Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
136 s.

objednat
ISBN 80-8050-458-X (brož.)
Obsahuje bibliografické citace
Psychologie pedagogická - rozvoj osobnosti - sborníky
000107859
Obsah // Úvod... 5 // Problémy aplikácie intervenčných programov // vo vzdelávaní učiteľov... 7 // Stepanovič Milan // Výcvikový program na rozvíjanie spôsobilostí osobnosti ... 10 // , Šramová Blandina Encounterové skupiny ako program rozvoja osobnostnej kompetencie pracovníkov pomáhajúcich profesií... 14 // Sollárová Eva, Pohánka Martin // Analýza očakávaní a subjektívne hodnotenie SPV účastníkmi 22 // Popelková Marta // Vplyv štruktúrovaných a neštruktúrovaných výcvikových programov na // skupinovú atmosféru... 41 // Sollárová Eva. Popelková Marta. Pohánka Martin, Zaťková Marta Možnosti zlepšovania sociálnej atmosféry v triede rozvíjaním sociálnych // zručností a kompetencií žiakov... 59 // Šelingerová Henrieta // Agresivita a prosociálne správanie... 65 // Šramová Blandina // Výchova žiakov k tolerancii proti násiliu v školách prostredníctvom longitudinálneho programu rozvoja emocionálnej inteligencie... 80 // Gajdošová Eva // Program stimulácie tvorivých schopností detí integrovaný do programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách: východiská, popis a // predbežné výsledky... 92 // Fichnová Katarína // Využitie intervenčných a preventívnych postupov v školských podmienkach s dôrazom na prevenciu drogových závislostí...105 // . Verešová Marcela // Niektoré problémy intervencie pri rizikovom sexuálnom správaní 131 // Šlehofer Jaroslav, Svihelová Dagmar
// Integrating Creative and Expressive Therapy at School...135 // Shemesh Ruth

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC