Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
MP
Mapa, atlas
7. vyd.
Měřítka různá
Praha : Kartografie Praha, 1998
1 atlas (148 s., [14] s. příl.) : ca 100 barev. map ; 33 cm

objednat
ISBN 80-7011-582-3 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Dotisk v roce 2000
000107590
SVĚT POHLEDEM KARTOGRAFŮ // SLUNEČNÍ SOUSTAVA // ZEMĚ - Střídání ročních období, MĚSÍC // HVĚZDNÁ OBLOHA // VYSVĚTLIVKY // ZKRATKY POUŽITÉ NA MAPÁCH 4-5 ZEMĚ - Fyzická mapa // 6 ZEMĚ - Stáří a typy reliéfu pevnin a dna oceánů // 7 ZEMĚ - Roční průměrné teploty vzduchu. Sluneční svit. Energetická bilance // ZEMĚ - Lednové teploty vzduchu V // 9 ZEMĚ - Červencové teploty vzduchu // 10-11 ZEMĚ - Klimatické poměry // ZEMĚ - Hydrosféra // ZEMĚ - Úmoří a vodnost řek. Příliv. Slanost a teplota oceánské vody // 15 ZEMĚ - Půdy // 16-17 ZEMĚ - Biosféra a přírodní krajiny // 18-19 SVĚT - Politické rozdělení // 20-21 SVĚT - Lidnatost a sídla // 22 SVĚT - Přirozená měna obyvatelstva // 23 SVĚT - Rasy a skupiny národů // 24-25 SVĚT - Nerostné suroviny // 26 SVĚT - Těžba a doprava hnědého a černého uhlí // - Těžba a doprava ropy a zemního plynu // 27 SVĚT - Těžba a doprava železné rudy // Výroba elektřiny // 28 SVĚT - Strojírenský průmysl // - Chemický průmysl // 29 SVĚT - Textilní průmysl // - Potravinářský průmysl // Doprava // 32-33 SVĚT - Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov // 30-31 SVĚT - SVĚT - Výroba obilí // - Živočišná výroba // ATLANTSKÝ OCEÁN - Obecně zeměpisná mapa // AFRIKA - Obecně zeměpisná mapa Gibraltarský průliv // AFRIKA - Politická mapa Afrika r. 1 930 // AFRIKA - Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov Nilská delta a Suezský průplav // AFRIKA - Průmysl // Nilská delta a Suezský průplav // TICHÝ A INDICKÝ OCEÁN - Obecně zeměpisná mapa // AUSTRÁLIE A OCEÁNIE - Obecně zeměpisná mapa Východní Austrálie Nový Zéland // AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND - Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov // - Průmysl // ARKTIDA - Obecně zeměpisná mapa // ANTARKTIDA - Obecně zeměpisná mapa //
AMERIKA - Obecně zeměpisná mapa Panamský průplav New York // AMERIKA - Politická mapa Kuba // Karibská oblast // AMERIKA - Zemědělství, lesni hospodářství a rybolov ’Jihovýchod Severní Ameriky // < AMERIKA - Průmysl // Jihovýchod Severní Ameriky // SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A MEXIKO - Obecně zeměpisná mapa Aljaška // Havajské ostrovy SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ- Politická mapa // ASIE - Obecně zeměpisná mapa Japonsko a Korea Severní Indie a Vysoká Asie // 58-59 ASIE - Politická mapa Blízký východ Zadní Indie // 60-61 ASIE - Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov Japonsko - Hospodářská mapa // 62-63 ASIE - Průmysl // Východní Čína a Korea - Průmysl Státy Perského zálivu - Průmysl // 64-65 SEVERNÍ ASIE - Obecně zeměpisná mapa // 66-67 SEVERNÍ ASIE - Politická mapa // Kavkazsko // 68-69 EVROPA - Obecně zeměpisná mapa // Lednové teploty vzduchu Červencové teploty vzduchu // 70-71 EVROPA - Politická mapa // Dopravní síť I Dopravní síť II // 72-73 EVROPA - Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov // Roční srážky Půdy // 74-75 EVROPA - Průmysl // Těžba hnědého a černého uhlí Výroba elektřiny // 76-77 STŘEDNÍ EVROPA - Obecně zeměpisná mapa // 78-79 STŘEDNÍ EVROPA - Zemědělství a lesní hospodářství // 80-81 STŘEDNÍ EVROPA - Průmysl // 82 SEVERNÍ EVROPA - Obecně zeměpisná mapa // Island // 83 SEVERNÍ EVROPA - Průmysl // Těžba ropy a zemního plynu v Severním moři // 84-85 ZÁPADNÍ EVROPA A ALPSKÉ ZEMĚ - Obecně zeměpisná mapa // Západní Evropa, střední část Alpské země // 86-87 ZÁPADNÍ EVROPA A ALPSKÉ ZEMĚ - Průmysl // Západní Evropa, střední část - Hospodářská mapa // Londýn // Paříž // JIŽNÍ EVROPA - Obecně zeměpisná mapa Severní Itálie Etna // Řím (Roma) // Atény (Athinai) // JIŽNÍ EVROPA - Průmysl // Severní Itálie a alpské země - Hospodářská mapa //
cnb000606527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC