Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1992
166 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0359-2
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000107647
Rekat.
I. Předmět dějin experimentální psychologie...7-21 // 1. Význam historie experimentální psychologie ... 9-13 // 2. Charakteristika a cíle experimentální psychologie---13-15 // 3. Katcgoriální analýza jako historicko-psychologická metoda___ 15-19 // 4. Vědecké školy v historii psychologie___ 19-21 // II. Od antické psychologie k psychologii renesanční...22-30 // 1. Antická psychologie---__---22-26 // 2. Arabská psychologie a středověk... 26-27 // 3. Renesanční psychologie... 27-30 // III. Příprava experimentální psychologie v rámci novověké filozofie...31-35 // 1. Dualismus___ 31-32 // 2. Materialismus a empirismus___32-33 // 3. Monadologie___ 33 // 4. Asocianismus ... 33-34 // 5. Německá klasická filozofie___ 34-35 // 6. Herbartismus ... 35 // IV. Zvědečtění psychologických výzkumů zejména účastí přírodních věd // a jejich vztah k umění...-...36-51 // 1. Matematický a fyzikální přístup___ 36-39 // 2. Biologický a fyziologický přístup---39-45 // 3. Astronomie a experimentální psychologie___ 45-47 // 4. Experimentální psychologie a umění___47-51 // V. Založení experimentální psychologie v druhé polovině 19. století a pomoc // techniky i statistiky...52-67 // 1. Wundt, jeho žáci a Strukturalismus... 53-58 // 2. Technika a experimentální psychologie ... 58-62 // 3. Statistika a experimentální psychologie --- 62-63 // 4. Kauzálně vysvětlující psychologie —___ 63-66 // 5. Kriticky realistická
psychologie ... 66-67 // VI. Experimentální psychologie od začátku 20. století až do druhé světové // války --- 68-85 // 1. Funkcionalismus... 68-69 // 5 // 2. Behaviorismus...69-77 // 3. Gestaltismus...77-79 // 4. Reflexologie a reaktologic...79-85 // VII. Západní experimentální psychologie po druhé světové válce R*-1 tl? // 1. Celkový přehled... 86-89 // 2. Sociální psychologické aspekty psychologického experimentu...89-96 // 3. Metodologie výzkumu malých skupin...„...96-100 // 4. Francouzská experimentální psychologie...100-102 // VIII. Sovětská experimentální psychologie , 103-120 // 1. Celkový přehled ... 103-104 // 2. Historie a problémy výzkumu íinnosti...104-106 // 3. Škola S. L. Rubinštejna...107-109 // 4. Škola "trojky* L. S. Vygotského, A. N. Leontjeva a A. R. Luriji...109-116 // 5. Historie psychologie ustanovky...116-120 // IX. Československá experimentální psychologie... 121-132 // 1. Celkový přehled a zahraniční vlivy...121-122 // 2. Interfunkční přístup... 123-132 // Shrnutí---133-K34 // Literatura___135-150 // História de la experimental psicologia (KkKтш)...t si .t 57. // Resumé arahtbť 151-156 // Rejstřík věcný___157-159 // Rejstřík jmenný... 160-166 // 6
(OCoLC)39596360
cnb000075175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC