Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1970
287 s., [16] s. obr. příl. : faksim. ; 24 cm

objednat
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta ; 150
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Studie, která vychází ze soudobého pojetí pololidové literatury jako jevu ovlivňujícího v 16. až 19. století nejširší lidové vrstvy, přičemž teprve ve 20. stol. tyto vlivy doznívají, má tři části. V I. části, nazvané Kramářská poezie jako umělecký a společenský jev 16.-20. století, určuje autor místo kramářské tvorby ve středověké pololidové literatuře, vysvětluje termíny kramářská tvorba či poezie, píseň, kramářský tisk, kramářský autor, všímásipředpokladů pro vývoj kramářského stylu, vývojových etap českých kramářských písní a uzavírá přehledem hlavních názorů na kramářskou tvorbu ve střední Evropě. Ve II. části, nazvané Základní otázky poetiky kramářské tvorby,pojednává o písních s převahou epiky, o písních s převahou lyriky, o smíšených lyrickoepických písních a kramářských baladách a uzavírá divadelností a dramatičností kramářských písní. Ve III. části pod názvem Materiály jsou publikovány ukázky kramářských textů, soupis zpracovaných tisků a písní, seznam písní a tisků, použitých k textovému rozboru a ukazatel incipitů.
Německé resumé
000108357
Rekat.
OBSAH // I. část // KRAMARSKÁ POEZIE JAKO UMĚLECKÝ A SPOLEČENSKÝ JEV 16.-20. STOLETÍ // 1. Místo kramářské tvorby ve středoevropské pololidové literatuře 9 // 2. Kramářská poezie, píseň, tisk, kramářský aulor 17 // 3. Společenské funkce kramářské tvorby 19 // 4. Předpoklady pro vývoj kramářského stylu 26 // 5. Vývojové etapy českých kramářských písní 30 // 6. Přehled hlavních názorů na kramářskou tvorbu ve střední Evropě 37 // II. část // ZÁKLADNÍ OTÁZKY POETIKY KRAMÁRSKÉ TVORBY // 1. Písně s převahou epiky 47 // 2. Písně s převahou lyriky 76 // 3. Smíšené lyrickoepické písně a kramářské balady 106 // 4. Divadelnost a dramatičnost kramářských písní 146 // III. část // MATERIÁLY // Ukázky kramářských textů (I—XX) 165 // Soupis zpracovaných tisků a písní (1-210) 205 // Seznam písní a tisků, použitých ? textovému rozboru (1-25) 253 // Ukazatel incipitů 259 // Seznam citované literatury 263 // Bänkellieder weltlichen Inhalts (Zusammenfassung) 275 // Obrazová příloha
(OCoLC)7060483
cnb000263512

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC