Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Baset, 2003
800 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7340-021-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, rejstříky, přílohu, seznam autorů
Šumava - vlastivěda - stati a fotografie
000108049
PŘEDMLUVA 9 ZEMĚPIS 10-113 // Obecná geografie Šumavy 13 // Vývoj mapového obrazu české strany Šumavy 29 // Podnebí Šumavy 35 // Místopis 45 // Horopis 103 // Vodstvo Šumavy 109 // PŘÍRODA 114-351 Geologie a hydrologie 116 // Geomorfologie Šumavy 117 Geologie a petrologie Šumavy 123 Nerostné suroviny, minerály a půdy 131 Hydrologie Šumavy 145 Krasové jevy 161 // Ekosystémy 166 // Lesy na Šumavě 167 Šumavské louky a jejich historie 171 Rašeliniště Šumavy 175 Kamenité sutě 181 // Květena 184 // Rasy Šumavy 185 Mechorosty 191 Lišejníky Šumavy 195 Houby 205 Cévnaté rostliny 213 // Zvířena 234 // Pavouci 235 Brouci 243 Motýli 247 // Zooplankton šumavských vodních nádrží 26 1 Vodní hmyz 271 Ryby 281 // Obojživelníci a plazi 295 Ptáci 299 Savci 315 // Životní prostředí 330 // Životní prostředí Šumavy 331 Celistvost a rozmanitost Šumavy 333 Šumava a ochrana přírody 341 // DĚJINY 352-407 // Osídlení Šumavy 355 Šumava v pravěku a v době slovanské 359 Šumava ve středověku a v raném novověku 367 Šumava od poloviny 18. století do roku 1938 379 Šumava od roku 1938 do roku 1945 387 Šumava v podmínkách studené války 397 Opevnění na Šumavě 403 // KULTURA 408-557 Památky a umění 410 // Architektura a výtvarné umění na Šumavě 411 Města a městečka na Šumavě 423 Hrady na Šumavě 435 // Poutní místa na Šumavě 449 Poškozené a zničené památky na Šumavě 457 K počátkům fotografie na
Šumavě 483 Film a Šumava 489 // Jazyk, literatura, hudba 492 // Jazyk a nárečí Šumavy 493 // Šumavská krásná literatura v jazyce českém // a latinském 499 // Šumavská krásná literatura v německém jazyce 507 Hudba na Šumavě 513 // Lidová kultura 520 // Lidová architektura 521 Lidové umění Šumavy 527 Lidový nábytek a oděv 531 Šumavská lidová hudba a tanec 537 Německé lidové divadlo 547 Šumavská kuchyně 549 Lidové zvyky a obyčeje 553 // OBŽIVA 558-669 // Zemědělství na Šumavě 561 Lesnictví na Šumavě 567 Těžba a zpracování dřeva 573 Plavení dřeva na Šumavě 583 Myslivost 591 Domácká výroba 599 // Dějiny těžby a zpracování zlata na Šumavě 603 // Železné hutě a nářaďové hamry 609 // Sklářství Šumavy 615 // Těžba rašeliny 627 // Šumavské papírny 633 // Tiskárna ve Vimperku 639 // Šumavské sirkárny 645 // Pivovarnictví 653 // Vodní elektrárny na Šumavě 661 // DOPRAVA 670-723 // Šumavské stezky a jejich ochrana 673 Silniční doprava na Klatovsku a Sušičku 683 Silniční doprava na Prachaticku 691 Šumavské lokálky 695 // Arnoštovská úzkorozchodná lesní železnice 707 VyŠebrodská elektrická místní dráha 711 Železnice severozápadní Šumavy 715 // TURISTIKA 724-751 // Turistika na Šumavě 727 Šumavská muzea 733 Tajemnými místy Šumavy 741 Šumavské památníky - tajemno historie 745 // PODĚKOVÁNÍ 752 REJSTŘÍKY 753-774 // Místní rejstřík 754 // Německo-český
místopisný slovníček 758 Rejstřík živočichů, rostlin a nerostů 759 Jmenný rejstřík 771 // PŘÍLOHA 775-799 // T. Cimrhanzl: Šumava 1878. Průvodce. 775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC