Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1995
462 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7021-074-5 (Vyšehrad ; brož.)
Studium ; sv. 3
němčina
000107464
Úvodní slovo vydavatele k českému vydání ...13 // Úvod - Karl-Josef Kuschel: Jak obstojí dnešní teologie ...15 // I PŘÍSTUPY K BOHU // [ 1 ] Cestou přes hranici - Eberhard Jüngel: Chvála hranice ...33 // [2] Cestou přes hlubinu - Paul Tillich: O hlubině ...40 // [3] Cestou nekonečné odkázanosti - Wolfhart Pannenberg: Otevřenost vůči světu i Bohu ...49 // [4] Cestou skepse - Wilhelm Weischedel: Otázka Boha ve skeptickém myšlení ...58 // [5] Cestou nicoty - Bernhard Welte: Rozvrh cesty k Bohu ...72 // [6] Cestou tajemství - Karl Rahner: Zkušenost Boha v dnešní době ...85 // [7] Cestou paradoxu - Karl Barth: Slovo boží jako úloha teologie ...90 // OBRAZY BOHA // [ 1 ] Bůh jako stvořitel - Pierre Teilhard de Chardin: Bůh evoluce ...109 // [2] Bůh jako matka - Elisabeth Moltmannová-Wendelová: Bůh, naše matka ...114 // [3] Bůh jako soudce - Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství ...122 // [4] Bůh jako naděje - Jürgen Moltmann: Osobitost křesťanské teologie ...129 // [5] Boží bezmoc - Dietrich Bonhoeffer: Odpor a odevzdanost ...136 // 16] Boži lidství - Karl Barth: O božím božství a lidství ...139 // [7] Bůh jako osoba - Hans Küng: Bůh v pojetí Východu a Západu ...151 // III PŘIBLIŽOVÁNÍ K JEŽÍŠOVI // [ 1 ] Demytologizace - Rudolf Bultmann: Ježíš Kristus a mytologie ...161 // [2] Historický Ježíš - Ernst Käsemann: Problém historického Ježíše ...174 // [3] Bratr (Pohled žida) - Martin Buber: Dvojí víra ...192 // [4] Posel odpuštění a lásky (Pohled muslima) - Mahmoud M. Ayoub: Na cestě k islámské christologii ...199 // [5] Trpitel (Pohled buddhisty) - Daisetz Taitaro Suzuki: Ukřižování a osvícení ...204 // [6] Učitel lidstva (Pohled hinduisty) - Mahátma Gándhí: O Kázání na hoře ...212 //
[7] Archetyp vlastního celistvého Já (Selbst) (Pohled hlubinného psychologa) - Carl Gustav Jung: Kristus jako ar che typ ...214 // [8] Rebel (Pohled marxisty) - Ernst Bloch: Princip naděje ...220 // [9] Osvobozené lidství (Pohled feministky) - Rosemary R. Ruetherová: Může mužský spasitel spasit ženy? ...231 // [10] Chudý Ježíš (Pohled spisovatele) - Walter Jens: O nutnosti netradiční reflexe biblických textů ...240 // IV VIZE O CÍRKVI // [ 1 ] Evangelium a církev - Karl Barth: List Římanům ...249 // [2] Církev jako církev obcí - Johann B. Metz: Za hranice buržoazního náboženství ...256 // [3] Církev jako mesiášská obec - Jürgen Moltmann: Mesiášský životní styl ...267 // [4] Církev jako ekumenické společenství - Willem A. Vissert Hooft: Kam vede cesta? ...278 // V VELKÁ TÉMATA // [1] Milost - Dietrich Bonhoeffer: Drahá milost ...293 // [2] Pravda - Walter Kasper: Teologická pravda ...300 // [3] Hřích - Dorothee Solleová: Hřích a odcizení ...307 // [4] Utrpení - Hans Küng: Bůh a utrpení ...317 // [ 5 ] Kříž - Ernst Käsemann: Zvěstování Kristova kříže v době různých sebeklamů ...328 // [6] Smrt - Eberhard Jüngel: Smrt jako tajemství života ...341 // [7] Zmrtvýchvstání - Karl Rahner: Velikonoční zkušenost ...360 // [8] Vykoupení - Johann B. Metz: Vykoupení a emancipace ...368 // [9] Svatí - Romano Guardini: Svatí v našem životě // [10] Světová náboženství - Paul Tillich: Význam dějin náboženství pro systematického teologa ...394 // [11] Spiritualita - Edward Schillebeeckx: Ponořit se do sebe nebo se obrátit k světu? ...406 // [12] O mlčení - Bernhard Welte: Modlitba mlčení ...419 // TEOLOGIE A ŽIVOT // O odvaze k bytí - Paul Tillich: Bůh nad Bohem a odvaha k bytí ...425 // O přijetí kříže - Karl Rahner: Seberealizace a přijetí kříže ...428 //
Třetí cesta - Heinz Zahrnt: O osvícení náboženstvím ...433 // Na čem nakonec záleží - Hans Küng: Víra jako důvěra ...437 // Autoři a prameny ...447
(OCoLC)75764989
cnb000099873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC