Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1972
347 s., [1] slož. l. obr. příl. : 1 mapa ; 21 cm

objednat
Antická knihovna ; sv. 14
antická starověká řečtina
Přeloženo ze starořečtiny
000107406
OBSAH // 345 // OBSAH // ARRIÄNOS ŽIVOT A DÍLO // (Jan Burian) // (7) // I. KNIHA // (23) // Předmluva: Arriánovy prameny. Zajištění severních hranic Makedonie. // Zkáza Théb. Přechod přes Helléspontos. Bitva u řeky Gráníku. Postup podél západního pobřeží Malé Asie. Obléhání Halikarnássu. Boje v Lykii, Pamfýlii, Pisidii a Frygii // II. KNIHA // (69) // Memnonova smrt. Námořní boje v Egejském moři. Postup přes Kappadokii a Kilikii. Dáreios se blíží. Alexandr vítězí v bitvě u Issu. Dáreios prchá za Eufrat. Alexandr ve Foiníkii. Obléhání a pád Tyru. Dobytí města Gazy // III. KNIHA // (108) // Příchod do Egypta. Založení Alexandrie. Návštěva chrámu Ammónova. Správa Egypta. Pochod z Egypta ? Eufratu a Tigridu. Alexandr vítězí u Gaugamél. Dáreios prchá do Médie. Alexandr v Babylóně, Súsách a Persepoli. Alexandr stíhá Dáreia do Médie a Parthie. Dáreiova smrt. Vpád do Hyrkánie. // 346 // ARRIÁNOS // Postup přes Árii do Drangiány. Spiknutí Filótovo. Odstranění Parmenióna. Přes Kaukasos (Hindúkuš) do Baktrie. Béssos zajat. Alexandr v Marakandách // (Samarkand) // IV. KNIHA // (151) // Tuhé boje v Sogdiáně. Rozsudek nad Béssem. Zavraždění Kleita. Svobodomyslný Kallisthenés. Spiknutí pážat a Kallisthenova smrt. Povstání v Sogdiáně; smrt Spitamenova. Přezimování v Nautakách. Dobytí hory Oxyartovy a Choriénovy. Znovu přes Kaukasos (Hindúkuš). Setkání s Taxilem. Boje s indickými
kmeny severně od řeky Kófénu (Kábul). Dobytí hory Aornu. // Příchod ? řece Indu // V. KNIHA // (196) // Alexandr ponechá samostatnost městu Nýse. Arriánovy výklady o Indu, Indii a Asii. Most přes Indus. Od Indu ? Hydaspu; přechod přes Hydaspés. Bitva s indickým králem Pórem. Od Hydaspu ? Hyfasidu. Vojsko odmítá táhnout dále. Řeč Alexandrova a Koinova. Alexandr se rozhodne pro návrat. Pochod // nazpět ? Hydaspu // VI. KNIHA // (234) // Plavba po Hydaspu a Akesínu. Boj s Maily; Alexandr těžce zraněn. Arriános opravuje některé omyly historiků. Zoufalství vojska a jeho radost ze záchrany Alexandrova života. Plavba po Indu za stálých bojů. Krateros táhne severní cestou přes Drangiánu. Průzkumné plavby po obou ramenech Indu. Odchod na západ. Podrobení // OBSAH // 347 // Óreitů. Botanický exkurs. Strastiplný pochod Gadrósií. Příchod do Karmánie, kam dorazí po moři také Nearchos. Oprava Kýrovy hrobky v Pasargadách. // Příchod do Persepole // VII. KNIHA // (273) // Alexandrovy dalekosáhlé plány. // O indických mudrcích. Hromadná svatba v Súsách. Alexandr zaplatí dluhy svých vojáků. Přijímání Asiatů do vojska. Plavba do města Ópidy. Pobouření nad propouštěním makedonských vojáků z armády. Alexandrova řec, v níž vytýká vojákům nevděčnost. Usmíření s vojskem. Loučení s propuštěnými vojáky. Krateros správcem Makedonie a Řecka. Návštěva v Ekbatanách. Výklad o Amazonkách.
Alexandrův žal nad smrtí Héfaistiónovou. Podrobení Kossaiů. // Příchod četných poselstev. Průzkum Kaspického moře. Návrat do Babylona Navrácení uměleckých děl do Řecka. Stavba lodí pro výpravu do Arábie. Zprávy o Arábii. Plavba po kanálu Pollakopu. Úprava kanálu. Zlověstná příhoda při plavbě močály. Zařazování Peršanů do Alexandrovy armády. Héfaistión prohlášen za poloboha. Další zlověstná příhoda. Alexandrova nemoc. Alexandrova smrt. Charakteristika Alexandrovy osobnosti. Arriánova omluva Alexandrových chyb // POZNÁMKY // (315) // SEZNAM VLASTNÍCH JMEN // (324) // EDIČNÍ POZNÁMKA // (344)
(OCoLC)42166688
cnb000123509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC