Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Evangelická církev metodistická, 1992
213 s.

objednat
ISBN 80-85013-25-8 (brož.)
Starý zákon - výklady
000108870
Úvodem ... 5 // I. BŮH A ČLOVĚK // 1. Napočátku ...11 // a) Počátek 11 — b) Stvoření 13 — c) Nebe a země 14 — d) Nové nebe a nová země 16 // 2. I řekl Bůh ...18 // aj Stvořitelské slovo 18 — b) Stvořitelské dílo 20 — с) Stvořitelský řád 25 // 3. Učiňme člověka ...27 // a) Prach ze země 27 — bj V Boží obraz 30 — cy Muž a žena 32 — d j // Vzpoura 35 // 4. Svatí buďte ...39 // a} Otcové 39 — b) Synové 42 — c) Všichni 45 // 5. Do třetího i čtvrtého pokolení ...49 // a) Varování Desatera 49 — b/ Poučení z rodokmenů 52 — c) Suché ratolesti 56 // 6. Co oko nevídalo ...57 // a) Bůh se zjevuje 57 — b) Otec i Král 60 — c) Smysl obětí 65 // 7. Boží pomoc ...66 // a) Odkud mi přijde pomoc? 67 — b) Vidět, ne jen slyšet 69 — cj Můj Vykupitel je živ 72 // II. LID А SVĚT // 1. Dvanáct а přece Jeden ...75 // а) Jméno, které zavazuje 75 — b) Posvátný svaz 77 — c) Lid nové smlouvy 82 // 2. Boží smlouva ...85 // a) Pojem smlouvy 85 — b) S Abrahámem 88 — с) Sínajská 90 — d) S Davidem 94 — e) Nová smlouva 97 // 3. Boží volba ...99 // Zvláštní vlastnictví 100 — b) Království knéží 102 — c) Pronárod svatý 105 // 4. Dva protiklady ...108 // a) Palestina a Egypt 108 — b) Otrokem v Egyptě 111 — с) Dvojí zdůvodnění 113 // 5. Do boje! ...115 // a) Edóan, soused Judy 116 — b) Edóm, typ Nepřítele 118 — c) Výzva k boji 120 // 6. Světlo v temnotách ...123 // a) Dobové pozadí 124 — b) Svícen mezi olivami 128 — c) Vysvětlení 128 // 7. Pozůstatek přežije ...131 // a) Deset spravedlivých 132 — b) Velké tříbení 134 — c) Zachránění 138 // III. SVĚDKOVÉ JSTE // 1. Praotcové ...141 // a) Otec věřících 142 — b) Bloudící Aramejec 144 — с) Víra, naděje, láska 147 //
2. Mojžíš - prostředník // a) Vytažený a vytahující 151 — b) Okol prostředníka 154 — c) Služebník a Syn 157 // a) K otázce království 160 — b) Černý a Bílý 163 — c) Podmanitel země 166 — dy Pokořitel moře 170 // 4. Kněz — obětník ...172 // a) Kněz v Izraeli 173 — 07 Přidružený personál 176 — c) Aronovský // velekněz 178 — d) MalkísedekovSký velekněz 180 // 5. Prorok— svědek ...183 // a) Proroci v Izraeli 184 — b) Podmanění Bohem 187 — c] Sami proti všem 190 — dj Odpovědný úkol 193 // 6. Služebník trpitel ...196 // a) Povolán Bohem 197 — b) Očekáván světem 199 — c) Vítězem i ve smrti 201 // 7. Dvě cesty ...203 // a) Život nebo smrt 204 — b) Časnost a věčnost 206 — с j Poslední věci 209 // Zkratky biblických knih ...213 // Seznam biblických mist
cnb000535138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC