Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1978
319 s. : il.

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Cílem práce je přispět k řešení otázek v oblasti ekonomicko-matematického modelování. Autoři se zabývají jak koncepčními a metodologickými otázkami, tak i experimentálně ověřovací stránkou problému, což demonstrují naz variant konkrétního systému modelů pro střednědobý hospodářský plán.
000108642
Rekat.
OBSAH // Úvodem 5 // 1. Úvod do problematiky systému modelů 9 // 1.1 Potřeba systémů modelů 9 // 1.2 Několik příkladů systémů modelů 12 // 1.3 Některé vlastnosti systémů modelů 22 // 2. k metodologii systému modelů 27 // 2.1 Zobrazení systému ekonomicko-matematických modelů 27 // 2.1.1 Modely jako prvky systému 27 // 2.1.2 Obecné vazby v systému a jejich orientace 30 // 2.1.3 Konzistence v systému modelů 33 // 2.2 Práce se systémem modelů 40 // 2.2.1 Fáze řešení úloh na systému 40 // 2.2.2 Výběr identifikovaného subsystému 43 // 2.3 Člověk a systém modelů 44 // 2.3.1 Funkce člověka v jednotlivých fázích práce se systémem modelů 44 // 2.3.2 Rozhodování člověka v systému modelů 46 // 3. Jedna varianta systému modelů pro střednědobé plánováni 48 // 3.1 Stručná charakteristika systému modelů 49 // 3.2 Bližší charakteristika jednotlivých modelů systému 55 // 3.2.1 Model demografického vývoje (model č. 01) 57 // 3.2.2 Model pracovních zdrojů (model č. 02) 59 // 3.2.3 Edukační model (model č. 03) 62 // 3.2.4 Model bilance pracovních sil (model č. 04) 67 // 3.2.5 Model bilance příjmů a výdajů obyvatelstva (model č. 05) 71 // 3.2.6 Model osobní spotřeby (model č. 06) 79 // 3.2.7 Model nevýrobní sféry (model č. 07) 82 // 3.2.8 Modely zahraničního obchodu (modely č. 08. č. 09) 84 // 3.2.9 Agregátní model růstu a distribuce výrobních faktorů (model č. 10) 95 // 3.2.10 Strukturní
model výroby (model č. 11) 99 // 3.2.11 Modely bilance základních fondů (modely č. 12, č. 13) 106 // 3.2.12 Modely investic (modely č. 14. č. 15) 111 // 3.2.13 Modely oběžných fondů a zásob ve výrobní a nevýrobní sféře (modely // č. 16, č. 17) 118 // 3.2.14 Cenové modely (modely č. 18, č. 19 a č. 20) 122 // 3.2.15 Modely finančních bilancí (modely č. 21 až č. 24) 132 // 3.3 Fungování systému modelů pro střednědobý plán 147 // 3.3.1 Návrh jedné varianty fungování systému jako celku 147 // 3.3.2 Řešení dílčích úloh na systému 155 // 318 // 4. k programovému zajištění systému modelli na počítači 159 // 4.1 Zásady vytváření soustavy programů pro řešení úloh na systému modelů 159 // 4.1.1 Použití počítače při práci se systémem modelů 159 // 4.1.2 Přístupy k vytváření systému programů 161 // 4.1.3 Volba koncepce programového zajištění pro experimenty se systémem modelů 162 // 4.1.4 Programování modelu v souvislosti s jeho identifikací 163 // 4.2 Fungování systému modelů — programové zajištění 164 // 4.2.1 Výměna informací mezi jednotlivými programy 164 // 4.2.2 Realizace zásahu uživatele do výpočtu 164 // 4.2.3 Úpravy parametrů modelů při hledání konzistentního řešení v systému 165 // 4.3 Organizace dat v počítači 167 // 4.4 Programové zajištění navrhovaného systému modelů pro střednědobé náro- // dohospodářské plánování 168 // 5. Několik
experimentálních propočtů pomocí systému modelů 170 // 5.1 Pojetí a rozsah experimentálních propočtů 170 // 5.2 Výsledky experimentálních propočtů 174 // 5.2.1 Propočty pomocí subsystému reprodukce obyvatelstva a pracovních // sil 174 // 5.2.2 Propočty pomocí subsystému modelů nevýrobní sféry 192 // 5.2.3 Propočty pomocí subsystému modelů bilance důchodů a výdajů obyvatelstva a osobní spotřeby 207 // 5.2.4 Propočty pomocí subsystému modelů výrobní sféry 218 // 5.2.5 Propočty pomocí agregátního růstového modelu 235 // 5.3 Zhodnocení experimentů 249 // Závěrem 255 // Dodatky 257 // # // Dodatek 1 Algoritmus pro výběr identifikovaného subsystému 257 Dodatek 2 Realizace jedné třídy neidentifikovaných modelů 267 // Přílohy 242 ’ // Příloha I Použitá třídění 272 // Příloha II Tabulky k propočtům pomocí jednotlivých subsystémů experimentovaného skeletu systému modelů pro střednědobé plánování 276 Summary A System of Models for Medium-Term Planning 300 // Hlavní použité statistické publikace a materiály 303 // Literatura 304 // Rejstřík 316 // 319
(OCoLC)5287361
cnb000418053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC