 // 5 Funkční rtg vyšetření a základní rtg diagnostika páteře 152 // 5.1 Páteř jako celek 153 // 5.2 Rtg pánve a bederní páteře 154 // 5.3 Rtg hrudní páteře 161 // 5.4 Rtg krční páteře 163 // 5.5 Funkční rtg studie 168 // 5.6 Kdy je nutno mít rtg páteře a kdy zhotovit nový snímek 169 // 6 Terapie vertebrogenních poruch 170 // 6.1 Trakční léčba 170 // 6.2 Reflexní léčba 171 //
6.3 Farmakoterapie vertebrogenních poruch 194 // 6.4 Léčebná tělesná výchova 198 // 6.5 Lázeňská léčba 199 // 6.6 Chirurgická léčba 199 // 7 Specifická léčba funkčních vertebrogenních poruch 200 // 7.1 Technické provedení mobilizace a manipulace 201 // 7.2 Měkké techniky 209 // 7.3 Technika uvolňování svalových spasmů 209 // 7.4 Mobilizace 212 // 7.5 Používané techniky mobilizace a manipulace 212 // 7.6 Manipulace 214 // 7.7 Mobilizace sakroiliakálního kloubu 217 // 7.8 Manipulace sakroiliakálního kloubu 222 // 7.9 Manipulace kostrče 223 // 7.10 Mobilizace bederní páteře 224 // 7.11 Manipulace bederní páteře 239 // 7.12 Mobilizace torakolumbálního přechodu 243 // 7.13 Manipulace torakolumbálního přechodu 246 // 7.14 Mobilizace hrudní páteře a žeber 248 // 7.15 Manipulace hrudní páteře 260 // 7.16 Manipulace žeber a kostotransverzálních kloubů 266 // 7.17 Mobilizace krční páteře 270 // 7.18 Manipulace krční páteře 284 // 7.19 Manipulace cervikotorakálního přechodu 294 // 8 Cviky při vertebrogenních obtížích 298 // 8.1 Cvičení pro uvolnění svalových spasmů a protažení zkrácených svalů 299 // 8.2 Některé rotační cviky pro uvolnění páteře 305 // 8.3 Cílené uvolňovací cvičení - automobilizace 310 // 9 Klinická symptomatologie funkčních vertebrogenních poruch a jejich terapie 326 // 9.1 Akutně vzniklé vertebrogenní obtíže 326 // 9.2 Bolesti v křížobederní krajině 333 // 9.3 Bolesti v zádech, v oblasti hrudní páteře a žeber 354 // 9.4 Bolesti v krajině ramene 363 // 9.5 Cervikobrachiální syndrom 372 // 9.6 Úžinové syndromy 375 // 9.7 Bolesti krční páteře 383 // 9.8 Bolest hlavy-dělení 386 // 9.9 Primární bolesti hlavy 386 // 9.10 Cervikokraniální syndrom 388 // 9.11 Cervikální závrať 390 // 9.12 Anteflexní bolest hlavy 393 // 9.13 Retroflexní bolest hlavy 394 //
9.14 Bolest hlavy v důsledku poruchy statiky páteře 395 // 9.15 Stavy po úrazech krční páteře 395 // 9.16 Poranění způsobená prudkou akcelerací nebo brzděním - „Whiplash injury“ 396 // 9.17 Některé anomálie krční páteře 398 // 9.18 Radikulární syndromy 400 // 9.19 Úžinové syndromy na dolních končetinách 403 // 9.20 Kořenové syndromy na horních končetinách 405 // 9.21 Léčení radikulárních syndromů 406 // 9.22 Pseudoradikulární syndrom 409 // 9.23 Hypermobilita 411 // 9.24 Vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy, diferenciální diagnostika a klinický význam reflexních změn a funkčních poruch páteře u onemocnění vnitřních orgánů 414 // 9.25 Funkční poruchy páteře a reflexní změny u některých orgánových onemocnění 429 // 9.26 Funkční vertebrogenní poruchy u dětí 445 // 10 Prevence a sport u vertebrogenních obtíží 447 // 10.1 Úprava lůžka při vertebrogenních poruchách 447 // 10.2 Některé technické pomůcky 450 // 10.3 Zaměstnání 453 // 10.4 Zvedání břemene 455 // 10.5 Obezita 457 // 10.6 Cvičení 457 // 10.7 Sport a vertebrogenní obtíže 459 // Literatura 464 // Přehled použitých zkratek 478 // Seznam ilustrací 480 // Rejstřík 486
cnb001836931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC