Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : L. Marek, 2003
318 s. : il.

objednat
ISBN 80-86263-44-4 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, mapky
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 279-306
Španělsko - dějiny - r. 1468-1516 - pojednání
000108446
Obsah K // OBSAH // ÚVOD...7 // 1. KRÁLOVÉ A KRÁLOVSTVÍ...10 // 1. Před pěti sty lety...10 // 2. Historická království a regiony...13 // 1. Koruna kastilská...13 // 2. Králoustuí naoarrské...17 // 3. Koruna aragónska...18 // 3. Epocha Katolických králů...20 // 4. Nástup k moci. 1468-1480 ... 24 // 1. Nástupnická kri e...24 // 2. Občanská oálka u Kastílii...29 // 3. Obnooení míru...32 // 2. SPOLEČNOST...35 // 1. Společenské hierarchie...35 // 1. Šlechta...36 // 2. Městská společnost...40 // 3. Aspekty oenkooského světa...44 // 2. Hospodářské poměry ... 46 // 1. Výroba...47 // 2. Obchodní uýměna a střediska obchodu...50 // 3. Politika a hospodářství...53 // 3. POLITICKÉ IDEJE, PROJEKTY A SKUTEČNOSTI...56 // 1. Politické doktríny v době Katolických králů...58 // 1. Autoři a texty...58 // 2. Tradice a inovace...59 // 3. Náboženské argumenty...62 // 4. Svrchovanost, uzavírání smluv, forma královské vlády...64 // 5. Pojem státu...66 // 2. Španělsko a jeho království: od historické reality k realitě politické...67 // 3. Rysy dynastické unie a společné vlády...71 // 4. Královští manželé, jejich děti a lidé kolem nich...74 // 1. Královští manželé...74 // 2. Prostředí dvora...79 // 3. Infanti...82 // 4 Miguel Ángel Lodern Quesoda: Španělsko Katolických králů // 4. PROSTŘEDKY VLÁDY...86 // KORUNA KASTILSKÁ...87 // 1. Monarchická moc a „politická společnost"...87 // 2. Právo a zákon
jako základ výkonu moci...87 // 3. Dvůr, centrum vlády a správy...89 // 1. Dům a doůr...89 // 2. Sekretáři a rada...81 // 4. Územní funkce ... 93 // 5. Úloha vzdělanců ve správě...95 // 6. Finanční zdroje ... 96 // 7. Vojenské a diplomatické prostředky... KKK // 8. Města a Koruna ... 104 // 1. Orgány místní spráoy...104 // 2. Zasahování Koruny. Rychtáři...108 // 9. Bratrstva a kortesy ... 110 // 10. Královští manželé a vysoká šlechta...114 // 1. Vývoj v pozdním středověku...114 // 2. Moc šlechty...HO // 3. Politika Katolických králů vůči šlechtě...117 // KORUNA ARAGONSKÁ. NAVARRA...121 // 1. Královské instituce ... 121 // 2. Orgány městské správy. Panská moc... 125 // 3. Kortesy a zemská zastoupení... 129 // ZÁVĚRY...134 // 5. ORGANIZACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÁ REFORMA...136 // 1. Duchovenstvo a společnost ... 136 // 2. Vztahy s Římem ... 138 // 3. Obsazování biskupských úřadů ... 141 // 4. Světské duchovenstvo ... 147 // 5. Královský patronát ... 149 // 6. Panství vojenských řádů ... 150 // 7. Myšlenky náboženské reformy a prostředky jejich šíření...152 // 8. Řeholní observance ... 155 // 9. Aspekty religiozity laiků ... 159 // 5 // 6. OD TOLERANCE K INKVIZICI...165 // 1. Židé ... 165 // 1. Postavení Židů v pozdním středověku...165 // 2. Vyhnáni. Příčiny a následky...168 // 2. Konvertité ... 171 // 1. Společenská skupino?...171 // 2. Kryptojudaismus jako záminka k
násilí...173 // 3. Inkvizice...175 // 4. Upevnění Inkvizice...179 // 3. Mudéjarové ... 183 // 7. STŘEDOVĚK A RENESANCE...187 // 1. Vědecké a technické znalosti ... 187 // 2. Humanismus ... 189 // 3. Prostředky šíření znalostí ... 193 // 1. Univerzity...193 // 2. Knihtisk...195 // 3. Vzdělávací programy...196 // 4. Literární tvorba ... 198 // 5. Rozmach umění ... 202 // 8. ÚZEMNÍ ZISKY: GRANADA. KANÁRSKÉ OSTROVY. INDIE...207 // 1. Granada ... 208 // 1. Emirát...208 // 2. Prostředky pro válku...209 // 3. Průběh boje...210 // 4. Granadští muslimové a noví osídlenci...212 // 5. Severoafrické perspektivy...215 // 6. Granadské vzpoury z konce století...216 // 2. Kanárské ostrovy ... 218 // 1. Dobytí...218 // 2. Původní obyvatelé a Evropané...220 // 3. Noví osídlenci a utváření nové společnosti...222 // 4. Vláda a správa ostrovů...225 // 3. Indie ... 226 // 1. Plán Kryštofa Kolumba...226 // 2. Výzkumné cesty...227 // 3. První období kolonizace...229 // 6 Miguel Ángel Ladern Quesada: Španělsko Katolických králů // 9. ZAHRANIČNÍ POLITIKA...232 // 1. Granadské roky ... 234 // 1. Itálie...234 // 2. Pyrenejské oblasti...235 // 3. Otázka Bretaně...236 // 4. Portugalsko...237 // 2. Italské roky ... 237 // 1. Čas míru...237 // 2. Karel VIII. u Neapolskú...238 // 3. Obnoua západního spojenectví...240 // 3. Dobytí Neapolska ... 241 // 1. Konec století...241 // 2. Válka o Neapolsko...242 // 4. Smrt Isabely Katolické
a krize království...244 // 5. „Vláda" Ferdinanda Katolického v Kastilii. Afrika nebo Itálie...249 // 6. Navarra ... 252 // 7. Cisnerovský epilog ... 254 // 8. Závěrečné úvahy ... 255 // MAPY...257 // CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ...260 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA...271 // BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY...279 // JMENNÝ REJSTŘÍK...307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC