Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
8. přeprac. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
461 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-04-23347-3 (váz.)
Učebnice pro samouky
000108631
OBSAH // Úvod... 9 // Výslovnost... ? // Španělská abeceda... 14 // Vázání slov ... 16 // Prízvuk... 16 // Seznam zkratek... 17 // Buenos días Dvojhlásky a trojhlásky. Vykřičník a otazník. Zápor. Otázka 18 // 2  Qué es esto? /.Como es?  Quién es? Rod. Člen 23 // 3 La lengua espanda Osobní zájmena. Vykání. Slovesa na -ar . 29 // 4  Qué hacen ustedes? Množné číslo. Slovesa na -er, -ir. Hacer, tener 35 // 5 Soy checo Pády. Předložky. Ser 42 // 6 La familia y la edad Přechylování. Rodové dvojice. Číslovky základní 0—10. Venir 48 // 7 Nuestros amigos Krácení přídavných jmen. Mucho, poco, demasiado, bastante. Přivlastňovací zájmena. Skupiny nepravidelných sloves (zc) . . 54 // 8 Don Agustín no esta Pozdravy. Estar. Rozdíl mezi ser a estar. Zápor. Saber, salir 61 // 9 La ciudad de México Ukazovací zájmena. Haber-hay. Ver . . . 68 // 10 El transporte en Madrid Ir. Rozkazovací způsob kladný. Oír . . . 74 // v- // 5 // 11  Qué hora es? -g iCuúnto? Číslovky základní 11—30. Hodiny. Slovesa se změnami kmenových samohlásek ( ie ). Dar 83 // JĹjĹ La maňana Změna členu la. Zvratná slovesa. Para. Krácení včt infinitivem 90 // 13 El nivei de vida Číslovky základní (dokončení). Míry a váhy. Měny. Slovesa se změnami kmenových samohlásek (mč) 98 // 14 La nuche.  Qué hárá listed maiiana? Budoucí čas. Příslovce způsobu 104 // 13 La fecha Člen u názvů dní. Číslovky řadové. Santo. Hacer v
určení času. Nepravidelná slovesa (/) 110 // XÖ El tiempo Člen středního rodu lo. Stupňování. Srovnávání. Superlativ absolutní 119 // IV En la cafeteria Osobní zájmena nesamostatná. Zájmeno středního rodu elio. Decir, traer 129 // 18 Mis vacaciones Souminulý čas 136 // 19 El cine Dvě nesamostatná osobní zájmena. Podmi-ňovací způsob přítomný 141 // 20 Entre fu madores. — Las presentaciones Samostatná osobní zájmena. Vazba a pesar de. Cada, todo 148 // 21 De compras Tázací zájmena. Vztažná zájmena. Tázací a vztažná příslovce. Poner 156 // 22 ;Buen viaje! — La salida Spojky e, u. Minulý čas dokonavý. Slovesa měnící slabiku přízvuku (-iar, -uar} . . . 166 // La llegada Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves 176 // El alojamiento Nepravidelná slovesa (?). Předložkové vazby ... 184 // 6 // i23 Correos Příčestí. Pomocné sloveso haber. Infinitiv složený. Předpřítomný čas. Jak psát dopis? // 26 La abuela. Gerundio. Caer, andar // — Detenido por su // "alici ú n a la musica“ // 27 // 28 // La América Latina // La América Latina (Continuación) // 29 // 30 // 31 // 32 // No te preocupes Paseo por Praga // Paseo por Praga // (Continuación) // Viaje en tren // 33 // 34 // 35 // 36 // 37 // El medico // Sao Paulo aislado por las huelgas // Una delegación latinoamericana // La despedida // Tortilla de // patatas a la espanola. De la Prensa // espanola // Předminulý čas. Trpný rod Souslednost časová
. . . // Spojovací způsob. Rozkazovací způsob . . // Hacer -f infinitiv. Spojovací způsob nepravidelných sloves... // Spojovací způsob nepravidelných sloves. Spojovací způsob ve větách hlavních . . . // Spojovací způsob nepravidelných sloves. Spojovací způsob ve větách vedlejších. Množné číslo složených podstatných jmen. Odporovací spojky ale, avšak, však, nicméně, nýbrž... // Spojovací způsob předpřítomný. Použití spojovacího způsobu... // Spojovací způsob souminulý. Souslednost časová ve spojovacím způsobu... // Spojovací způsob po spojkách... // Spojovací způsob předminulý. Spojovací způsob po ojalá, ??? si, cual si... // Spojovací způsob ve větách časových. Caber ... // 191 // 201 // 209 // 217 // 225 // 236 // 245 // 251 // 259 // 268 // 276 // 282 // 288 // 7 // El turismo, i Dónde trabaja usted? // Me llevaran al manicomio. // El caso del crimen resuelto // 40 // 41 // 42 // La enseňanza // La niňa chica. Noticias del dia // Entrevista con Osvaldo Salas // 43 // 44 // La declaración de paz de Móstoles // Noticias del dia // Spojovací způsob ve větách vztažných . . 295 // Podmiňovací způsob složený. Podmínková souvětí... 301 // Přípustková souvětí... 308 // Zdrobňování a zveličování. Ser nebo estar. 314 // Gerundio složené. Postavení přídavných jmen. Krácení přídavných jmen. Vyjadřování přítomnosti... 320 // Předložky. Budoucí čas složený. Vyjadřování
budoucnosti... 329 // Předložky. Předminulý čas dokonavý. Vyjadřování minulosti ... ;... 338 // Autokorektivní test ... Časování pravidelných sloves Časování nepravidelných sloves // Číslovky řadové ... // Početní úkony... // Latinsko-americké země . . Španělsko-český slovník . . Česko-španělský slovník . . Klíč ? cvičením... // 347 + 461 . . 350 . . 354 . . 369 . . 369 . . 370 . . 371 . . 407 . . 423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC